KURSUPPGIFT >> 7. Läs ”Måttet på överlevnad: Statistiker”.

MÅTTET PÅ ÖVERLEVNAD: STATISTIKER

Nästa sak att känna till är att man endast genom att hela tiden noga granska statistiker kan veta vilken formel man skall tillämpa. Med statistiker menas antal saker, mått på mängd, allt i förhållande till tid. En statistik som inte jämförs med samma typ av statistik tidigare, kommer inte att förutsäga någon framtida statistik. En enda statistik är meningslös. Statistiker är alltid sämre än, likadana som eller bättre än de var vid en tidigare tidpunkt. Att rita upp och avläsa diagram är därför någonting absolut nödvändigt när man övervakar en organisation, ett departement eller en person och tillämpar tillståndsformlerna.

Detta är mycket enklare än det verkar. Om man förra veckan fick in 1 000 dollar och den här veckan bara 200 dollar, går det uppenbarligen sämre för en; om man den här veckan fick in 1 100 dollar är man ganska stabil; om man den här veckan fick in 5 000 dollar vore man i tillströmning – allt jämfört med de 1 000 dollar som man fick in veckan innan.

Vilka regler för uppförande bör man rätta sig efter för att fortsätta vara sund under dessa tillstånd? Det är tillståndsformlerna.

Det tredje man behöver känna till är att man kan köra en organisation, ett departement eller person i botten genom att tillämpa fel tillståndsformel. Personen är i ett tillstånd av kris. Om man tillämpar tillståndet tillströmning eller makt, eller vad som helst utom krisformeln – kommer personen att slå fullständigt slint. Universum är skapat på det viset. Rätt tillstånd måste tillämpas.