KURSUPPGIFT >> 8. Läs ”Att skriva programtargets”.

ATT SKRIVA PROGRAMTARGETS

Det finns några data som man måste komma ihåg när man skriver targets för ett program. Om man tillämpar dessa data kommer det att hjälpa en att få programmet gjort och få ens planer att bli verklighet.

När man skriver programtargets måste den första alltid vara en produktionstarget. Men faktum är att man inte kan skriva en ren produktionstarget. Det är omöjligt att skriva en sådan target, för någon skulle behöva göra denna target, och i samma stund som man har någon där som kan göra denna target, har man organisering. Så det för med sig en viss mängd organisering.

När man till exempel hanterar ett departement som ansvarar för inkassering av organisationens inkomster, skulle man behöva inbegripa i detta, som dess andra target, att bemanna departementet. Dess första target skulle vara att departementet gör allt det kan för att hantera sin inkassering. Och dess andra target skulle vara att omedelbart manna upp det departementet. Annars kommer inte produktionen att fortsätta.

Det måste alltså finnas omedelbar organisering mot produktion.

Targets som är möjliga att avsluta

Vad sägs om en sådan här target: ”Upprätthåll vänliga relationer med omgivningen.” Vad tycker ni om den targeten. Det är under inga omständigheter en target som får en person att genomföra en handling. Det är inte en target överhuvudtaget! 

Om den löd: ”Besök den och den, och den och den, och gör dem medvetna om din närvaro …” och så vidare, skulle man kunna få ett FULLBORDANDE på denna target.

Targets skall vara möjliga att avsluta – de måste kunna göras, avslutas och fullbordas. Detta kommer att bidra till att ens program blir framgångsrika.

Programexempel

När man har lärt sig de olika targettyperna och hur man skriver dem kan man utforma program.

På följande sidor kommer du att finna två programexempel. Dessa visar klart och tydligt förhållandet och ordningsföljden mellan de olika targettyperna som utgör ett program. Varje exempel har ett specifikt syfte: i det första lär man sig hur man utför ett projekt; i det andra lär man sig om produktion. Man kan göra dessa två program, target efter target, och därigenom förstå hur systematiskt ordnade och användbara program är, och framför allt, vilka targettyperna är och hur de fungerar tillsammans.

Genom att göra dessa program kommer du att lära dig att skriva och genomföra dina egna program och det kommer att hjälpa dig att hålla dig stabilt på vägen mot att uppnå dina mål och syften.


Programexempel nr 1
Syfte: Att lära sig att göra ett program.
Huvudtarget: Att få det gjort.
Primär target:
1. Läs detta program.
Vitala targets:
1. Var ärlig med att göra detta.
2. Gör det helt och hållet.
3. Bocka av varje target när den är gjord.
Operativa targets:
1. Ta av dig din högra sko. Titta på sulan. Lägg märke till vad som finns på den. Sätt på dig den igen.
2. Gå och drick lite vatten.
3. Ta ett pappersark. Rita tre koncentriska cirklar på det. Vänd det med framsidan nedåt. Skriv ditt namn på baksidan. Riv sönder det och lägg bitarna i en bok.
4. Ta av dig din vänstra sko. Titta på sulan. Lägg märke till vad som finns på den. Sätt på dig den igen.
5. Gå och leta reda på någon och säg hej. Gå tillbaka och skriv ett meddelande till dig själv om hur personen tog emot det.
6. Ta av dig båda skorna och smäll ihop klackarna tre gånger och sätt sedan på dig dem igen.
7. Skriv en lista på projekt i ditt liv som du har lämnat ofullständiga eller inte gjort.
8. Skriv varför det blev så.
9. Kontrollera detta program noggrant och försäkra dig om att du ärligen gjort alltihop.
10. Skriv ner eventuella insikter du hade medan du utförde detta program.
11. Bestäm dig för om du ärligen gjort detta program.

Programexempel nr 2
Syfte: Att lära sig om produktion.
Huvudtarget: Att faktiskt producera någonting.
Primär target:
1. Skaffa en blyertspenna och fem pappersark.
2. Placera dig så att du kan utföra detta program.
Vitala targets:
1. Läs en operativ target och verkligen gör den helt och hållet innan du fortsätter.
2. Producera faktiskt det som efterfrågas.
Operativa targets:
1. Se mycket upptagen ut, men utan att faktiskt göra något.
2. Gör det igen, men var mycket övertygande den här gången.
3. Utarbeta vilken produkten i ditt arbete eller din verksamhet är. Be en annan person om hjälp om du behöver det.
4. Red ut papperen på ditt skrivbord.
5. Ta ark 1 enligt primära target ovan. Skriv ned om nr 4 var produktion eller inte.
6. Finn ett papper eller meddelande som inte på något sätt bidrar till att du får ut din produkt.
7. Besvara det.
8. Ta det andra arket enligt den primära targeten. Skriv ner varför åtgärden i 7 är helt förnuftig.
9. Ta det tredje papperet och rita upp hur du mottar kommunikation på ditt jobb.
10. Få ut en riktig produkt i ditt jobb, fullständig och av hög kvalité.
11. Leverera den.
12. Titta över de operativa targetarna och se vilken som fick dig att känna dig bäst.
13. Ta det fjärde pappersarket och skriv ned om produktion är grunden för moral eller inte.
14. Ta det femte papperet och använd det som ett försättsblad och skriv ned en sammanfattning av det här programmet.
15. Inse att du har fullbordat ett program.