KURSUPPGIFT >> 24. Läs ”Principer för programmering”.

PRINCIPER FÖR PROGRAMMERING

Att göra upp program är såpass viktigt att man bör ägna det en hel del uppmärksamhet. Det finns mycket information att hämta här. Summan av kardemumman är, att oavsett hur många program du har, så består vart och ett av bestämda delar. Och om du inte utarbetar och kör programmen på ett metodiskt sätt, så kommer de helt enkelt inte att komma igång. Detta är några av de regler som gäller i fråga om program. 

Om du inte redan känner till följande fakta om livet, kommer de här: 

Princip ett: Vilken idé som helst är bättre än ingen idé alls, även om den genomförs dåligt.

Princip två: För att ett program skall vara effektivt måste det genomföras.

Princip tre: Ett program som sätts i verket kräver ledning.

Princip fyra: Ett program som saknar ledning kommer att misslyckas och i det fallet är det bättre att det inte påbörjas. Om du inte har tid att leda det, gör det då inte. Arbeta hårdare med befintliga program, för det kommer att misslyckas.  

Princip fem: Alla program kräver finansiering. Se till att det finns pengar i sikte innan du sätter igång, eller var väldigt säker på att programmet kommer att generera inkomster, innan du genomför det. 

Princip sex: Ett program kräver uppmärksamhet från någon. Ett program som ingen leder blir ”allas baby” och kommer att sluta som ungdomsbrottsling. 

Princip sju: Det bästa programmet är det som når det största antalet dynamiker och gör det bästa för det största antalet dynamiker. (En dynamik är en drivkraft att överleva genom att följa en viss kurs. Det finns åtta dynamiker: första, man själv; andra, sex och familjeenheten; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det fysiska universum; sjunde, andar; och åttonde, det Högsta väsendet. Dessa omfattar alla överlevnadsmål som en person har och alla de saker och ting för vilka han överlever. 

Princip åtta: Program måste finansiera sig själva.

Princip nio: Varje program i sig måste ackumulera intresse och dra till sig hjälp från annat håll, enbart genom det intresse som programmet skapar, annars kommer det aldrig att växa.

Princip tio: Ett program är dåligt om det avleder uppmärksamheten från andra program som redan har visat sig vara framgångsrika, eller om det distraherar människor eller kollegor i det arbete de redan utför där de bidrar till att andra program blir framgångsrikt genomförda. 

Princip elva: Spendera aldrig mer på ett program än vad som motsvarar er inkomst från en person som skriver in sig. 

Princip tolv: Tillåt aldrig ett nytt program att lägga hinder i vägen för ett väl fungerande program eller riskera dess inkomster.

Programmering kräver verkställande. Det kräver genomförande. Det kräver tillräckligt mycket omdöme för att avgöra om ett program är bra och att kunna driva det framåt och att kunna uppfatta när ett program är dåligt och att släppa det illa kvickt.  

Program drar ut på tiden och överskrider tidsramen i samma mån som de olika typerna av targets inte har fastställts, inte genomdrivs eller faller bort. De misslyckas endast på grund av att de olika targettyperna inte genomförs eller inte hålls inne. 

Man kan få gjort nästan vad man vill, om de olika typerna av targets har förståtts, har fastställts med verklighet, upprätthålls eller fullbordas. 

Man kan lätt uppnå de avsedda målen, antingen för sig själv eller för sin grupp, genom att hålla sig till bra, stabila program som är framgångsrika. 

Det är så här man får planering att bli verklighet för att uppnå mål. Det är lika sant för en individ som det är för en stor grupp. Alla människor kan ha nytta av den här teknologin.

en drift att överleva längs en viss kurs; en strävan att existera inom ett visst område av livet. Det finns åtta dynamiker: första, man själv; andra, sex och familjen; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det materiella universum; sjunde, andar; och den åttonde, det Högsta väsendet.