KURSUPPGIFT >> 15. Läs avsnittet ”TR 0 Konfrontering”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 0 Konfrontering

Namn: Konfrontering

Konfrontering definieras som förmågan att stå ansikte mot ansikte med någon eller något. När vi säger att man konfronterar så menar vi att man står ansikte mot ansikte med någon/något utan att rygga tillbaka eller dra sig undan. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

Kommandon: Coachen: ”Börja”, ”Slut”, ”Flunk”.

Coachen har flera termer som han använder. Den första är ”Börja”, och då börjar övningen. Varje gång den studerande inte håller sin position, sjunker ihop, blir ”medvetslös”, rycker till, irrar med blicken, eller på något sätt uppvisar en inkorrekt position, säger coachen ”Flunk” och korrigerar det som han har problem med. Sedan säger han ”Börja” igen och övningen fortsätter. När coachen vill kommentera någonting säger han ”Slut”, får ordning på saken och säger åter ”Börja”.

Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd – omkring en meter. De tittar på varandra.

TR 0 Konfrontering

Syfte: Att uppnå förmågan att sitta tyst och titta på någon utan ansträngning.

Den här övningen är nästa nivå av färdighet efter TR 0 Att vara där. Nu måste han också konfrontera.

Kommunikation är faktiskt inte möjlig i avsaknad av konfront. Har du försökt att tala med någon som inte tittar på dig? Den personen konfronterar inte dig. Avsaknad av konfront är ett hinder för verklig kommunikation.

Nervösa ryckningar och anspänning härrör helt och hållet från en ovillighet att konfrontera. När denna villighet återupprättas, har dessa oförmågor en tendens att försvinna.

Viktigt i övningen: Studerande och coach sitter mitt emot varandra, utan att vare sig samtala eller försöka vara intressanta. De sitter och tittar på varandra utan att säga eller göra någonting under några timmar. Den studerande får inte prata, skruva på sig, fnittra, bli generad eller somna.

Man kommer att märka att den studerande har en benägenhet att konfrontera med en kroppsdel, istället för att bara konfrontera. Att konfrontera med en kroppsdel kan ge upphov till att den kroppsdelen gör ont eller känns besvärlig. Lösningen är helt enkelt att konfrontera och vara där.

Den grundläggande regeln är att allt som den studerande spänner är det som han konfronterar med. Om den studerandes ögon börjar svida, konfronterar han med dem. Om hans mage börjar puta ut och bli spänd, konfronterar han med sin mage. Om hans axlar blir spända eller till och med om hans nacke blir spänd, då konfronterar han med axlarna eller med nacken. En coach som blir mycket skicklig på det här skulle i det här fallet ge ett ”Slut”, korrigera den studerande och sedan börja om övningssessionen.

En blinkning är inte en flunk på TR 0 och att vara ”blinkfri” är inte ett krav. Coachen skall inte fästa något avseende vid om personen blinkar, utan endast på om personen konfronterar eller inte.

Vidöppna stirrande ögon är emellertid onaturligt och betyder att den studerande försöker att konfrontera med ögonen. I sådana fall kommer den studerandes ögon att tåras, bli röda och göra ont om han fortsätter. En studerande som har stora svårigheter med sina ögon skall gå tillbaka till TR 0 Att vara där och bemästra den övningen innan han på nytt försöker att göra TR 0 Konfrontering.

Som med TR 0 Att vara där, använder sig den studerande inte av något ”system” eller metod för att konfrontera utöver att bara vara där. Övningen är felaktigt benämnd om konfrontering innebär att göra något med pc:n. Det hela går ut på att vänja den studerande vid att obesvärat vara där, en meter framför en annan person, utan att be om ursäkt, röra på sig, bli förskräckt, generad eller försvara sig.

Fortsätt med övningen tills alla ryckningar, allt tillbakaryggande eller andra manifestationer inte längre existerar eller måste undertryckas (hindras från att märkas eller synas). Vad det än är som kopplas på så kommer det att utjämnas.

Den studerande godkänns när han rätt och slätt kan vara där och konfrontera och har uppnått en större stabil vinst.