KURSUPPGIFT >> 21. Läs avsnittet ”TR 4”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 4

Namn: Att hantera originationer.

Definition: Ordet origination betyder i denna övning någonting som man självmant yttrar eller som görs oväntat av en person, och som rör honom själv, hans idéer, reaktioner eller svårigheter.

Syfte: Att lära den studerande att inte få tunghäfta, bli överrumplad eller tappa kontrollen till följd av någons originationer, samt att upprätthålla god kommunikation medan originationen pågår.

Folk säger ofta de mest häpnadsväckande saker som överraskar en fullständigt.

Nästan alla gräl beror på att man inte hanterade en origination. Om en person kommer in och berättar att han just fått skolans högsta betyg, och du berättar hur hungrig du är, kommer du att hamna i ett gräl. Han känner sig ignorerad.

När man hanterar en origination, låter man personen rätt och slätt veta att man har hört vad han sade. Det skulle kunna kallas en form av bekräftelse, men det är det inte; det är kommunikationsformeln omkastad i motsatt riktning. Personen du talade till är nu orsakspunkt i kommunikationen och talar till dig. Således måste du nu hantera den originationen och än en gång återta din roll som orsakspunkt för att avsluta den ursprungliga kommunikationscykeln.

Kommandon: Den studerande ställer frågan: ”Simmar fiskar?” eller ”Flyger fåglar?” till coachen. Coachen svarar, men kommer då och då med oväntade och överraskande kommentarer från en på förhand sammanställd lista över originationer som tillhandahålls här. Den studerande måste hantera originationerna till coachens belåtenhet.

TR 4

Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd.

Viktigt i övningen: Den studerande får lära sig att uppfatta en origination och göra tre saker: (1) förstå den; (2) bekräfta den; och (3) återföra personen till den ursprungliga kommunikationscykeln så att den kan avslutas. Om coachen tycker att den studerande är korthuggen eller tar för lång tid på sig eller brister i förståelse, rättar han honom, så att han kan hantera originationen bättre.

Vad man säger: Alla originationer gäller coachen och dennes åsikter, reaktioner eller svårigheter, inga gäller den studerande. Annars är det man säger samma saker som i tidigare TR:ar. Vad den studerande säger bestäms av att han: (1) klargör och förstår originationen; (2) bekräftar originationen; (3) upprepar frågan. Allt utöver detta är en flunk.

Den studerande måste lära sig att förhindra upprördheter och att skilja mellan ett viktigt problem som gäller personen och ett försök att rätt och slätt avleda honom. Den studerande flunkas om han gör någonting utöver att: (1) förstå; (2) bekräfta; (3) återföra personen till den ursprungliga kommunikationscykeln.

Coachen får skjuta in personliga anmärkningar om den studerande, liksom i TR 3. Om den studerande inte lyckas skilja mellan dessa (vilket framgår av att han försöker hantera dem) och coachens originationer om sig själv är det en flunk.

Det är alltid en flunk i varje TR om den studerande ger tappt, men här i ännu högre grad. Coachen skall inte alltid läsa från listan när han originerar och inte alltid titta på den studerande när han tänker göra en kommentar. Med origination menas ett yttrande eller en anmärkning som avser coachens tillstånd eller uppdiktade oro, känslor, attityder osv. Med kommentar menas ett yttrande eller en anmärkning som enbart syftar på den studerande eller rummet. Den studerande hanterar originationer, men fäster inget avseende vid kommentarer. Exempel :

Studerande: ”Flyger fåglar?”

Coach: ”Ja.”

Studerande: ”Tack.”

Studerande: ”Flyger fåglar?”

Coach: ”Jag var och fiskade igår.”

Studerande: ”Tack för att du berättade det. Flyger fåglar?”

Coach: ”Ja, det gör de.”

Studerande: ”Utmärkt.”

När den studerande smidigt kan hantera originationer utan att bli överrumplad eller tappa kontrollen, och upprätthålla god kommunikation medan originationen pågår, godkänns övningen.