OPPGAVE >> 3. Les «Den manglende bestanddelen».

DEN MANGLENDE BESTANDDELEN

PR-teknologien har manglet en bestanddel like lenge som dette emnet har eksistert. Denne utelatelsen er blant nøkkelfaktorene som har gjort PR ufullstendig som emne og følgelig til en potensiell ulempe for brukeren.

Denne bestanddelen er realitet.

De tingene som vi oppfatter med sansene våre, er virkelige. Realitet er i bunn og grunn enighet om persepsjoner og data i det fysiske universet. Det er graden av enighet som mennesker har kommet frem til. Du er enten enig med dine medmennesker eller uenig med dem, og realiteten din er slik du er enig eller uenig.

De tingene du og dine medmennesker er enige om, er virkelige. De tingene du er uenig i, er ikke virkelige.

I Scientologi ble det oppdaget at realitet er forbundet med to andre komponenter: affinitet og kommunikasjon.

Uttrykket affinitet betyr nesten det samme som å like. Affinitet er imidlertid noe som går begge veier. Ikke bare liker du noe, men du føler at det liker deg også. Affinitet ligner også mye på ordet kjærlighet, når kjærlighet anvendes i sin universelle betydning. Det omfatter både kjærlighet og det å like, og er videre enn begge.

Kommunikasjon består i å utveksle ideer gjennom rom. Den effekt en person skaper i verden, står direkte i forhold til den måten å kommunisere på som han har utviklet. Kommunikasjon i videste forstand omfatter naturligvis alle måter som en person eller ting blir klar over en annen person eller ting på.

Disse tre komponentene – affinitet, realitet og kommunikasjon – danner ARC-trekanten (uttales A-R-C) i Scientologi, og sammen utgjør disse bestanddelene i forståelse.

Hvis ett hjørne av denne trekanten (la oss si A) blir hevet, vil de to andre bli hevet. Hvis ett hjørne blir senket, blir de to andre det også.

Hvis man derfor har høy affinitet, har man også høy realitet og høy kommunikasjon. Med en lav affinitet har man også lav realitet og lav kommunikasjon.

Med en høy eller lav R har man en høy eller lav A og C.

Og slik fortsetter det. Hele trekanten heves eller senkes som en helhet. Man kan ikke ha lav R og høy A og C.

Det er meningen at PR skal være en kommunikasjons-teknikk. Den kommuniserer ideer. Anta at man prøvde å kommunisere en R som er helt i bunnen. I et slikt tilfelle ville kommunikasjonen kanskje nå ut i første omgang, men så vil den slå tilbake på grunn av sin R.

Hele denne innbyrdes sammenhengen mellom affinitet, realitet og kommunikasjon er selvfølgelig et fremskritt innenfor Scientologi-teknologien. Dette var ikke tilgjengelig for de tidlige PR-pionerene. Så de fortalte (og forteller stadig) hovedsakelig løgner.

Eldre PR-utøvere foretrakk løgner. De overdrev som en sirkusdirektør, eller angrep personers omdømme i det skjulte ved hjelp av sladder og løgner. De søkte å forbløffe eller å lage intriger, og den letteste måten var å rope opp om «kjensgjerninger» med utropstegn, som faktisk var løgner.

PR-folk for «mental helse» hentet «sinnssykestatistikkene» rett ut av luften. «Ni av femten engelskmenn vil bli sinnssyke i en periode av livet sitt» er en komplett løgn. Strømmer av slike falske løgner veller frem fra PR-lobbyister for å få noen raske penger fra parlamentet.

PR-folks faste repertoar har vært ondsinnede, utilslørte løgner, uansett om de er ansatt av Stalin, Hitler, den amerikanske presidenten eller Verdensbanken.

En amerikansk president oppgav i løpet av to måneder to forskjellige tall for den prosentvise årlige økningen i regjeringens utgifter. PR-mannen hans prøvde å påvirke Kongressen.

