KURSUPPGIFT >> 10. Läs ”Kommunikation i äktenskapet”.

KOMMUNIKATION I ÄKTENSKAPET

Det finns en annan viktig faktor när man skall skapa ett lyckligt äktenskap, eller när man skall reparera ett äktenskap som har utvecklats åt fel håll. Även här ingår kommunikation – utbyte av idéer mellan två personer.

Kommunikation är grunden till ett lyckligt äktenskap, och på denna grund kan en stark enighet växa. Att inte kommunicera är det blindskär som får skeppet att sjunka.

Först och främst, män och kvinnor är inte alltför noga med ”vem de slår sig ihop och gifter sig med”. I frånvaro av någon grundutbildning om neuroser, psykoser eller hur man bedömer en bra kock eller en person med bra inkomst, denna trixiga, lömska och inte alltid lätt-att-identifiera-grej som kallas för ”kärlek” är den enda vägledande faktorn i valet av partner. Det är alltför mycket att vänta sig att människor i ett samhälle som höjt sig över myrornas nivå skall vara helt praktiska i fråga om en så i grunden opraktisk institution som äktenskapet. Därför är det inte förvånande att felaktiga val av partners fortsätter så ohämmat.

Det finns emellertid vägar som inte bara består i att välja äktenskapspartner utan också garanterar detta äktenskaps fortbestånd, och dessa vägar är enkla. De beror på en och samma faktor, kommunikation.

Det bör finnas en viss jämbördighet i fråga om intelligens och förnuft mellan man och hustru, för att äktenskapet skall bli lyckligt. I vår västerländska kultur förväntas kvinnor i någon mån behärska humanistiska ämnen (språk, litteratur, filosofi och konst) och naturvetenskap. Det är lätt att etablera utbildningsbakgrunden för en potentiell äktenskapspartner; det är inte så enkelt att mäta deras kapacitet på andradynamiken eller deras sinnesfriskhet. (En dynamik är en drivkraft att existera i ett område av livet. Andradynamiken är drivkraften att existera som en framtida generation. Den har två beståndsdelar: sex, och familjeenheten. Häftet Tillvarons dynamiker behandlar ämnet dynamikerna.)

Tidigare har man försökt fastställa själslig hälsa med hjälp av bläckplumpar, klossar och spelkulor för att ta reda på om personen var vid sina sinnens fulla bruk. De figurer man fick fram måste ges en direkt tolkning med kristallkula och därefter tolkas på nytt för att kunna användas till något.

I Scientologi finns det ett test på sinnesfriskhet och jämförbar sinnesfriskhet som är så enkelt att alla kan använda sig av det. Vad har individen för ”kommunikationsdröjsmål”? ”Dröjsmål” betyder ett uppehåll mellan händelser. Hur lång tid tar det för personen att svara när man ställer en fråga? När man riktar ett yttrande till honom, hur lång tid tar det för honom att uppfatta det och svara på det? Den tid som förflyter kallas för kommunikationsdröjsmål. Ett snabbt svar vittnar om ett snabbt och friskt sinne, under förutsättning att det är ett logiskt svar; ett svar som dröjer vittnar om sämre förmåga och själslig hälsa. Äkta par som har samma kommunikationsdröjsmål passar för varandra. Om den ene är snabb och den andre långsam, blir situationen outhärdlig för den snabbe och bedrövlig för den långsamme. Därtill kommer Scientologi vid tillämpning att fungera raskare i den snabba partnerns fall, så olikheterna kommer under auditeringen att växa bortom någondera partners förmåga att kunna copa med situationen.

Hur man auditerar ett äkta par och samtidigt bibehåller äktenskapet är något som många auditörer skulle vilja veta. Det är inte ett för stort problem. Man tar helt enkelt den i teamet med det längsta kommunikationsdröjsmålet och auditerar den personen först, eftersom denne kommer att vara det svårare fallet som tar längre tid. Genom att snabba upp den långsamme närmar man sig i paritet med den som har kortast kommunikationsdröjsmål, och ingen invändning kommer att framföras. Om den snabbe väljs för auditering, eller om båda påbörjar processing på samma gång kommer balansen inte att förbättras utan kommer att försämras och en spricka i äktenskapet kommer att följa.

Att reparera ett äktenskap som går på grund fordrar inte alltid att man auditerar båda. Det kan vara en annan faktor i familjen som stör lugnet. Denna kan vara en släkting, som till exempel svärmor. Hur löser man en sådan situation? Detta är också enkelt. Om man har problem i familjen, kan det vara svärmor som klipper av kommunikationslinjer eller avleder kommunikationen. Endera partnern blir då avskuren från den kommunikationskanal på vilken denne hör hemma. Han eller hon känner detta och opponerar sig kraftigt.

Det finns ett annat sätt att klippa av kommunikation som inträffar vid svartsjuka. Det är den vanligaste orsaken till att äktenskap spricker. Svartsjuka uppstår på grund av den svartsjukes osäkerhet, och denna svartsjuka kan både ha eller inte ha en giltig grund. Denna person är rädd för att det finns dolda kommunikationslinjer och gör allt för att försöka avslöja dem. Detta för med sig att den andra partnern känner att hans kommunikationslinjer blir avklippta; därför att han själv anser att han har öppna kommunikationslinjer, under det att hans äktenskapspartner insisterar på att han stänger igen många av dem. De gräl som följer blir häftiga, något som framgår av det faktum att där svartsjuka förekommer inom en yrkesgrupp såsom skådespelare, vägrar försäkringsbolag att försäkra dem – självmordsrisken är för hög.

En person som är svartsjuk har någonting som är galet inom området kommunikation, och i valet av att välja vilken partner som skall auditeras först bör auditören välja den som är svartsjuk.

Hur man tillämpar Scientologi på äktenskap är i det närmaste ett outtömligt kapitel. Men här får du nyckeln till ett lyckligt äktenskap: Kommunicera!

en samling oregelbundna mönster som gjorts med bläckfläckar på papper. Tester med bläckfläckar används i psykologisk personlighetstestning genom att låta den testade beskriva vad var och en av bläckplumparna påminner om eller antyder och sedan analysera svaren vilka påstås vara en guide till hans personlighet.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.