KURSUPPGIFT >> 14. Läs ”Objektiva processer”.

OBJEKTIVA PROCESSER

Den andra behandlingen i drogavvänjningsproblemet, utöver näringsbehandlingen, består av objektiva processer.

På grund av att droger tenderar att föra en person in i erfarenheter från förr och fästa hans uppmärksamhet i dessa ögonblick, så används processer som drar personens uppmärksamhet utåt och hjälper honom komma loss från dåtiden.

I Scientologin finns det många objektiva processer som åstadkommer detta.

Objektiva processer hjälper en person att komma till närvarande tid och bli mer medveten om sin omgivning och andra människor samt att komma bort från tidigare problem. Ju mer en person kan konfrontera nutiden, och inte vara fast i dåtiden, desto mer kan han njuta av livet. Han kan vara i bättre kommunikation med sin omgivning så som den är, inte som den en gång var. Detta är värdefullt för en person att uppnå, men för en som har varit fast i och lidit av deras hemska effekter, så kan det vara en enorm upplevelse.

Fem objektiva processer tas med här.

Det är bäst att göra dessa processer i en lugn omgivning, utan störningsmoment och avbrott och tillräckligt med tid att göra processen tills personen som hjälps har goda indikatorer och har haft en kognition. Indikatorer är tillstånd eller omständigheter som visar sig under en process, vilket indikerar (pekar ut eller visar) om det går bra eller dåligt. Exempelvis, personen lyser upp eller blir gladare, och har då goda indikatorer. En kognition är en ny insikt om livet. Det är en ”Vet du vad, jag …”-yttrande, något som en person plötsligt förstår eller känner.

Dessa processer ges till personen utöver drogbomben och Kal-Mag. De är mycket effektiva när de ges flera gånger dagligen för att hjälpa personen genom drogavvänjningsperioden, vilket vanligtvis tar omkring en vecka eller mindre. En person kan till exempel ges en av dessa processer på morgonen och några timmar senare kan han ges en annan. En person som går igenom avvänjning sover ofta avsevärt mer än vanligt, speciellt i början av ett sådant program. Därför skall man inte ta sig an detta för ivrigt; att ge personen två eller tre av dessa objektiva processer varje dag skulle vara passande för att få resultat.

Uppmärksamheten hos en person som är på drogavvänjning kan i hög grad vara fast på kroppen och tidigare händelser kan reaktiveras svårt.

Lätta objektiva processer kan rikta en persons uppmärksamhet utåt och i hög grad lindra eventuella obehag. Förflutna händelser försvinner från nuet och inverkar inte på personen längre.

 


 

”Lägg märke till”

Denna process riktar en persons uppmärksamhet från hans kropp och ut mot omgivningen. Proceduren är som följer:

1. Tala om för personen att du tänker processa honom och förklara kortfattat proceduren.

2. Kommandot som används är:

”Lägg märke till den ____________ (utpekat föremål).”

Försäkra dig om att han förstår det.

3. Indikera ett tydligt objekt genom att peka på det. Säg till personen: ”Lägg märke till den ____________ (föremålet).”

4. När han har gjort det, bekräftar du honom genom att säga ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra” etc.

5. Fortsätt ge kommandot och rikta personens uppmärksamhet mot olika föremål i omgivningen. Var noga med att bekräfta personen varje gång han utfört kommandot.

Säg till exempel:

”Lägg märke till den stolen.”

”Tack.”

”Lägg märke till det fönstret.”

”All right.”

”Lägg märke till det golvet.”

”Mycket bra.”

Och så vidare.

6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition.

Du kan sluta processen vid denna punkt. Säg till personen, ”Slut på processen”.

”Lägg märke till”

 


 

En havingnessprocess

Havingness är känslan att man äger eller innehar. Det kan också beskrivas som begreppet av att ha förmågan att nå eller inte bli hindrad från att nå. Denna process placerar personens uppmärksamhet på omgivningen så att han kan ha den. Proceduren är som följer:

1. Tala om för personen att du tänker processa honom och förklara kortfattat proceduren.

2. Kommandot som används är:

”Se dig omkring här och finn någonting du skulle kunna ha.”

Försäkra dig om att han förstår det.

