KURSUPPGIFT >> 17. Läs avsnittet ”TR 1”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 1

Namn: Att få över sin kommunikation.

Syfte: Att uppnå förmågan att få över en specifik kommunikation till en lyssnare och få den förstådd.

Har du någonsin sett någon som bara fortsätter att prata utan att överhuvudtaget veta om hans kommunikation tas emot eller inte? Att göra sig själv förstådd är en viktig del av kommunikationsformeln.

Kommandon: Ett yttrande (där man utelämnar ”sade han”) tas ur boken Alice i underlandet och läses upp för coachen. Det upprepas tills coachen är nöjd med att det nått fram till där han befinner sig.

TR 1

Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd.

Viktigt i övningen: Kommunikationen går från boken till den studerande, och såsom hans eget, till coachen. Det får inte gå från boken till coachen. Det måste låta naturligt, inte konstlat. Uttal och framställningssätt har ingen betydelse härvid. Ljudstyrkan kan dock ha betydelse.

Coachen måste ha tagit emot kommunikationen (eller frågan) klart och tydligt och måste ha förstått den, innan han säger ”Bra”.

Det ligger ingen speciell betydelse i att man använder boken Alice i underlandet. I den här övningen säger man saker ur boken i stället för att hitta på dem.

Vilken idé som helst är din som du gör till din egen. När du tar en idé ur en bok, blir det din idé, och sedan vidarebefordrar du den idén som din egen till den andre personen. Övningen coachas på detta sätt. Kommunikationen skall inte gå från boken till coachen. Den går från boken till den studerande, och den studerande gör sedan detta till sin egen idé, och uttrycker den idén till coachen på ett sådant sätt att den når fram till coachen.

Vi vet genast att en person inte kan kommunicera när han inte som ett första grundläggande steg kan ta en idé, äga den och sedan kommunicera den till någon annan.

När vi coachar vill vi att den studerande skall hitta en fras ur Alice i underlandet och sedan ta den som sin egen idé och kommunicera den direkt till coachen. Han kan säga samma fras om och om igen, om han vill, på vilket sätt han än vill, tills coachen säger att han tycker att kommunikationen har nått fram.

Det är avsikten som kommunicerar, inte orden. När avsikten att kommunicera till en person når fram, når kommunikationen fram.

Avsikten måste kommunicera, och den måste kommuniceras i en tidsenhet. Den repeteras inte från sista gången den upprepades. Den är ny och fräsch och kommuniceras i närvarande tid. När väl en kommunikation har vidarebefordrats framgångsrikt, hittar han en ny kommunikation och kommunicerar den.

Vad man säger: Coachen säger ”Börja”. Om kommandot når fram, säger han ”Bra” och upprepar inte ”Börja”. Om kommandot inte når fram, säger han ”Flunk”. ”Börja” används inte igen. ”Slut” används för att avbryta för diskussion eller för att avsluta aktiviteten. Om övningen avbryts för diskussion, måste coachen säga ”Börja” på nytt, innan den återupptas.

Övningen godkänns först när den studerande kan få över en kommunikation naturligt, utan ansträngning, förkonstling eller ”vältaliga” nickar och gester och när han kan göra det lätt och avspänt.