KURSUPPGIFT >> 16. Läs ”Att fullborda tillståndsformler”.

ATT FULLBORDA TILLSTÅNDSFORMLER

Formlerna för etiktillstånden följer naturligt på varandra, på så sätt att det första steget i en formel tar vid där det sista steget i den tidigare formeln slutar.

Men vad gör man om ens statistikdiagram anger att man har flyttat upp ett tillstånd, innan man ens har haft möjlighet att avsluta en formel? Överger man bara den formeln och börjar på nästa? Svaret är "Nej". Man fullbordar den formel man har påbörjat.

Här är ett exempel. En verkställande chef upptäcker när han granskar sina statistiker att de är i tillståndet kris. Han ser då omedelbart till att steget ”Promota” i krisformeln påbörjas. När detta väl är under god kontroll, börjar han ”Ändra sin verksamhetsbasis”. Han får utbildning på plats på en del av sin försäljningspersonal och sätter dit ytterligare tre personer i en av de större produktionsområdena.

Men innan han har möjlighet att göra vart och ett av de återstående stegen i krisformeln, går inkomst- och leveransstatistikerna upp till normal verksamhet.

Vad skall han göra? Jo, han befinner sig nu i ett tillstånd av normal verksamhet enligt statistikerna. Formeln för normal verksamhet skulle dock också få honom att fullborda krisformeln, för i formeln för normal verksamhet lämnar man det som inte är framgångsrikt och driver på det som var framgångsrikt – i det här fallet formeln för kris. Således kan denna verkställande chef, genom att fullborda krisformeln, åstadkomma en fortsatt förbättring av kurvan eftersom det var åtgärderna i krisformeln som fick honom till normal verksamhet så snabbt. Vad han skall göra är därför att driva på dem tills de är helt fullbordade. Detta innebär inte att han fortfarande befinner sig i tillståndet kris – statistikerna stiger nu och tillståndet är normal verksamhet. Det är en något udda sak.

Ett annat exempel – anta att någon gör faroformeln för den underordnade. Personen går steg för steg igenom proceduren och skriver ner sina overtar och undanhållanden och varje känd ute-etiksituation, och sätter igång att tillämpa den personliga faroformeln. Men innan han fullbordar formeln stiger hans statistiker. Det skulle verkligen vara farligt för denna person att inte avsluta faroformeln (dvs. att utelämna stegen ”omorganisera ditt liv” och ”formulera och anta fast policy” i formeln för fara).

Det faktum att ens statistiker stiger innan man har fullbordat en formel betyder inte att man inte kan träda in i det högre tillstånd som ens statistiker nu anger. Det vore emellertid ett allvarligt fel att inte slutföra de ogjorda stegen i en tidigare formel. Så man måste avsluta den tidigare formeln, så som i de ovanstående exemplen, och sedan fullborda nästa formel och fortsätta i enlighet med vad diagrammet säger.

Att fullborda en formel är mycket viktigt. Man anger inte bara en formel. Man ser till att fullborda den.