OPPGAVE >> 17. Les «Å forbedre mellommenneskelige forhold».

Å FORBEDRE MELLOMMENNESKELIGE FORHOLD

Det er et annet grunnleggende element i PR som ofte blir oversett og gitt alt for liten betydning. Når det blir riktig anvendt, kan det imidlertid være et fundament for suksessfull håndtering av andre mennesker.

Den opprinnelige fremgangsmåten mennesket utviklet for å olje maskineriet i mellommenneskelige forhold, var «gode manerer». 

Forskjellige andre uttrykk som beskriver denne fremgangsmåten er høflighet, sømmelighet, avmålthet, etikette, form, belevenhet, forfinelse, selskapsvanthet, kultiverthet, veloppdragenhet, høviskhet og respekt. 

Til og med de mest primitive kulturer hadde meget velutviklede ritualer for forhold mennesker i mellom. Et studium av tjueen forskjellige primitive kulturer viste at formalitetene i forbindelse med deres personlige, stammemessige og rasemessige relasjoner var ganske imponerende. 

Hos alle kulturer blir «dårlige manerer» fordømt. 

De som har «dårlige manerer» blir avvist. 

Dermed var den primære teknologien for public relations «manerer». 

Derfor vil en person eller et team som anvender public relations-teknikker mislykkes hvis de ikke har øvd på og mestret manerene som blir ansett som «gode manerer» av dem som blir kontaktet. En person eller et team kan kjenne hele den mer avanserte PR-techen og likevel mislykkes fullstendig, ene og alene på grunnlag av at de «har dårlige manerer». 

«Gode manerer» består av:

(a) å innrømme den andre personen betydning, og

(b) å bruke toveiskommunikasjonssyklusen 

Når man har med mennesker å gjøre, er det umulig å formidle ens ideer og oppnå noen aksept uten en toveiskommunikasjonssyklus. 

Med «syklus» menes et tidsrom med en begynnelse og en slutt. I en kommunikasjonssyklus har vi en person som er opphavsmannen til en kommunikasjon til en annen person, som mottar kommunikasjonen, forstår den og anerkjenner den, og dermed avslutter den. I en toveiskommunikasjonssyklus er den andre personen nå opphavsmannen til en kommunikasjon til den første personen, som mottar den, forstår den og anerkjenner den. Med andre ord er toveiskommunikasjonssyklusen en normal kommunikasjonssyklus mellom to mennesker. Det er ikke en toveiskommunikasjonssyklus hvis en av personene i sin tur lar være å være opphavsmann til en kommunikasjon når han skulle. 

Samme hvilke bevegelser eller ritualer som finnes, er de to faktorene med å innrømme betydning til den andre personen og å anvende toveiskommunikasjonssyklusen involvert. En person som overtrer dem, vil derfor oppdage at både han selv og programmet hans blir avvist. 

Arroganse og makt kan muligens vinne dominans og kontroll, men det vil aldri vinne aksept og respekt. 

På tross av alle deres «mentale teknologier» kunne psykiateren eller psykologen aldri vinne bifall eller generell velvilje, fordi de personlig er (a) utrolig arrogante, og (b) ser ned på andre med knusende forakt («mennesket er et dyr», «alle mennesker er sinnssyke» osv.). 

De har bare ikke «gode manerer»; dvs. de (a) anser ikke andre som, eller gir ikke andre en følelse av at de er viktige, og (b) de er fullstendig fremmede for en kommunikasjonssyklus. 

Vellykket PR

All vellykket PR er følgelig bygd på et grunnfjell av gode manerer, fordi dette er den første teknologien som ble utviklet for å lette forholdet mennesker imellom. 

Gode manerer er mye mer utbredt og respektert enn PR-tech. Derfor vil ingen PR-tech være vellykket hvis denne bestanddelen blir utelatt. 

Å avfeie folk som «bare er vakter», som under ens verdighet når man forsøker å komme i kontakt med sjefen deres, kan være fatalt. Hvem snakker med sjefen deres? Disse «som bare er vakter». 

Å gjøre en avtale og ikke holde den, å sende ut en invitasjon for sent til at noen kan si ja til den, å ikke tilby mat eller drikke, å ikke reise seg når en dame eller en viktig mann kommer inn, å behandle sine underordnede som tjenere offentlig, å heve stemmen krast offentlig, å avbryte hva noen andre sier for å «gjøre noe viktig», å ikke si takk eller god natt – disse tingene er alle sammen «dårlige manerer». Mennesker som gjør disse eller tusen andre uhøflige ting, blir mentalt sett forkastet av dem som de kommer i kontakt med. 

Siden PR grunnleggende sett er aksept, kullkaster dårlige manerer den fullstendig. 

For å lykkes med å anvende PR-teknikker må en person ha gode manerer. 

Dette er ikke vanskelig. Man må bedømme sin holdning overfor andre og finpusse den. Er de individuelt sett viktige? Man må ha en perfekt toveiskommunikasjonssyklus, så perfekt og naturlig at den aldri blir lagt merke til. 

Gitt disse to tingene kan en person nå lære seg de ritualene som til sammen blir den fremgangsmåten som anses som «gode manerer» i den gruppen han har å gjøre med. 

Og hvis PR-techen så blir brukt på en korrekt måte, har man vellykket PR. 

Viktighet

Folk misliker dem som ikke innrømmer dem noen betydning. En avgjørende bestanddel av «gode manérer» er å innrømme andre mennesker betydning.
Å se og anerkjenne andre menneskers eksistens er å innrømme dem betydning.

