KURSUPPGIFT >> 20. Läs ”Tillämpning av tillstånd”.

TILLÄMPNING AV TILLSTÅND

Det är av största vikt att inse att tillståndsformlerna finns. De är en väsentlig beståndsdel i varenda verksamhet i detta universum, och nu när de är kända, måste de följas. Detta eliminerar 90 % av slumpmässigheten inom affärsverksamhet eller personlig ekonomi. Variablerna är endast hur väl man bedömer situationen och hur energiskt man tillämpar formlerna.

Korrekt tillämpning av korrekt formel fungerar. Den fungerar oavsett hur enfaldigt den görs, bara den rätta formeln tillämpas och den exakta sekvensen av steg följs. Hur strålande tillämpningen är visar sig enbart i hur snabbt återhämtning eller expansion sker. Mycket strålande tillämpningar visar sig i hastig, sund expansion. Obegåvade tillämpningar, förutsatt enbart att de är korrekta, visar sig i långsammare expansion. Med andra ord behöver ingen vara ett fullständigt geni för att tillämpa formlerna eller tänka ut de nödvändiga idéerna i dem. Man behöver bara bedöma tillståndet riktigt och agera energiskt när man tillämpar dess steg i exakt ordning. Ju smartare idéer, ju snabbare expansion, det är allt. Expansionen eller tillväxten i sig är oundviklig. Om obegåvad tillämpning emellertid inbegriper att lägga till onödiga steg, då kan man misslyckas, och om man är så dum att man gör en felaktig bedömning av tillstånden och tillämpar fel formel, och tillämpar dess steg i fel ordning, ja, då förtjänar man förbaske mig att misslyckas!

En annan sak man måste känna till är att dessa tillstånd gäller i lika hög grad för ett universum, en civilisation, en organisation, en del av en organisation som för en individ.

En sista sak man ska känna till är att med kännedom om formlerna följer ansvaret att använda dem. Annars skulle man kunna anklagas för överlagt självmord! För dessa är formlerna. Och de är rena magin.

Om man inte känner till och använder dessa formler, är expansion helt och hållet en fråga om slump eller öde, oavsett hur goda ens idéer är.