KURSUPPGIFT >> 4. Läs ”Tillstånden: Verksamhetstillstånden”.

TILLSTÅNDEN:
VERKSAMHETSTILLSTÅNDEN

En organisation eller dess avdelningar eller en individ passerar genom olika tillstånd i tillvaron. Dessa orsakar tillbakagång, elände, bekymmer och död om de inte hanteras på rätt sätt. Om de hanteras på rätt sätt åstadkommer de stabilitet, expansion, inflytande och välstånd.

Tillstånden – uppställda i ordningsföljd från det högsta till det lägsta – är:

Makt

Maktväxling

Tillströmning

Normal verksamhet

Kris

Fara

Obefintlighet

Belastning

Tvivel

Fiende

Svek

Förvirring

Formlerna för dessa tillstånd är uppenbarligen de styrande formlerna för livet och tillvaron.

Det första man måste känna till om dessa är att varje steg i en formel kommer i en bestämd ordning och måste göras i den ordningen. Det är fullkomligt ödesdigert att kasta om ordningsföljden för två eller flera åtgärder.

Exempel: Att ekonomisera i tillståndet kris innan man promotar. Om ordningsföljden ändras, blir slutresultatet en mindre organisation eller en person med mindre inflytande.

Ett mycket viktigt datum är att om formlerna inte är kända eller blir korrekt tillämpade, blir en organism mindre för varje svårighet den kommer ut ur.

En person kan befinna sig i olika tillstånd. Etik är det hjälpmedel varmed
han kan höja sig själv till ett högre tillstånd och förbättra sin överlevnad.