KURSUPPGIFT >> 20. Läs ”Vägen ut”.

VÄGEN UT

Endast Scientologi kan fullständigt hantera drogernas verkningar. 

De sätt man kan få någon att sluta ta droger är nu kända – hantering med näringsämnen och objektiva processer som hjälper en person att komma igenom en period av ”torkning”. 

Den andra åtgärden är sedan Reningsprogrammet. Detta program är till för varje person som har tagit droger eller blivit utsatt för giftiga ämnen av något slag. 

Och efter att en person framgångsrikt har avslutat Reningsprogrammet, kommer processing på Drogrundownen att fullständigt avsluta hanteringen av de mentala och andliga effekterna av droger. 

Utan fungerande metoder att hantera drogernas verkningar med, är många människor dömda att leva i kemiska bojor. Trots att droger verkar ha fördelar på kort sikt, maskerar de endast problemen, de löser dem inte. 

Andra sätt att rehabilitera drogmissbruk har misslyckats främst på grund av brist på kunskap. De saknar en verklig förståelse av sinnet, det finns lite eller ingen förståelse för människans andliga natur, och drogernas verkningar på sinnet och individen är okända. Resultatet är ett materialistiskt sätt (människan är ett djur) som inte tar hänsyn till dessa grundläggande och viktiga faktorer. Allt detta sammantaget leder till något som bevisligen inte fungerar. 

Scientologi, å andra sidan, har ett fungerande och ytterst effektivt rehabiliteringsprogram för drogmissbruk, därför att det inte endast vänder sig till de riktiga problemen, utan även den verkliga källan till dessa problem. 

Genom att förstå människans sanna natur, finns metoderna för att hantera de biokemiska, mentala och andliga faktorerna när det gäller droger. 

Scientologi har svaren.