KURSUPPGIFT >> 18. Läs avsnittet ”TR 2”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 2

Namn: Bekräftelser

En bekräftelse är någonting som sägs eller görs för att informera någon annan om att hans påstående eller handling har uppfattats, förståtts och mottagits.

Syfte: Att uppnå förmågan att fullständigt, totalt och definitivt bekräfta ett uttryck, en observation eller kommentar på ett sådant sätt att personen som yttrade sig är nöjd och belåten med det faktum att det har blivit fullständigt mottaget och förstått och inte känner något behov av att upprepa det eller fortsätta.

Bekräftelser är en kontrollfaktor i kommunikationscykeln. Det gäller alla kommunikationscykler i vilken typ av situation som helst. Formeln för kontroll är: starta, förändra och stoppa. Om man kan starta någonting, förändra det och stoppa det kontrollerar man det. En bekräftelse är ett ”stopp”. Om man bekräftar andras kommunikation korrekt kan man följaktligen kontrollera kommunikation.

Om du sade till någon: ”Fortsätt” eller ”Prata på”, vore det inte att bekräfta honom. Den perfekta bekräftelsen kommunicerar bara detta: Jag har hört din kommunikation. Den signalerar att personens kommunikation till dig har tagits emot. Det är inte orden som avslutar en kommunikationscykel, det är avsikten som avslutar den. I livet är det faktiskt väldigt terapeutiskt för en person att veta att han har blivit bekräftad.

Kommandon: Coachen läser meningar ur Alice i Underlandet – men utelämnar ”sade han”. Den studerande ger ordentliga bekräftelser. Den studerande säger ”Bra”, ”Utmärkt”, ”Okej”, ”Uppfattat”, vad som helst, så länge det lämpar sig för personens kommunikation. Det skall sägas på ett sådant sätt att den person som sitter där verkligen blir övertygad om att den studerande har hört det. Coachen upprepar varje mening som han inte tyckte blev ordentligt bekräftad.

TR 2

Position: Studerande och coach sitter mittemot varandra på behagligt avstånd.

Viktigt i övningen: Den studerande måste bekräfta på ett sådant sätt att coachen verkligen blir övertygad om att han inte behöver upprepa sig, att det har tagits emot och förståtts, totalt och definitivt.

Den studerande gör detta genom att avse att kommunikationscykeln avslutas vid den punkten, och avslutar den där. Vad än den studerande gör för att åstadkomma detta är giltigt, under förutsättning att det inte gör coachen bestört eller upprörd. Den studerande bekräftar på ett sätt som lämpar sig för coachens kommunikation och övertygar coachen om att han har tagit emot det.

Fråga då och då den studerande om vad som sades. Tygla över- och underbekräftelse. Låt till en början den studerande göra vad som helst för att få över bekräftelsen och coacha därefter bort ojämnheterna. Lär honom att en bekräftelse är en avslutning och inte en början på en ny kommunikationscykel eller uppmuntran till någon att fortsätta. Lär honom vidare att en bekräftelse måste lämpa sig för personens kommunikation. Den studerande får inte lägga sig till med att robotaktigt använda ”Bra” och ”Tack” som enda bekräftelser.

Ett annat moment i den här övningen är att lära ut att man kan misslyckas med att få över en bekräftelse, att man kan misslyckas med att stoppa en person med en bekräftelse och att man kan överväldiga en person fullständigt med en bekräftelse.

Vad man säger: Coachen säger ”Börja”, läser upp en mening och säger ”Flunk” varje gång han tycker att en oriktig bekräftelse gavs. Coachen upprepar samma mening varje gång han har sagt ”Flunk”. ”Slut” kan användas för att avbryta för diskussion eller för att avsluta övningssessionen. ”Börja” måste användas om coachningen återupptas efter ett ”Slut”.

Övningen godkänns först när den studerande fullständigt, totalt och definitivt kan bekräfta ett uttryck, en observation eller en kommentar på ett sådant sätt att personen som yttrade sig är nöjd och belåten med det faktum att det har blivit fullständigt mottaget och förstått och inte känner något behov att upprepa det eller fortsätta.