KURSUPPGIFT >> 16. Läs ”Ett tonskaletest”.

ETT TONSKALETEST

Det mest exakta kännetecknet på en persons position på tonskalan är förmodligen hur han talar.

Om en person inte talar öppet och lyssnar med intresse kan han inte anses befinna sig särskilt högt på tonskalan.

Kolumn 10 i Hubbard-tabellen för bedömning av människan, ”Tal: Pratar/Tal: Lyssnar” består av dubbla rutor: en som avser tal och den andra avser lyssnande. Vissa människor kanske inte har insett att kommunikation både är utflöde och inflöde. En observation av hur en person både lyssnar och talar kommer att ge en exakt indikation på hans position på tonskalan.

Det är intressant att lägga märke till att man med den här kolumnen kan utföra vad vi kallar en ”tvåminuters psykometri” på någon. Psykometri är mätning av mentala egenskaper, förmågor och processer. Sättet varpå man utför en tvåminuters psykometri är att helt enkelt börja prata med en person på högsta möjliga tonnivå, kreativt och konstruktivt, och sedan gradvis sänka tonen för ens kommunikation ner till den punkt där man erhåller ett gensvar från personen.

Man kan inte lyfta en person mer än omkring en halv enhet på tonskalan genom att tala med honom.
Genom att reagera med uttråkning på en person som är arg, kan personens ton höjas.
En individ reagerar bäst på sin egen tonnivå; och en individ kan höjas endast ungefär en halv punkt på tonskalan genom konversation. När man utför den här typen av ”psykometri” bör man inte prata alltför länge på en viss tonnivå, inte mer än en eller två meningar, eftersom det kommer att ha en tendens att höja personens ton en aning och således försämra testets exakthet.

Tvåminuters psykometri görs alltså genom att man först tillkännager något kreativt och konstruktivt och iakttar huruvida personen reagerar på samma sätt; och därefter fortsätter man med en ledig konversation, kanske om sport, och iakttar om personen reagerar på det. Om du inte får någon reaktion, prata då antagonistiskt om saker som personen känner till – men naturligtvis inte om personen själv – för att se om han reagerar på det. Man kan sedan komma med en mening eller två i vrede om någon situation. Frossa därefter i lite nedsättande skvaller och se om det finns någon reaktion på det. Om inte det fungerar, fäll då någon kommentar om hur hopplöst och eländigt saker och ting är. Någonstans i det här området kommer personen att hålla med om den typ av kommunikation som erbjuds – det vill säga, han kommer att reagera på samma sätt. Ett samtal kan därefter äga rum längs det band där man upptäckt att personen befinner sig och man kommer snabbt att erhålla tillräckligt med information för att kunna göra en bra första bedömning av var personen befinner sig på skalan.

Man kan också använda denna tvåminuters samtalspsykometri på grupper. En talare som vill kontrollera sin publik får inte tala mer än en halv enhet ovanför eller under åhörarnas tonnivå. Om han önskar höja publikens ton, bör han prata ungefär en halv punkt ovanför dess allmänna tonnivå. En driven talare som använder den här tvåminuterspsykometrin och noggrant noterar reaktionerna hos sin publik, kan, på två minuter, avslöja publikens tonnivå – varpå allt han behöver göra är att anta en ton strax ovanför deras.

tonskalan och Hubbard-tabellen för bedömning av människan är de viktigaste verktyg som någonsin utvecklats för förutsägelse av mänskligt beteende. Använd dessa verktyg och du kommer alltid att veta vem du har att göra med, vem du ska umgås med och vem du kan lita på.