OPPGAVE >> 1. Les «Public relations».

PUBLIC RELATIONS

Når man har med andre mennesker å gjøre, og ønsker å få deres enighet og samarbeid, eller støtte til noe, har man gått inn i området public relations eller PR.

Definisjonen av PR er «GODT ARBEID VEL PUBLISERT».

Samme hvor effektivt et program er ...
… kan det slå feil hvis man ikke kan oppnå samarbeid og en vidtgående enighet med det.
Men ved å anvende PR-teknologien ...
… kan man lykkes i sine bestrebelser, og oppnå sine mål raskere.

Å gjøre godt arbeid er ikke nok; man må faktisk publisere det for å oppnå samarbeid og enighet.

I public relations når man egentlig frem til folk med en idé av et eller annet slag, og får deres enighet. Når man har med andre å gjøre, lykkes man derfor godt i den grad man kan nå dem med den ideen man ønsker at de skal ha.

PR er et uunnværlig verktøy til å hjelpe en med å overbringe sine ideer, og enhver som gjør verden til et bedre sted, ville ha stor nytte av å bruke den.

Uansett hva du gjør – fra å foreta deg noe for å forbedre utdannelsen i et område til å hjelpe folk til å slutte med stoff – ved å anvende PR-verktøyene kan du nå andre med det korrekte budskapet, og oppnå deres enighet. Slik åpner PR døren til aksept av det du ønsker å gjøre.

Public relations er ikke noe nytt. Den eksisterte som et formelt emne i det gamle Roma, da den ble brukt for å få valgt senatorer. Selv den gang ble politiske kampanjeslagord skrevet på veggene på Colosseum slik at folk kunne se dem.

Emnet PR har gjennom århundrer fortsatt å være bare delvis utviklet. Personer med dårlige hensikter undertrykte denne utviklingen, ettersom de bare var interessert i å anvende emnet for å gagne sine egne skjulte motiver.

Først med Scientologi og dens oppdagelser om kommunikasjon og menneskets sanne natur ble PR faktisk et komplett emne av verdi for samfunnet og individet.

PR er en teknologi. Denne teknologien har sine egne lover.

Når du begynner å lære teknikkene i PR, må du starte med en forståelse av de grunnleggende faktorene eller ingrediensene som utgjør emnet.

en stor oval bygning i Romo uten overdekning med en åpen plass i midten omgitt av rader av sitteplasser. Den ble bygd i det første århundret e.Kr. og ble brukt av oldtidens romere til folkelig underholdning, så som gladiatorkamper og kamper mellom mennesker og ville dyr.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi viser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.