OPPGAVE >> 21. Les «Anvendelse av public relations».

ANVENDELSE AV PUBLIC RELATIONS

Samme hvor verdifullt ditt formål eller din aktivitet er, kan du ikke bare regne med at andre vil være enige og samarbeide. Med mindre dine formål er gjort kjent og er virkelige, er det liten grunn for andre til å støtte dine anstrengelser.

PR er metoden man kan anvende for å få denne støtten.

Det er mange PR-verktøy tilgjengelige. For eksempel har man spørreundersøkelser for å oppdage hvilke publikumstyper man har, samt realitets- og akseptnivået til hvert enkelt publikum. Man har ARC-trekanten sammen med toveiskommunikasjonssyklusen for å heve affinitet og realitet. Vi har kunnskapen om manerer, det å innrømme andre betydning og å følge deres ritualer. Disse tingene vil hjelpe en til å omgås andre med hell.

Verktøyene er tallrike, men de må være godt kjent og dyktig anvendt for å oppnå enighet med andre.

Det finnes mange aktverdige formål som går ut på å hjelpe denne verden til å bli et bedre sted. Men intet menneske står alene i samfunnet, og hvis man ønsker at ens formål skal oppnås, er andres samarbeid alltid nødvendig.

Hvis du har et formål om å hjelpe andre og forbedre samfunnet, kan du benytte PR for å gjøre oppgaven din lettere.

Mange andre mennesker har lignende mål som dine, og med denne teknologien kan du nå frem til dem. Alt som er virkelig verdifullt, er verdt å få gjort – og det er ikke sannsynlig at du oppnår det alene. PR er hvordan du får andre til å arbeide sammen med deg.

det som er akseptabelt, som personen ønsker seg, eller hvor villig man er til å akseptere noe.

en rekke fastsatte handlinger og noen ganger ord, som utføres regelmessig, spesielt som del av en religiøs seremoni eller sosial atferd.

en rekke fastsatte handlinger og noen ganger ord, som utføres regelmessig, spesielt som del av en religiøs seremoni eller sosial atferd.