Du aner ikke hvor viktige folk er. Det finnes et omvendt proporsjonalt forhold – de som er på bunnen har en oppfattelse av sin egen betydning som er langt større enn de på toppen som er viktige. En vaskekones oppfatning av sin egen betydning er langt større enn den en vellykket administrerende direktør har! 

Jeg svarer ikke for følgene hvis du ignorerer folk. 

Smiger er ikke spesielt brukbart, det blir ofte mistenkt fordi det ikke kommer fra en ærlig overbevisning, og falskheten i det er lett å oppdage for alle andre enn en tosk. 

En persons betydning gjøres klar for ham ved å vise ham respekt eller bare ved å forsikre ham om at han er synlig og akseptabel. 

Å se og anerkjenne at noen annen eksisterer er å innrømme dem deres betydning. 

Å kunne navnet deres og hvem deres familie og forbindelser er fastslår også betydning. 

Å hevde sin egen betydning er omtrent like akseptabelt som en død katt i et bryllup. 

Folk har verdi og er viktige. Store eller små så er de viktige. 

Hvis du vet det, har du kommet et godt stykke på vei når det gjelder gode manerer. 

Derfor kan PR forekomme. 

Kommunikasjon

Toveiskommunikasjonssyklusen er viktigere enn innholdet. 

Innholdet i kommunikasjonen, meningen som skal komme over til en annen eller andre, er underordnet det faktum at en toveiskommunikasjonssyklus finner sted. 

En kommunikasjon som kun går i én retning, etablerer aldri en toveiskommunikasjonssyklus. I sosiale situasjoner vil en person ikke bli akseptert uten den.

Gode manérer krever en toveiskommunikasjonssyklus mellom en selv og den andre personen.

Kommunikasjon eksisterer for å bli besvart eller benyttet. 

Kommunikasjon med kommunikasjonssyklusen inne må eksistere før den bærer noe budskap med seg. 

Budskap kan ikke overføres uten noen linje. Linjen eller ruten som en kommunikasjon går langs, fra en person til en annen, må være der. 

Annonsering bryter alltid mot dette. «Kjøp Beanos!» Rett ut i løse luften. Andre ting må etablere linjen. Og linjen må være slik at den oppnår et svar, enten ved bruk eller innkjøp eller ved svar. 

Et morsomt eksempel var en selger som skrev brev som uten noen form for innledning eller grunn fortalte folk at de skulle kjøpe et produkt til flere tusen dollar, uten engang å forklare hva det var til eller hvilken verdi det hadde. Responsen var null. Ingen kommunikasjonslinje. Han skrev til et navn, men egentlig ikke til noen. 

I sosialt samkvem må en kommunikasjonssyklus etableres før noen aksept av den som snakker kan oppstå. Da kan man få over et budskap. 

Gode manerer krever en toveiskommunikasjonssyklus. Dette er til og med sant for sosiale brev og telefonsamtaler. 

Ut av dette får man «å takke for seg til vertinnen når man går». 

Man må virkelig forstå toveiskommunikasjonssyklusen for virkelig å ha gode manerer. 

Uten en toveiskommunikasjonssyklus er PR ganske stusslige saker. 

Ritualer

Hvis den amerikanske indianerens møterituale var så nøyaktig og innfløkt, hvis tusenvis av andre primitive folkeslag hadde en presis sosial oppførsel og tiltaleformer, er det ikke for mye forlangt å be om at det moderne mennesket også skal ha gode manerer. 

Men «gode manerer» er mindre synlige i våre dager enn de en gang var. Det er fordi blandingen av så mange folkeslag og skikker har hatt en tilbøyelighet til å ødelegge de rituelle mønstrene som en gang var grundig etablert hos de mindre enhetene. 

Så det ser ut til at vi er vitne til en tidsalder med skjødesløse manerer. 

Det finnes ingen unnskyldning for å ha dårlige manerer. 

Man kan ha utmerkede manerer ved simpelthen å ta hensyn til: 

a. folks betydning

b. toveiskommunikasjonssyklusen

c. lokale ritualer som anses som korrekt oppførsel

Dette er de første betingelsene for en person som gjør bruk av PR-teknologi.

På det grunnlaget kan man etablere en PR-messig tilstedeværelse som gjør at PR lykkes. 

PR-TEKNOLOGI HJELPER DEG TIL Å SKAPE EN BEDRE VERDEN.
Man kan påvirke samfunnet som et hele med PR-teknologi.
En spørreundersøkelse gjort på et tilstrekkelig antall personer…
… avslører den bekymring som er mest virkelig for dem.
Man kan så lage et program for gruppen som vil fremme målene deres, og som nå vil få støtte fra lokalsamfunnet.
Resultatet er økt samarbeid om tiltak som forbedrer tilstander i samfunnet og verden.

som lever opp til bestemte sosiale, moralske eller etiske normer.

tilbakeholden; kjølig; behersket.

de formelle reglene for høflig oppførsel som gjelder i samfunnet eller i en bestemt gruppe.

som opptrer høflig og (selv)sikkert.

eleganse mht. følelse, smak, manerer, språk osv.

høflig og (selv)sikker opptreden.

som har en høflig og dannet opptreden.

en rekke fastsatte handlinger og noen ganger ord, som utføres regelmessig, spesielt som del av en religiøs seremoni eller sosial atferd.

en rekke fastsatte handlinger og noen ganger ord, som utføres regelmessig, spesielt som del av en religiøs seremoni eller sosial atferd.

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelse.

forholdsmessig; i samme forhold som.

et oppfunnet navn.

den ruten eller veien som kommunikasjon går fra en person til en annen.