KURSUPPGIFT >> 16. Läs ”Hela lösningen”.

HELA LÖSNINGEN

Så snart man fått en person av droger, måste man rikta sig till andra faktorer för att uppnå fullt tillfrisknande. 

Detta gäller alla tidigare droganvändare, vare sig personen nyligen har slutat med droger eller slutat använda dem åratal tidigare. Det gäller personer som aldrig var ”användare av tunga droger” likaväl som de som var det. 

Reningsprogrammet

Vi lever i ett kemiskt inriktat samhälle. Man skulle ha svårt att finna någon i dagens samhälle som inte är drabbad av detta faktum. Den stora majoriteten av allmänheten är varje dag utsatt för att få i sig konserveringsmedel och andra kemiska gifter, däribland atmosfäriska gifter, bekämpningsmedel och liknande. Till detta kommer de smärtpiller, lugnande medel och andra medicinska droger som används och ordineras av läkare. Och vi har också det allmänt utbredda användandet av marijuana, LSD, angel dust och andra gatudroger som bidrar i stor utsträckning till bilden. 

1977 upptäckte L. Ron Hubbard att LSD tydligen blir kvar i systemet i åratal efter det att personen tagit det. Det lagras i vävnaderna – huvudsakligen kroppens fettvävnader – och kan börja verka igen och på så sätt ge personen oförutsägbara ”tripper”.

Den ”restimulering” som upplevdes av personer som hade tagit LSD tycktes uppträda som om de just hade tagit mer LSD. 

Från senare forskning verkar det som om inte bara LSD utan även andra kemiska gifter och toxiska ämnen, konserveringsmedel och bekämpningsmedel, liksom medicinska droger och den långa listan av tunga gatudroger (angel dust, heroin, marijuana etc.) kan lagras i vävnaderna och stanna kvar i kroppen i åratal. 

Till och med mediciner som bantningspiller, kodein, Novocain och andra har gått i restimulering åratal efter att de tagits och som man trodde hade utsöndrats ur kroppen. 

Alltså verkar det som om vilket som helst av eller alla dessa fientliga biokemiska ämnen kan fastna i vävnaderna och deras anhopning ställer antagligen till oreda i biokemin och vätskebalansen i kroppen. 

Konsekvenserna är talrika. Tester visar att inlärningshastigheten hos en person som har varit på droger är mycket lägre än hos någon som inte varit på droger. Och minnet hos en person som har varit på droger är sådant att det skall avlägsna honom från rädsla för påföljder. 

Personen (thetanen) har naturligtvis mentala föreställningsbilder av dessa toxiska ämnen och så länge som dessa ämnen finns i kroppen kan de restimulera en person. När de är borta ur kroppen kan den ständiga restimuleringen upphöra. Så det är faktiskt en andlig åtgärd som görs. 

Inom Scientologin har vi en effektiv metod för att befria kroppen från dessa ämnen; den kallas för Reningsprogrammet, och kommer att gagna alla som lever i detta samhälle som är så översvämmat av toxiner och kemikalier. 

Reningsprogrammet är ett noga övervakat program som inkluderar:

Motion 

Svettning i bastu

Näring, vilket inkluderar vitamin- och mineraltillskott etc., och även intag av olja 

Ett lämpligt arrangerat personligt schema 

Motion: Motionen i det här programmet sker i form av löpning. Syftet med denna är inte att åstadkomma svettning utan att få blodet i cirkulation och systemet att fungera så att föroreningar som hålls i systemet kan frigöras och pumpas ut.

Svettning i bastu: Efter löpningen går personen in i bastun för att svettas. Man kan nu få ut föroreningarna ur kroppen genom porerna.  

Näring (inklusive vitaminer, mineraler och intag av olja): När vi talar om näring talar vi inte bara om mat utan även om vitaminer och mineraler, eftersom dessa är vitala för en riktig näringstillförsel och vitala för detta programs effektivitet. Vi talar emellertid inte om ”diet” i den alltför använda betydelsen av ordet. Personen äter helt enkelt vad han brukar äta. Han ska se till att han äter lite grönsaker och att de inte har kokats för mycket.

Toxiska ämnen har en benägenhet att fastna huvudsakligen, men inte enbart, i kroppens fettvävnad. Teorin är då att man skulle kunna ersätta de fettvävnader som kvarhåller dessa toxiska anhopningar. Kroppen kommer faktiskt att tendera att hålla tag i något som det har brist på. Om man alltså försöker att få bort något som den har brist på, kommer den inte att lämna det ifrån sig. Så ifråga om oljan: Om personen tar lite olja, kanske möjligen kroppen byter ut den goda oljan mot det dåliga fettet i kroppen. Det är den grundläggande teorin. Det finns särskilda vegetabiliska oljor som används med det syftet. 

En av de saker som gifter och droger gör är att de skapar näringsbrister i kroppen i form av brist på vitaminer och mineraler. Man kan lätt se att det finns en lång rad av toxiska ämnen som skapar näringsbrist. Alkohol, till exempel, är beroende för sin effekter av att en person kan förbränna vitamin B1. När den förbränner all B1 i systemet drabbas personen av delirium tremens och mardrömmar.  

