KURSUPPGIFT >> 1. Läs ”Vad innebär äktenskap?”

VAD INNEBÄR ÄKTENSKAP?

När man påbörjar det arrangemang som kallas äktenskap, ger man sig in i något som är minst sagt äventyrligt. Ett par som gifter sig, gör någonting som de inte vet någonting om. Och allting tyder på, att när man har prövat det mer än en gång, så vet man inte mer om det andra gången än man gjorde första gången.

Äktenskapet är familjeenhetens grundpelare. I vårt samhälle, är familjen fortfarande en fast samlingspunkt, en enhet som bevarar och skyddar sig själv. Familjen är nödvändig för samhället på det sätt som den fungerar idag, både i ekonomiskt och i andra avseenden. En kultur går över styr om dess grundläggande byggsten, familjen, avlägsnas som en giltig byggsten. Man kan vara ganska säker på att den som förstör äktenskapet förstör samhället.

Den äktenskapliga relationen är, i grund och botten, en postulerad relation. Ett postulat är en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting. När människor slutar att postulera äktenskapet, upphör det att existera. Det är det som händer med de flesta äktenskap. Det är inte tvärtom: Det är inte så att alla människor är onda och därför upplöses vanligtvis sådana kontrakt som äktenskap på grund av otrohet och går sönder helt och hållet. Det stämmer inte. Det är precis tvärt om. När man har en relation som är helt och hållet postulerad, måste man fortsätta att skapa den. Och en familj som inte fortsätter att skapa sig själv som familj, upphör att existera som familj. Och det är så gott som allt ni behöver veta om det.

Ett äktenskap är något som existerar först och främst tack vare att båda makarna har postulerat dess existens och dess fortsatta existens. Endast med denna grund på plats är äktenskap lyckliga.

När människor har svårigheter i äktenskapet beror det på att de förväntar sig att det skall fungera automatiskt. De tror att det kommer att hålla utan någon ansträngning från deras sida. Det gör det tyvärr inte. Det måste skapas.

Kanske någon vars föräldrar inte lyckades så bra, betraktade det hela och drog följande slutsats: ”Nej, minsann! Den här institutionen som är naturlig och som ingenting någonsin kommer att förändra, vidmakthåller inte sig själv och den är inte till någon större glädje, för den hänger inte ihop.”

Han misslyckades. Förmodligen hade han postulerat att familjen skulle vara en enhet när han var mycket ung. Han arbetade med detta, försökte få en pappa-älskar-mamma-sak att fungera på ett eller annat sätt, försökte visa dem att de hade någonting att leva för och så vidare.

Faktum är att en av anledningarna till att barn skadar sig är att de vill få sina föräldrar att inse att de har ett ansvar för familjen. Barnsjukdomar och liknande saker inträffar direkt efter upprördheter i familjen.

En person kan ha haft sina föräldrars stabila äktenskap som ett gott exempel, men det har ändå ingenting att göra med om han själv kan skapa ett framgångsrikt äktenskap eller inte.

Om man tror att allt annat är ordnat så att ett äktenskap skall bestå, trots att man själv inte anstränger sig, kommer det naturligtvis att sluta med att det går över styr. Men om man inser att ett äktenskap är någonting man måste postulera för att det skall existera och bestå och om man inte anstränger sig så kommer det att ta slut. Och om man behärskar den teknologi som finns i resten av den här kursen, kan man få vilket äktenskap som helst att hålla, eller återställa varje aspekt av ett äktenskap, eller lappa ihop ett äktenskap igen, allt efter behag. Men det är inte någon överdrift att säga att det krävs en hel del arbete och mod.

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som de utvecklades av L. Ron Hubbard.