KURSUPPGIFT >> 10. Läs ”Hur man hjälper någon att sluta med droger”.

HUR MAN HJÄLPER NÅGON ATT SLUTA MED DROGER.

Då världen började missbruka tunga droger hamnade problemet med avvänjning i första ledet. Före Scientologin misslyckades alla ansträngningar att hjälpa missbrukare – och hade misslyckats under hela mänsklighetens historia. 

Fungerande metoder har emellertid utvecklats inom Scientologin som gör det möjligt för en person att nå och utrota de anledningar som startade honom eller henne på den mörka vägen nedåt. 

Droger kan kräva ett fruktansvärt pris av missbrukaren om han någonsin skulle försöka sluta. 

Vad som kallas abstinenssymptom sätter igång. De utgörs av kroppsliga och mentala reaktioner som uppstår när en person inte längre tar droger. De är ohyggliga. Ingen värre tortyr har någonsin uppfunnits. 

Följande problem skulle finnas för personen: 

A. Fortsätta med droger och förbli fångad och lidande från och med nu och i all framtid, eller

B. Han kunde försöka bli kvitt sitt drogberoende och under tiden bli så fruktansvärt sjuk att han inte stod ut.

Detta var ett problem av typen ”död-om-du-gör-det, död-om-du-inte-gör-det”.

Läkarvetenskapen löste det inte tillräckligt bra. Psykoterapi var hopplöst. 

Nu finns det två sätt att ta itu med abstinensproblem, båda bör användas: 

1. Näringsexperiment visar att vitaminer och mineraler hjälper till vid avvänjningen. 

2. Lätta Objektiva processer underlättar den gradvisa avvänjningen och gör den möjlig. 

En process är en serie anvisningar eller en rad handlingar som utförs för att uppnå ett önskat resultat. Tillämpningen av detta kallas processing. Det finns många processer inom Scientologin som kan användas för att hjälpa en person med att rikta uppmärksamheten från sig själv över till hans omgivning och de saker som finns där – en handling som är mycket terapeutisk för någon som håller på att sluta med droger. Dessa kallas Objektiva processer. När dessa används på rätt sätt lindrar de personens symptom och möjliggör drogavvänjning med ett minimum av obehag. 

Objektiv syftar på utvärtes saker, inte tankarna eller känslorna hos individen. Objektiva processer har att göra med det verkliga och det som går att observera. De uppmanar personen att peka ut eller finna någonting utanför honom själv för att kunna genomföra åtgärderna. 

De Objektiva processer som här talas om kallas ”lätta” Objektiva processer på grund av att de är enklare och mindre avancerade än andra Objektiva processer som existerar inom Scientologin. 

Detaljerna för hur man använder de två sätten att ta itu med att få någon bort från droger är som följer. Om du känner någon som är drogberoende så kan du hjälpa honom att sluta med drogerna genom att tillämpa de principer och tekniker som ges här. 

Vid allvarliga fall av drogmissbruk bör man skicka personen till en behörig läkare för undersökning för att bestämma om det finns några särskilda försiktighetsåtgärder som kan behöva vidtas för denna person. 

Somliga personer har ordinerats någon medicinsk drog av en läkare och bör möjligen fortsätta med den. Men dessa är inte de vanliga droger som vi har med att göra. Det är en sak mellan läkaren och personen vad som bör göras i sådana fall. 

Näringsdata

Enligt den världsberömda näringsfysiologen Adelle Davis vitaminrecept, har vitaminbehandling haft framgång när det gäller att hantera abstinenssymptom. 

Istället för att bara säga åt personen att lägga av med droger med allt detta lidande och risken för att misslyckas, så ges patienten stora doser vitaminer. Data upprepas här för information. 

Drogbomben

Ett vitaminrecept som kallas ”drogbomben” har visat sig effektiv när det gäller att bekämpa effekterna av abstinens. Den består av: 

1 000 mg niacinamid (inte nikotinsyra). Det här hjälper att motverka alla mentala störningar. 

5 000 IU av vitamin A. 

400 IU vitamin D. 

800 IU av vitamin E. 

2 000 milligram av vitamin C. 

500 mg magnesiumkarbonat (för att göra C-vitaminet effektivt). 

25 mg B6

200 mg B-komplex

300 mg B1

100 milligram pantotensyra. 

Detta recept bör ges fyra gånger om dagen medan personen slutar med droger, ungefär var sjätte timma. 

Det bör inte tas på fastande mage, eftersom det skulle kunna orsaka att syran skadar magen. Det bör tas efter måltider eller, om det tas mellan målen, med yoghurt. 

Stor försiktighet bör vidtas att ge dosen på så sätt att vitaminerna inte fräter på magen. Om detta negligeras kan personen få ett falskt duodenalsår (sår på tolvfingertarmen) och kommer inte att kunna fortsätta behandlingen. Droganvändare är vanligtvis i ett fruktansvärt fysiskt tillstånd i alla fall. Således måste vitaminerna vara i ”inälvsdragerade” tabletter, vilket betyder att ett tarmskydd måste finnas på pillren så att de gradvis upplöses och inte träffar den känsliga övre magen så svårt att de fräter på den. 

