ÄKTENSKAP

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

assist:

en ”assist” är en åtgärd som kan göras för att lindra besvär i närvarande tid och hjälpa en person att snabbare återhämta sig från olyckshändelser, sjukdomar eller upprördhet.

auditör:

någon som är utbildad och behörig att tillämpa Scientologi-processing för att hjälpa människor. Ordet kommer från det latinska ordet ”audire”, som betyder ”att lyssna”. Se även auditering i dessa ordförklaringar.

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse. Se även bekräftelse.

bekräftelse:

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

bläckplumpar:

en samling oregelbundna mönster som gjorts med bläckfläckar på papper. Tester med bläckfläckar används i psykologisk personlighetstestning genom att låta den testade beskriva vad var och en av bläckplumparna påminner om eller antyder och sedan analysera svaren vilka påstås vara en guide till hans personlighet.

copa:

att hantera vad som än dyker upp. På engelska betyder det ”att framgångsrikt hantera en svår situation”. Vi använder det med betydelsen ”att hantera vilken situation som än dyker upp på vilket sätt som helst, att hantera det framgångsrikt på något sätt”.

dynamik:

en drift av att överleva längs en viss kurs; en drift i riktning mot ett område av livet. Det finns åtta dynamiker: första, en själv; andra, sex och familjen; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det materiella universum; sjunde, andar; och åttonde, det Högsta väsendet.

emancipation:

handlingen eller processen att befria någon från rättsliga eller sociala restriktioner.

kommunikation:

ett utbyte av idéer över rymd mellan två individer.

kommunikationsdröjsmål:

den tid som förflyter från det att man har ställt en fråga fram till dess att personen som fick den besvarar denna specifika fråga.

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

missämja:

brist på harmoni eller överenskommelse.

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

overthandling:

en skadlig gärning eller en överträdelse av en grupps moralkod. En overthandling är inte bara att skada någon eller något, det är en gärning av underlåtenhet eller en förövad gärning som gör det minsta möjliga goda för det minsta antalet människor eller områden av livet, eller största möjliga skada till det största antalet människor eller områden av livet.

postulat:

1. en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting. 2. (postulera) att få något att hända eller få något till stånd genom att göra ett postulat om det.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som de utvecklades av L. Ron Hubbard.

trauma:

emotionell stress eller oro.

tredje part:

en som genom falska rapporter ställer till bråk mellan två personer, mellan en person och en grupp, eller mellan en grupp och en annan grupp.

undanhållande:

en outtalad, oanmäld överträdelse av en moralisk kod som personen är bunden av, en overt som personen begått som han eller hon inte talar om. Alla undanhållanden kommer efter en overthandling.

vidmakthålla:

att få någonting att bestå eller fortsätta.

överträdelser:

handlingar som bryter mot lagar eller moralkodexar.