«Backfire 8» som «århundrets bil», fallskjermshowet «rekordforsøk i fritt fall», og ambassadørens pressekonferanse om «Mål for Midtøsten» er alle PR-tilstelninger – og er gjennomsyret av løgner.

Du tar opp en avis eller lytter til folk på gaten, og du ser PR–PR–PR – alt er løgner.

Et slagskip gjør et «goodwill-besøk» i en by som det kun er utrustet til å ødelegge, og du får flere løgner.

Den enorme makten som aviser, tidsskrifter, radio, tv og moderne «massemedia» har, blir styrt av PR-folkene til særinteresser, og de styrer med løgner.

Slik er PR blitt forvrengt til «en teknikk for å lyve overbevisende».

Dette skaper en kynisk verden. Det har smadret idealisme, patriotisme og moral.

Hvorfor?

Når en påtvunget kommunikasjonskanal kun overbringer løgner, vil affiniteten bryte sammen, og man får hat. Fordi R-en er blitt forvrengt.

PR som beskjeftiger seg med løgner med falsk realitet, blir så til lav A og lav C, og slår tilbake på utøveren.

Så den første leksjonen vi kan lære for å kunne bruke PR sikkert, er å HOLDE EN HØY R.

Jo flere løgner du bruker i PR, jo mer sannsynlig er det at PR-en vil slå tilbake.

Derfor er loven:

BRUK ALDRI LØGNER I PR.

Vanskeligheten med PR var derfor at den manglet realitet. En løgn er selvfølgelig en falsk realitet.

Vanskeligheten med PR var R!

Hvis du skal sende ut en pressemelding om en ny bokseåpner som lettvint kan åpne bokser, og du vil si «Et barn kunne bruke den», finn da ut om det er et faktum. Gi den til et barn, og få det til å åpne en boks. Så det er sant. Så bruk setningen, og si hvilket barn. Ikke kall den for «århundrets bokseåpner». Det vil ikke kommunisere.

Bare fordi radio, tv og presse spyr ut ting, betyr det ikke at de kommuniserer. Kommunikasjon innebærer at man når frem til noen.

Enhver løgn vil enten sløve C (kommunikasjon) eller fjerne C med avsky en dag.

Det finnes altså en teknikk kjent som PR. Og den er svært belastet av misbruk gjennom løgner og nedverdigelsen av dens utøvere.

Men dersom man holder seg strengt til verdiene sannhet og affinitet, vil man være i stand til å kommunisere, og kunne stå imot presset.

PR blir et langt mer anvendelig og modent emne når man vet dette.

Det neste man trenger å vite om dette, er «Hvem» eller hvilket «publikum» man forsøker å kommunisere med. Mangelen på denne kunnskapen kan føre til fruktesløse PR-anstrengelser.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

den lovgivende forsamlingen i forskjellige land, inkludert England, som består av valgte og noen ganger ikke valgte representanter.

enhver resurs, fremgangsmåte eller knep som vanligvis brukes av en gitt person eller gruppe.

Josef Stalin (1879–1953), Sovjetunionens statsminister fra 1941 til 1953. Han regjerte med terror, tillot ikke noen å motsette seg beslutningene sine, og millioner ble henrettet eller sendt til arbeidsleirer under hans styre.

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk leder fra det tjuende århundret, som drømte om å skape et herrefolk som skulle herske i tusen år som det tredje tyske riket. Han overtok makten i Tyskland som diktator i 1933, og startet annen verdenskrig (1939–1945), hvor han la en stor del av Europa under sitt herredømme og myrdet millioner av jøder og andre som ble betraktet som «mindreverdige». Hitler begikk selvmord i 1945 rett før Tysklands nederlag var et faktum.

en organisasjon under FN som låner ut penger til medlemsstater og private firmaer først og fremst til utviklingsprosjekter slik som kunstig vanning, utdannelse og boliger.

et oppfunnet navn på en bil.

sterkt preget.

stort krigsskip med sterk pansring og grovkalibrede kanoner.

som ikke har noen virkning eller gir noe resultat; ubrukelig.