KURSUPPGIFT >> 10. Läs ”Att avläsa statistiker”.

ATT AV LÄSA STATISTIKER

Man kan fastställa tillståndet för en statistik genom lutningen på ett diagram.

OBEFINTLIGHET
FARA
KRIS
NORMAL
TILLSTRÖMNING

 

Makt bedöms inte enbart på basis av en vecka eller efter ett enstaka streck i ett diagram. Makt är en normaltrend som bibehålls på en hög, hög nivå. (Se nästa avsnitt Statistiktrender, att tolka statistiker). Således måste ett makttillstånd fastställas med hjälp av mer än en veckas statistiker.