KURSUPPGIFT >> 14. Läs artikeln ”Orduppklaringsmetoder”, det avsnitt som heter ”Grundläggande orduppklaring”

ORDUPPKLARINGSMETODER

I Scientologin har det utvecklats nio olika metoder för att klara upp betydelsen av ord.

De inbegriper olika sätt att lokalisera de missförstådda ord som ligger till grund för en persons svårigheter. De sträcker sig från att hitta missförstådda ord i texten man studerar, till att klara upp nyckelord som har att göra med ens yrke, och till och med till att spåra upp ord som missförstods i ämnen som studerats åratal tidigare.

Här presenteras tre av dessa orduppklaringsmetoder som är mycket användbara i vardagslivet.

Grundläggande orduppklaring

Grundläggande orduppklaring är den metod som hittar ett missförstått ord genom att man tittar tidigare i texten än där man har svårigheter. Det här är den mest grundläggande orduppklaringsmetoden som används i Scientologi.

En studerande måste veta hur han snabbt och framgångsrikt kan gå framåt i sina studier. Han ska kunna hantera vad som helst som saktar ner eller hindrar hindrar honom att gå framåt. Han tillämpar studieteknologin för att hjälpa sig själv.

En studerande som använder studieteknologin slår upp varje ord han kommer till som han inte förstår och fortsätter aldrig förbi ett ord vars betydelse han inte känner till.

Om en studerande stöter på svårigheter, skulle han själv, hans studiepartner eller hans instruktör (i Scientologin kallad kursledare) använda den grundläggande orduppklaringsmetoden för att hantera vad som helst som saktar ner eller hindrar hans framsteg.

Att vänta tills man blir yr i huvudet eller dåsar till som det enda tecknet på missförstånd, är att vänta för länge innan man tar itu med det. Om du någonsin har sett en studerande somna över sin bok, då har du sett ”dåsighet”. Långt innan den punkten skulle någon ha fått den studerande att leta efter ett missförstått ord. Så fort den studerande blir långsammare eller inte är riktigt lika ”vaken” som han var för en kvart sedan, är det dags att leta efter det missförstådda ordet. Det är inte ett missförstått uttryck, en missförstådd idé eller ett missförstått begrepp, utan ett missförstått ORD. Detta inträffar alltid innan själva ämnet inte förstås.

Grundläggande orduppklaring går till på följande sätt:

1. Den studerande flyger inte fram och är inte lika ”vaken” som förut. Han kanske helt enkelt visar tecken på bristande entusiasm eller tar för lång tid på sig på sin kurs. Han kanske är ointresserad, klottrar, dagdrömmer och så vidare.

2. Då måste den studerande gå tillbaka i texten och leta efter ett missförstått ord. Det finns alltid ett där, utan undantag. Kanske det missförstådda ordet finns två eller flera sidor bakåt, men det finns alltid tidigare än där han är nu.

3. Ordet hittas. Den studerande känner igen vilket det är då han går tillbaka och letar efter det. I annat fall, om den studerande inte kan hitta det, kan man ta ord ur texten som skulle kunna vara missförstådda och ställa frågan: ”Vad betyder __________?” , för att se om den studerande ger rätt definition.

4. Den studerande slår upp det funna ordet i en ordbok och klarar upp det, enligt proceduren för hur man klarar upp ett missförstått ord, vilket beskrivs ovan. Han använder det muntligt flera gånger i meningar som han själv hittar på, tills hans meningar tydligt visar att han har förstått ordet.

5. Den studerande läser nu den del av texten som innehöll det missförstådda ordet. Om han nu inte är ”vaken” och sugen på att komma vidare, inte känner sig gladare och så vidare, då finns det ett annat missförstått ord tidigare i texten. Man finner detta genom att upprepa steg 2–5.

6. När den studerande är ”skärpt” och känner sig gladare, fortsätter han att studera texten från det ställe där det missförstådda ordet fanns och vidare till det område av ämnet som han inte förstod (där steg 1 började).

Den studerande är nu entusiastisk över sitt studium av ämnet, och detta är slutresultatet av grundläggande orduppklaring. (Detta resultat kommer inte att uppnås om du missar ett missförstått ord eller om det finns ett tidigare missförstått ord i texten. Upprepa i så fall steg 2–5.) Om den studerande nu är entusiastisk låter man honom fortsätta med sina studier.

Bra orduppklaring är ett system där man går tillbaka i materialet. Man måste leta tidigare än den punkt där den studerande blev slö eller förvirrad, och då finner man att där finns ett ord som han inte förstår, någonstans innan svårigheterna började. Om han inte lyser upp när ordet hittas och klaras upp, finns det ett missförstått ord ännu tidigare.

Detta blir mycket klart för en om man förstår att om det inte löser sig, är det som den studerande verkar ha problem med, inte det han egentligen har problem med. För annars skulle det lösa sig, eller hur? Om han visste vad det var han inte förstod, skulle han kunna lösa det själv. Därför leder det inte någonvart att prata med honom om vad han tror att han inte förstår. Problemet ligger tidigare.

Lokalisering av ordet

Tillvägagångssättet är att ta reda på var den studerande inte hade några problem och var han nu har problem; det missförstådda ordet finns däremellan. Det finns alldeles i slutet av där han inte hade några problem.

Den grundläggande orduppklaringsmetoden är oerhört effektiv när den används så som beskrivits här.