KURSUPPGIFT >> 10. Läs avsnittet ”Enkla ord”.

ATT KLARA UPP ORD

Enkla ord

Man skulle kunna tro att det är de stora eller tekniska orden som missförstås oftast.

Detta är dock inte fallet.

Ord som en, det, finns, sådan och andra ord som ”alla kan”, dyker väldigt ofta upp som missförstådda ord när man gör orduppklaring.

Det behövs en stor ordbok för att definiera dessa enkla ord fullständigt. Det här är en annan egendomlighet. De små ordböckerna utgår dessutom ifrån att ”alla vet vad det ordet betyder”.

Det är nästan otroligt att se hur någon kan vara utbildad vid universitet och ha gått igenom flera års studier i komplicerade ämnen och ändå inte veta vad ”eller”, ”av” eller ”en” betyder. Man måste se det för att tro det. Men när man rensar upp detta, förändras hela hans utbildning från att vara en enda massa av frågetecken till någonting som framträder tydligt och användbart.

Ett test som en gång gjordes på skolbarn i Johannesburg i Sydafrika, visade att intelligensen sjönk för varje nytt skolår!

Svaret på denna gåta var helt enkelt att de varje år lade till ytterligare några dussin överväldigande missförstånd – ovanpå sitt redan förvirrade ordförråd – och ingen fick dem någonsin att slå upp dem.

Dumhet beror på effekten av missförstådda ord.

I de områden som orsakar människan mest problem ser man flest förändringar av fakta, de mest förvirrande och motstridiga idéerna och naturligtvis det största antalet missförstådda ord.

DET TIDIGASTE MISSFÖRSTÅDDA ORDET I ETT ÄMNE ÄR EN NYCKEL TILL SENARE MISSFÖRSTÅDDA ORD I DET ÄMNET.

När man studerar ett främmande språk finner man ofta att de grammatiktermer i det egna språket som beskriver grammatiken i det främmande språket, är orsaken till att man inte kan lära sig det främmande språket.

Det är viktigt att dessa ord klaras upp.