KURSUPPGIFT >> 18. Läs ”Drogrundownen”.

DROGRUNDOWNEN

Trots att Reningsprogrammet är ett vitalt steg när det gäller att hantera effekterna av droger, utgör det i sig självt inte en fullständig hantering. 

Fullständig befrielse från droger och deras skadliga följder kräver att en person också direkt riktar sig till de mentala föreställningsbilder som är förknippade med att ha tagit droger. Även om Reningsprogrammet avlägsnar drogrester som håller mentala föreställningsbilder i ständig restimulering, existerar dessa bilder fortfarande. De kan bli restimulerade genom perceptioner i omgivningen och påverka personen negativt, under hans medvetenhet och utom hans kontroll, en faktor som är både lömsk och extremt skadlig. 

Den processing som direkt tar itu med dessa bilder kallas Drogrundownen. Den levereras av högt utbildade utövare i Scientologi-kyrkor och -missioner.

Normalt spelar en person in perceptioner av det fysiska universumet korrekt i sitt sinne.
Men droger kan trassla ihop dessa inspelningar och rejält förvränga vad han förnimmer och, senare, hans minne av vad som faktiskt hände.

En rundown är en serie steg som utformats för att hantera en specifik aspekt av en persons liv eller svårigheter och som har ett känt slutresultat. Resultatet av Drogrundownen är frihet från de skadliga effekterna av droger, alkohol och medicin och frihet från behovet att ta dem. 

En persons perceptioner och registreringar av det fysiska universum när han är på droger är minst sagt inte tillräckligt noggranna, eftersom de utgör en kombination av tidigare händelser, inbillning och de faktiska händelser som inträffade vid tidpunkten ifråga. En person kan ha bilder från tidigare upplevelser sammanblandade med sina perceptioner i närvarande tid. I själva verket är alltså bilderna i hans sinne blandade i större eller mindre grad. Således är både hans minne och hans förmåga att tänka försämrade. 

En person kan lokalisera källan till alla skadliga mentala verkningar av droger, alkohol och medicin med auditeringshandlingen Drogrundownen.
Personen kan bli fri från dessa skadliga mentala verkningar och även från behovet att någonsin ta droger igen.

Drogrundownen hanterar flera viktiga aspekter på tidigare droganvändning. Först riktar man sig direkt till upplevelser som personen hade medan han tog droger med exakta procedurer som frigör uppmärksamhet som blev fast i dessa upplevelser så att de inte längre påverkar honom. 

Ju mer en person har fått sin uppmärksamhet befriad från tidigare händelser, desto mer kapabel är han att ta itu med sitt liv. Han känner sig mer skärpt, har ökade perceptioner, kan lättare kontrollera sig själv och sakerna i sin omgivning, och han blir mer och mer kapabel att samspela förnuftigt med andra.

En annan faktor man riktar sig till i Drogrundownen är att en person som har tagit droger också har en mängd obehagliga fysiska, emotionella och mentala sensationer förknippade med dem. Genom att upptäcka och undersöka källan till dessa frigörs den skadliga energi som är förknippad med dem i sinnet. 

Slutligen går processingen rakt på sakens kärna och lokaliserar den grundläggande anledningen till att personen tog droger. En person tog från början sin tillflykt till droger av en anledning – något fysiskt lidande eller hopplöshet. Drogproblemet är alltså i huvudsak andligt. Personen led på något sätt och drogerna blev ett sätt att lindra det. 

Personen såg på droger, alkohol eller medicin som ett botemedel mot oönskade känslor eller tillstånd – som skulle kunna täcka ett nästan oändligt spektrum och inkludera allt från fysiska smärtor till ångest till brist på självförtroende. Man måste därför ta reda på vad som egentligen var fel innan drogerna blev hans lösning eller ”botemedel”.

Om man inte riktar sig till denna ursprungliga anledning kvarstår behovet eller tvånget att ta droger eller medicin eller alkohol. Processing tar inte bara effektivt itu med drogernas påverkan, utan gör det möjligt för personen att upptäcka och utplåna orsakerna som ledde honom till att ta dem från första början, och därigenom fullständigt utplåna varje önskan att använda eller vara beroende av dem i framtiden. 

Drogrundownen tar därför itu med och hanterar de oönskade känslor personen hade både under och före användandet av droger, alkohol eller medicin. Tvånget att fortfarande använda droger eller alkohol avlägsnas så att personen inte har något behov att någonsin mer ta sin tillflykt till dem. 

Genom att slutföra denna processing är personen äntligen fri från alla effekter av droger. 

En fullständig lösning på mental och andlig skada av tidigare droganvändning kräver alla dessa steg.

en serie steg som utformats för att hantera en specifik aspekt av en persons liv eller svårigheter och som har ett känt slutresultat.

hela urvalet eller omfattningen av någonting, arrangerat efter grad, kvalitet osv.; ett omfattande urval av olika men relaterade saker, vars enskilda utmärkande drag bildar en kontinuerlig serie eller följd, i synnerhet med motsvarande värden vid dess gränser.

en serie processer som tar itu med mentala föreställningsbilder i samband med att ha tagit droger. Resultatet av Drogrundownen är frihet från de skadliga verkningarna av droger, alkohol och medicin, och frihet från behovet att ta dem.