KURSUPPGIFT >> 16. Läs avsnittet ”TR 0 Bullbaiting”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 0 Bullbaiting

Namn: Konfrontering med bullbaiting

Termen bullbaiting betyder att hitta speciella handlingar, ord, uttryck, manér eller ämnen som avleder den studerande från övningen, genom att han reagerar på vad coachen säger eller gör. Ordet bullbait kommer från en engelsk och spansk sport där man skickar hundar på en tjudrad tjur (eng. bait betyder reta, hetsa).

Man kommer att märka att folk har vissa saker som får dem att reagera på något sätt. Inom Scientologin kallar vi det en knapp: saker, ord, uttryck, ämnen eller områden som orsakar en reaktion hos en individ.

Coachen säger till exempel något i stil med ”Du har stora öron”. Den studerande reagerar med att skratta okontrollerat. Coachen har hittat en knapp hos den studerande. Detta är bullbaiting.

TR 0 Bullbaiting.

 

 

I fotona ovan hittar coachen en knapp hos den studerande (1) och flunkar honom för att han bryter sin konfront (2). Hon återupptar övningen och upprepar frasen som fick honom att reagera (3), och upprepar den till den studerande obesvärat kan konfrontera den utan att reagera på den (4, 5, 6).

Hon fortsätter bullbaiting och försöker finna en annan knapp. När hon gör detta (7), flunkar hon den studerande och talar om varför (8) och fortsätter sedan med att utjämna den nya knappen.

Kommandon: Coach: ”Börja”, ”Slut”, ”Flunk”.

Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd – omkring en meter.

Syfte: Att uppnå förmågan att sitta tyst och titta på någon utan ansträngning och utan att bringas ur fattningen, bli distraherad eller reagera på något som helst sätt på vad den andre personen säger eller gör.

I den föregående övningen lär sig den studerande hur man konfronterar med coachen sittande tyst. I TR 0 Bullbaiting ökas den studerandes förmåga ytterligare och han lär sig att inte bringas ur fattningen av vad coachen gör.

Detta förbättrar förmågan att vara där och kommunicera med någon, i vilken social eller annan situation i livet som helst, utan att bli distraherad av någonting.

Har du till exempel någonsin upplevt att du pratar med någon och får tunghäfta eller blir nervös när den andre personen tar upp något annat ämne? Har du någonsin reagerat okontrollerat på vad någon annan sade även om du inte ville det? Den här övningen kan öka din förmåga att bli mer orsakande och få bättre kontroll, beträffande alla aspekter av kommunikation.

Viktigt i övningen: Efter det att den studerande har blivit godkänd på TR 0 Konfrontering, och helt enkelt kan vara där obesvärat, kan ”bullbaitingen” ta sin början. Allting utöver att vara där flunkas med skärpa av coachen. Ryckningar, blinkningar, suckar, oroliga rörelser – allt utöver att bara vara där flunkas omedelbart och skälet anges. Hon fortsätter bullbaitingen och försöker hitta en annan knapp. När hon gör detta (7), flunkar hon den studerande och talar om varför (8) och fortsätter sedan med att utjämna den nya knappen.

Vad coachen säger: Den studerande hostar. Coach: ”Flunk! Du hostade. Börja.” Detta är allt coachen säger i egenskap av coach.

Vad man säger som konfronterad person: Coachen får säga eller göra vad som helst, utom att lämna stolen. Coachen måste emellertid vara realistisk i sin coachning, och ge verkliga tillstånd och situationer som kan inträffa i vardagslivet. Coachen får inte vidröra den studerande.

Den studerandes ”knappar” kan letas fram och stampas på hårt, tills de inte framkallar någon reaktion. Inga ord utöver vad coachen får säga får möta något som helst gensvar från den studerande. Om den studerande reagerar, blir coachen omedelbart coach (och följer ”Vad man säger” ovan).

Den studerande godkänns då han obesvärat kan vara där, utan att bringas ur fattningen, bli distraherad eller på något som helst sätt reagera på någonting som coachen säger eller gör, och då han har uppnått en större stabil vinst.

en sak, ett ord, ett uttryck, ett ämne eller områden som framkallar respons eller reaktion hos en individ.