3. Ge kommandot ”Se dig omkring här och finn något som du kan ha”.

4. När han har gjort det, bekräftar man honom genom att säga ”Tack”, ”Okej”, ”Bra” etc.

5. Fortsätt att ge kommandot. Var noga med att bekräfta personen varje gång han utfört kommandot.

Säg till exempel:

”Se dig omkring här och finn någonting du skulle kunna ha.”

”Tack.”

”Se dig omkring här och finn någonting du skulle kunna ha.”

”Bra.”

”Se dig omkring här och finn någonting du skulle kunna ha.”

”All right.”

”Se dig omkring här och finn någonting du skulle kunna ha.”

”Mycket bra.”

Och så vidare.

6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition. Du avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen: ”Slut på processen.”

 

En havingness-process

 


 

”Rör vid den/det”

Denna process görs på det sättet att båda personerna går omkring, eller, om den person som blir hjälpt inte kan gå, kan de sitta vid ett bord med ett antal föremål spridda över bordsskivan. Proceduren går till så här:

1. Tala om för personen att du tänker processa honom och förklara kortfattat proceduren.

2. Kommandot som används är:

”Rör vid den/det _______________ (utpekat föremål).”

Välj olika föremål i rummet som han ska röra vid.

Försäkra dig om att han förstår kommandot.

3. Ge kommandot: ”Rör vid den/det ____________ (utpekat föremål).”

4. Bekräfta honom när han har gjort det.

5. Fortsätt att ge kommandot. Var noga med att bekräfta personen varje gång han utfört kommandot.

Säg exempelvis:

”Rör vid det bordet.”

”Tack.”

”Rör vid den stolen.”

”Bra.”

Och så vidare.

6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition. Du avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen: ”Slut på processen.”

 

”Rör vid den/det”

 


 

”Rör vid och släpp” på föremål i rummet

Det här är en mycket bra teknik och kommer att höja personens verklighet på föremålen i rummet. Proceduren är som följer:

1. Tala om för personen att du tänker processa honom och förklara kortfattat proceduren.

2. Kommandona som används är:

a. ”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”

b. ”Gå dit och vidrör det.”

c. ”Släpp det nu.”

Försäkra dig om att han förstår dem.

3. Ge kommandot: ”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”

4. Bekräfta honom när han har svarat.

5. Ge sedan nästa kommando: ”Gå bort och rör vid den/det.”

6. Bekräfta honom när han har gjort det.

7. Ge sedan nästa kommando: ”Släpp den/det nu.”

8. Bekräfta honom när han har gjort det.

9. Fortsätt att ge kommandona i denna sekvens: a, b, c, a, b, c etc. Var noga med att bekräfta honom efter varje gång som han har utfört kommandot.

Säg exempelvis:

”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”

”Tack.”

”Gå dit och rör vid det.”

”Bra.”

”Släpp det nu.”

”All right.”

”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”

”Mycket bra.”

Och så vidare.

10. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition. Du avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen: ”Slut på processen.”

 

”Rör vid och släpp” på föremål i rummet

 


 

”Bli nyfiken på den/det där”

Det här är en grundläggande objektiv process och den är mycket enkel. Proceduren går till så här:

1. Tala om för personen att du tänker processa honom och förklara kortfattat proceduren.

2. Kommandot som används är:

”Bli nyfiken på den/det där.”

Försäkra dig om att han förstår det.

3. Peka på ett föremål i rummet och säg: ”Bli nyfiken på den/det där.”

Man säger inte vad föremålet heter, man bara pekar på det. Säg inte: ”Bli nyfiken på den där stolen.”

4. När han har gjort det, bekräftar man honom genom att säga ”Tack”, ”Okej”, ”Bra” etc.

5. Fortsätt proceduren med att ge kommandot. Var noga med att bekräfta personen varje gång han utfört kommandot.

Säg exempelvis:

”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

”Tack.”

”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

”Bra.”

”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

”All right.”

”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

”Mycket bra.”

Och så vidare.

6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition. Du avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen: ”Slut på processen.”

 

”Bli nyfiken på den/det där”

 

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

känslan av att man äger eller bestämmer över. Det kan också beskrivas som begreppet av att ha förmågan att nå eller inte bli hindrad från att nå.

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.