Således måste mjölk med aminosyra i pulverform ges för att skölja ner pillren. 

Vid testning av dessa rekommendationer var magfrätning det största hindret som noterades. 

Om receptet ges utan något dämpande kan personen (a) känna sig alltför mätt efter maten, (b) få magont, (c) få en brännande sensation, (d) magens yttre kan bli öm. Dessa är alla symptom på magsår. 

Sluta med vitaminerna om sådana symptom sätter igång. Aluminiumhydroxidtabletter, söndertuggade och svalda med mjölk varje gång symptomen börjar, kommer att mildra magen. Aminosyror i pulverform, yoghurt och mjölk måste sedan ges tills magen blir bättre. 

De potentiella fördelarna med drogbomber uppväger mer än väl alla nackdelar och därför har den stort värde. Abstinensens svårigheter och de svåra plågorna är den huvudsakliga anledningen till misslyckande när man försöker att rädda en person från drogernas vansinne. 

Kalcium och magnesium

Det finns ytterligare en metod för att lätta drogavvänjningssymptom vilket har att göra med användandet av mineralerna kalcium och magnesium, som används tillsammans med drogbomben. 

Muskelspasmer orsakas av en brist på kalcium. Nervösa reaktioner minskas med magnesium. 

Kalcium löses inte upp i kroppen och utnyttjas inte, såvida inte det är i en syra. 

Tester i andra syften än drogreaktioner åstadkom metoderna av att få kalcium att upptas i kroppen tillsammans med magnesium, så att bådas effekt kunde uppnås. Lösningen var att lägga till äppelcidervinäger, vilket tillhandahåller den behövliga syraformeln. 

Resultatet blev en lösning som visade sig vara högst effektiv, kallad ”Kal-Mag-receptet”.

Användandet av Kal-Mag, på experimentbasis under tidigt 1970-tal för att lindra avvänjningssymptom, har sedan länge lämnat experimentstadiet. Kal-Mag har med mycket goda resultat använts som en hjälp för att lindra och motverka de konvulsioner, muskelspasmer och svåra nervösa reaktioner som en missbrukare upplever då han lägger av med droger.  

Kal-Mag-receptet använder proportionen en del osammansatt magnesium till två delar osammansat kalcium, blandat med äppelcidervinäger i vatten. 

Eftersom receptet kräver exakta mängder kalcium och magnesium, så skall utförligare förklaringar av dessa kvantiteter ges här. 

Kal-Mag-formeln framställs med hjälp av föreningarna kalciumglukonat och magnesiumkarbonat. Båda två erhålls som ett vitt pulver. De är båda föreningar av olika ämnen. Kalciumglukonat innehåller med andra ord andra ämnen utöver kalcium; det består inte av rent kalcium, utan innehåller bara en viss procent av osammansatt kalcium. Magnesiumkarbonat innehåller likaledes andra ämnen utöver magnesium och innehåller bara en viss procent av osammansatt magnesium. 

Det är emellertid mängden osammansatt magnesium, i rätt förhållande till mängden osammansatt kalcium, som är viktig när man tillreder Kal-Mag-formeln. Detta innebär inte att du använder ren magnesium eller ren kalcium när du gör Kal-Mag. Använd bara kalciumglukonat och magnesiumkarbonat. 

Magnesiumkarbonat: Den önskvärda föreningen för Kal-Mag, som kallas basiskt magnesiumkarbonat, innehåller 29 % magnesium. (Denna förening kallas ibland också magnesia alba.) 

Det finns olika magnesiumföreningar med olika stor procent av osammansatt magnesium, men om man använder någon annan slags förening än den som rekommenderas här, kommer det att resultera i varierande mängder magnesium, vilket åstadkommer en avvikelse från det nödvändiga förhållandet: en del magnesium per två delar kalcium. 

Det är magnesiumkarbonatbasis, med 29 procent osammansatt magnesium, som används när man gör Kal-Mag. Och det är väsentligt att den magnesiumkarbonat som används är färsk och inte gammal. 

Kalciumglukonat: Det finns endast en slags kalciumglukonatförening och nio procent av den föreningen är kalium, så det finns inga problem med att välja rätt kalciumglukonatförening för Kal-Mag-tillredningen.

Ingredienserna kan köpas i de flesta hälsokostaffärer eller där det säljs vitaminer. 

