KURSUPPGIFT >> 11. Läs ”Statistiktrender – Tolkning av statistiker”.

STATISTIKTRENDER
– TOLKNING AV STATISTIKER

I tolkningen av statistiker ingår tolkningen av trender.

Med en trend avses statistikers tendens att i det stora hela antingen gå uppåt, hålla sig på samma nivå eller gå nedåt under flera veckor eller till och med månader så länge som situationen kvarstår.

Ju närmare man befinner sig den aktuella platsen för statistiken, desto snabbare kan man göra någonting åt den och desto kortare blir den tidsperiod som statistiken behöver omfatta för att tolkas.

Man kan tolka sin personliga statistik timme för timme.

En chef för en division eller en del av en organisation kan tolka statistiker dag för dag.

Chefen för en större del av en organisation behöver ha några dagars statistiker.

En verkställande chef eller direktör använder en veckas statistiker.

Ett styrande organ som befinner sig på ett längre avstånd använder sig av en trend (vilket innebär flera veckors statistiker) på divisionsstatistiker för sin tolkning.

Kort sagt: ju närmare en statistik man befinner sig, desto lättare är det att tolka den och desto lättare är det att förändra den.

En person vet att han inte hade någon statistik för måndagen – han kom inte till arbetet. Så på tisdagen försöker han ta igen det.

I andra ändan av skalan skulle ett kontinentalt verkställande råd använda sig av en trend som omfattar flera veckor för att kunna se vad som händer.

Avläsning av statistiktrender

En trend är en tendens att följa ett generellt förlopp eller gå i en generell riktning.

Trender kan vara vad som helst från fara till makt, beroende på lutningsgraden. Det är också möjligt att ha en obefintlighetstrend.

 

Markerade veckovis:
En obefintlighetstrend skulle
se ut så här.
Detta är också en obefintlighetstrend.
Detta är en farotrend.
Detta är en kristrend.
Detta är en normaltrend.
Varje liten stigning över samma nivå
är normal verksamhet.
Detta är en tillströmningstrend.
Detta diagram visar tillströmning
som övergår i makt.
 

ledare för en Scientologi-organisation, ansvarig för organisationens planering och drift, samt dess statistiker och livskraft.