KURSUPPGIFT >> 22. Läs artikeln ”Variant av orduppklaringsmetoden ’Att läsa högt’”

VARIANT AV ORDUPPKLARINGSMETODEN ”ATT LÄSA HÖGT”

Närhelst man arbetar med barn, eller med personer som talar ett främmande språk, eller personer som inte är helt läs- och skrivkunniga, används Variant av orduppklaringsmetoden ”Att läsa högt”.

Precis som i orduppklaringsmetoden ”Att läsa högt”, får man personen att läsa högt för att komma underfund med vad det är han gör.

Det är en mycket enkel metod.

Orduppklararen måste också följa med i ett annat exemplar av samma text medan personen läser.

Man kan få se förbluffande saker.

Personen kanske utelämnar ordet ”kan” varje gång det förekommer. Han läser det inte. Han kan ha någon märklig betydelse för det, t.ex. ”Kanada”.

Han kanske hoppar över ”osv.” varje gång det förekommer, och anledningen kanske spåras till att han inte vet vad punkten betyder.

Han kanske säger ett helt annat ord än det han läser, till exempel ”stanna” i stället för ”hända”, eller ”grön” i stället för ”skön”.

Han kan tveka över vissa ord. Det går till så här:

  1. Få honom att läsa högt.
  2. Lägg märke till varje gång han utelämnar något, förändrar ett ord, tvekar eller rynkar pannan medan han läser, och ta upp det med en gång.
  3. Korrigera det genom att slå upp det åt honom eller förklara det för honom.
  4. Få honom att fortsätta läsa och lägg märke till nästa gång han utelämnar något, förändrar ett ord, tvekar eller rynkar pannan.
  5. Upprepa stegen 2 till 4.

På det här sättet kan man göra en person läs- och skrivkunnig.

Det han måste göra därefter är att lära sig hur man använder en ordbok och slår upp ord.

Därefter en enkel lärobok i grammatik.

En mycket långsam studerande kan med denna metod lyftas upp till läs- och skrivkunnighet.