Tillredning av Kal-Mag: 

1. Häll 1 struken matsked (15 ml) kalciumglukonat i ett normalstort dricksglas. 

2. Tillsätt ½ tesked (2,5 ml) magnesiumkarbonat. 

3. Tillsätt 1 matsked (15 ml) äppelvinäger (med minst 5 % syrahalt). 

4. Rör om väl.

5. Tillsätt ½ glas (ca 120 ml) kokande vatten och rör om tills allt pulver har löst sig och vätskan är klar. (Om detta inte sker, kan det bero på dålig kvalité på magnesiumkarbonatet eller att den är gammal.)

6. Fyll resten av glaset med ljummet eller kallt vatten och täck över.

Man kan göra större kvantiteter på en gång, helt enkelt genom att multiplicera alla ingredienserna i enlighet därmed. Lösningen kommer att hålla i två dagar.

Den kan göras felaktigt så att den inte löser sig. Variationer av ovanstående kan åstadkomma en olycklig blandning som kan smaka avskyvärt.

(Notera åter att proportionen är: en del osammansatt magnesium till två delar osammansatt kalcium. Om man vill beräkna detta precist, så kan man räkna ut de osammansatta mängderna. Receptet ovan har getts för de förenade mängderna.)

Allt från ett till tre glas om dagen, i samband med eller efter måltiden, ersätter varje typ av lugnande medel. Det åstadkommer inte de drogade effekterna som hos lugnande medel (vilka är ganska förfärliga).

Det har bevisats effektivt när man försöker hantera muskelspasmer, ryckningar eller nervösa reaktioner som kan inträffa som resultat av drogavvänjning.

Det skall nämnas att många hälsokostaffärer har färdigblandade preparat av kalcium och magnesium. Innan man använder några av dessa som ersättning för Kal-Mag, så skall man läsa etiketten för att se om det innehåller någon syra (såsom askorbinsyra eller citronsyra). Om inte, så är preparatet värdelöst och kommer inte att ge samma resultat som Kal-Mag-receptet.

HUR MAN TILLREDER KAL-MAG
1. Häll 1 struken matsked kalciumglukonat i ett normalstort dricksglas. Använd ett mått, inte en vanlig sked.

2. Tillsätt en halv struken tesked (2,5 ml) magnesiumkarbonat. Än en gång, använd ett mått.

3. Tillsätt en matsked (15 ml) äppelvinäger (med minst 5 % syrahalt).

4. Rör om väl.

5. Tillsätt ½ glas (ca 120 ml) kokande vatten och rör om tills allt pulver har löst sig och vätskan är klar. (Observera: Placera först en metallsked i glaset för att undvika att glaset spricker på grund av det kokande vattnet.)

6. Fyll resten av glaset med ljummet eller kallt vatten.

 

ATT GÖRA I ORDNING STORA KVANTITETER

Ersätt med de följande kvantiteterna i receptet för att göra ca 4 liter Kal-Mag:

A. 13 matskedar (195 ml) kalciumglukonat

B. 6,5 teskedar (33 ml) magnesiumkarbonat

C. 13 matskedar (195 ml) äppelcidervinäger

D. ca 2 liter kokande vatten

Fyll resten av glaset med ljummet eller kallt vatten.

(1904–1974) känd amerikansk näringsfysiolog som inledde sin yrkesbana med att arbeta med läkare vid sjukhus där hon planerade patienters diet, varefter hon startade en privat konsultverksamhet och gav råd till tusentals människor som led av en uppsjö av kända sjukdomar. Efter 1958 ägnade hon sig åt att ge föreläsningar och skriva. Hon publicerade fyra böcker som blev bästsäljare: Let’s Cook It Right, Let’s Have Healthy Children, Let’s Eat Right to Keep Fit och Let’s Get Well.

en form av niacin som inte ger någon rodnad, ett vitamin som förekommer naturligt i födoämnen som sädeskorn, ägg, lever och grönsaker och används i läkemedel, huvudsakligen för att förebygga hudsjukdomar.

ett annat namn för niacin, ett vitamin som förekommer naturligt i födoämnen som sädeskorn, ägg, lever och grönsaker och används i läkemedel, huvudsakligen för att förebygga hudsjukdomar.

en grupp vitaminer som förekommer i jäst, spannmål, nötter, ägg, lever och vissa grönsaker. B-komplex inkluderar vitaminerna B1, B2, niacin (vitamin B3), B6, B12 med flera, och hjälper till att bryta ner kolhydrater.

ett mineral som kroppen behöver för att få friska tänder och ett friskt skelett. Det förekommer naturligt i olika födoämnen, bland annat mejeriprodukter och bladrika gröna grönsaker.

ett annat namn för C-vitamin, ett vattenlösligt vitamin som finns i citrusfrukter, tomater, rå lök, rå potatis och bladrika gröna grönsaker. Det främjar friskt tandkött och friska tänder, hjälper till att ta upp mineraler, läka skador, samt förebygger och behandlar vanliga förkylningar. C-vitamin reagerar på varje främmande ämne som kommer in i blodet, och hjälper till att avgifta kroppen och förebygga toxiska reaktioner som orsakats av droger.