KURSUPPGIFT >> 21. Läs ”Att skapa morgondagens samhälle”

ATT SKAPA MORGONDAGENS SAMHÄLLE

Att arbeta med barn kan vara ett fascinerande äventyr. En person som använder förståelse och tålamod i samband med sin skicklighet i att tillämpa de kunskaper och metoder som beskrivs på denna kurs kommer att belönas genom att få se barn göra framsteg och bli samarbetsvilliga och sunda samhällsmedlemmar. Uppgiften kanske ibland verkar omöjlig och nedslående, men i slutänden kommer man att uppleva en enastående tillfredsställelse av att ha åstadkommit något som verkligen var värt besväret att befrämja framtida generationer.