I fallet med andra toxiska ämnen finns möjligheten att andra vitaminer förutom B1 förbränns. Vad vi tycks ha stött på här är att LSD och gatudrogerna inte bara förbränner B1 och B-komplexet (som vi antar att de gör) men att de också skapar en brist på niacin i kroppen och att de möjligtvis är beroende av niacin (en av vitaminerna i B-komplex) för sin effekt. 

Niacin är väsentligt för näringstillförseln och vitalt för Reningsprogrammets effektivitet. Det kan ge några uppseendeväckande och, till sist, mycket välgörande resultat när det tas på rätt sätt i programmet, tillsammans med de övriga nödvändiga vitaminerna och mineralerna i tillräckliga och proportionerliga mängder tillsammans med ordentlig löpning och svettning. När det tas i tillräckliga mängder tycks det upplösa och släppa lös LSD, marijuana och andra droger och gifter från vävnaderna och cellerna. Det kan snabbt frigöra LSD-kristaller i systemet. Löpningen och svettningen måste ske i anslutning till intagandet av niacin. Detta för att se till att de toxiska ämnen som det frigör verkligen sköljs ut ur kroppen. 

Ett lämpligt inrättat personligt schema: Det är viktigt att en person på det här programmet upprätthåller ett lämpligt inrättat personligt schema. Detta betyder att när man en gång påbörjat programmet måste man fortsätta förståndigt med det och inte hoppa över dagar eller göra det på ett slumpmässigt sätt. Det betyder även att man skall få tillräckligt med sömn. Om man fortsätter igenom programmet på ett ordnat sätt kommer det att vara snabbare och effektivare. 

Reningsprogrammet ersätter inte de åtgärder som beskrevs tidigare i det här kapitlet för personer som för närvarande är på droger och som är benägna att uppleva abstinenssymptom när de fås att sluta med dem. Programmet skall endast påbörjas efter att sådan teknologi tillämpats.

Syftet med det här programmet är helt enkelt att rensa ut och rengöra ens system på alla ackumulerade föroreningar såsom droger, insektsmedel och bekämpningsmedel, konserveringsmedel etc., som genom sin närvaro och sina restimulerande verkningar skulle kunna hindra eller fördröja att befria personen andligen genom ytterligare Scientologi-processing. För någon som har tagit LSD eller ”angel dust” omfattar detta att också bli kvitt eventuella kvardröjande kristaller i kroppen. 

Allteftersom personen går igenom Reningsprogrammet bör man kunna se en förbättring i hans fysiska välbefinnande när han frigör systemet från dess ackumulerade föroreningar. Resultatet av detta program är en renad kropp, fri från föroreningar, droger etc., som hade ackumulerats i den. Vi är emellertid inte intresserade av att hantera kroppar med Reningsprogrammet. Vårt intresse ligger i att frigöra personen andligen. 

Reningsprogrammet finns tillgängligt under professionell övervakning i Scientologi-organisationer och -missioner över hela världen. Dessutom beskriver boken Renad kropp – klar tanke: Det effektiva reningsprogrammet exakt hur man tillhandahåller detta program och beskriver alla dess steg.

Man bör kunna komma igenom hela programmet på två veckor med fem timmar om dagen. En del kommer att behöva mer och en del kommer att behöva mindre. 

Med Reningsprogrammet har vi nu utvägen att uppnå en snabb återhämtning från effekterna av ackumuleringen av såväl kemiska gifter i miljön som medicinska droger och gatudroger som hämmar en person mentalt och andligen. 

Genom att inkludera vitaminer, mineraler och oljor kan vi arbeta mot att återställa kroppens biokemiska balans och göra det möjligt för kroppen att återuppbygga sig själv efter de skador som åstadkommits av droger och andra biokemiska ämnen. 

reaktivering av ett förflutet minne på grund av liknande omständigheter i nuet, som ungefär motsvarar omständigheter i det förflutna.

en drog som utvinns ur opium. Den används som smärtstillande och lugnande medel och för att hindra hostning. (Opium är en beroendeframkallande drog som utvinns från saften från vallmoväxten.)

tredimensionella färgbilder med ljud och lukt och alla andra sinnesintryck, plus individens funderingar och slutsatser. De är mentala kopior av ens sinnesintryck någon gång i det förflutna, även om de, vid tillfällen av medvetslöshet eller nedsatt medvetande, existerar under individens medvetenhet.

ett av B-komplexvitaminerna som förekommer naturligt i födoämnen som sädeskorn, ägg, lever och grönsaker och används i läkemedel huvudsakligen för att förebygga hudsjukdomar. Niacinets roll i Reningsprogrammet beskrivs till fullo i boken Renad kropp – klar tanke.

ett program som innehåller motion, svettning i bastu, näring och ett välordnat personligt schema. Den rensar ut och rengör ens system från alla ackumulerade föroreningar som droger, insektsmedel, bekämpningsmedel, konserveringsmedel etc, som genom sin närvaro och sina restimulerande verkningar skulle kunna hindra eller fördröja personens andliga frigörelse genom Scientologi-processing.