OPPGAVE >> 5. Les «Publikum».

PUBLIKUM

Hva er et publikum? 

Det finnes hundrevis av forskjellige publikumstyper. 

Man hører «publikummet», en stjerne sier «mitt publikum». Du slår opp i ordboken, og du finner at «publikum» (engelsk «public») betyr en organisert eller generell gruppe mennesker.

Det finnes en spesialisert definisjon av ordet «publikum» som ikke står i ordboken, men som brukes innen området PR. «Publikum» er et profesjonelt uttrykk for PR-folk. Det betyr ikke mobben eller massene. Det betyr en «publikumstype».

For profesjonelle innen PR er den brede befolkningen oppdelt i forskjellige publikum. Det er mulig at de tidlige pionerene innen PR tilbake i 1911, da de første bøkene om PR ble skrevet, burde ha begynt å bruke «tilskuere». Men det gjorde de ikke. De brukte ordet «publikum» i betydningen forskjellige typer av publikum for deres kommunikasjoner. 

Så du vil ikke finne dette i ordboken som et profesjonelt PR-uttrykk. Men du bør så absolutt få viklet både forstanden og tungen din rundt dette uttrykket slik at du kan bruke det. Ellers vil du gjøre flere PR-feil enn man lett kan regne ut på en datamaskin.

Galt publikum utgjør omkring 99 % av feilene innen PR-aktiviteter, og er hovedårsaken til PR-fiaskoer.

Så hva er et «publikum»? 

«Publikum» er et profesjonelt uttrykk for PR-folk. Det betyr ikke mobben eller massene. Det betyr en «publikumstype».

Bruk alltid «publikum» sammen med et annet ord innen PR-sjargong. Det finnes ikke noe enkelt ord for «publikum» innen PR. En PR-mann sier aldri publikummet. 

Det finnes «lokalsamfunnspublikummet», som betyr folket i byen som ikke personlig er gruppert inn under noe annet spesielt publikum. Det finnes «arbeidstakerpublikummet», som betyr menneskene som jobber for firmaet. Det er «aksjeeierpublikummet» hvilket betyr dem som eier aksjer i firmaet. Det finnes «tenåringspublikummet», som betyr menneskene under tjue. Det er «doktor publikummet» der er de medisinsk utdannede blant publikum og som PR-mannen prøver å nå ut til.

En felles interesse eller et profesjonelt eller sosialt felles gruppekjennetegn – et likhetstrekk innenfor en spesiell gruppe – avgjør hvilken publikumstype det er.

En person som benytter seg av PR, trenger denne grupperingen fordi han kan forvente at hver enkelt publikumstype vil ha forskjellige interesser. Derfor må han skreddersy sin reklame overfor dem spesielt for hver publikumstype. 

I PR-verdenen er det ikke barn – det er et «barnepublikum». Det finnes ikke tenåringer – det finnes et «tenåringspublikum». Det finnes ikke eldre mennesker – det finnes et «eldrepublikum». 

En som bruker PR tenker ikke i form av store masser. Han tenker i typer av grupper innen massene. 

PR er en aktivitet som er opptatt av presentasjon og publikum. Selv når han skriver en pressemelding, «vinkler» han den for en publikasjon som når en publikumstype, og han skriver den for dette publikummet.

For å gjøre dette må han først få en idé om meningene eller realiteten til denne typen publikum. Dette finner han ut ved å gjøre en spørreundersøkelse. 

En spørreundersøkelse er en stikkprøve, eller delvis innsamling av fakta, tall eller meninger. Man gjennomfører og bruker den for å få en pekepinn om hva en fullstendig innsamling og analyse kunne avsløre.

Det er for eksempel en gruppe på tre tusen lærere i et område, og du ønsker å finne ut hva de vil ha fra skolestyret. Ved å spørre to hundre av lærerne, tilfeldig utvalgt, kan du få en god idé om hvor hele gruppen av lærere står vedrørende dette spesielle spørsmålet. 

En bruker av PR-teknikker utfører spørreundersøkelser med hensyn til bestemte publikum. Så presenterer han materialet sitt for å påvirke det bestemte publikummet.

Han tilbyr ikke historier om rullestoler til tenåringspublikummet eller Mikke Mus-premier til eldrepublikummet. 

Alt som tilbys publikum, bør være utformet for å nå et spesielt publikum. 

Når du blander det sammen, mislykkes du. 

Når du gjør det riktig og utfører spørreundersøkelser, lykkes du. 

En som ikke forstod dette begrepet med forskjellige typer publikum, kunne komme helt galt av sted. Hvis en PR-mann forsøkte å reklamere for «lovsanger for John Dillinger» til «politipublikummet», ville han utvilsomt ikke få noen respons. «Forbryterpublikummet» kommer ikke til å falle i staver over «heltene i blått». 

All ekspertmessig PR er rettet mot en bestemt publikumsgruppe som det er utført en nøyaktig spørreundersøkelse på, og som kalles et «publikum». 

Når du vet dette, kan du forstå emnet PR. 

Når du kan bruke det ekspertmessig, er du en profesjonell PR-mann! 

PR-mannen må finne ut hva hans nøyaktige publikumsgrupper er. Det kan finnes flere klare typer. 

Så må han utføre spørreundersøkelser og se over reaksjonene til hver enkelt type. 

Han planlegger og utformer så kommunikasjonen og tilbudene sine for hver av dem. 

Da sender PR-mannen det rette budskapet til det rette publikummet i hvert enkelt tilfelle. Det kan finnes et dusin forskjellige budskap hvis det finnes et dusin forskjellige publikum. Hvert av dem er riktig for det publikummet. 

En som anvender PR, er ute etter et resultat – en som ringer inn, et svar, en respons. 

Det riktige budskapet i den riktige formen til det riktige publikummet gir resultatet. 

Et galt budskap til det gale publikummet koster ganske enkelt masse penger og oppnår ikke noe resultat. 

Når man kjenner det korrekte publikummet, kan man så gjøre spørreundersøkelser på dem og kommunisere til dem med realitet. 

Hvis du ønsker å oppnå resultater, vit hvem dine publikum er. 

en tegnefilm- og tegneseriefigur skapt av Walt Disney (1901–1966).

John Dillinger (1902–1934), en beryktet amerikansk bankrøver og drapsmann som rømte to ganger fra fengselet. Han ble erklært som «samfunnsfiende nr. 1» i 1933 for sin rolle i en mengde bankran og en rekke drap, inkludert på en politimann, som ble utført av ham selv og medlemmene av en bande han organiserte.

en henvisning til politiet.