KURSUPPGIFT >> 9. Läs ”Botemedel”.

BOTEMEDEL

Ett undanhållande är en oavslöjad handling som är mot överlevnaden. Om en man och hustru har undanhållanden kommer deras äktenskap att bli lidande.

Ett sätt att lindra det här tillståndet är att få mannen och hustrun att skriva ned de overtar och undanhållanden de har gentemot sin partner. De skriver ned sina overtar och undanhållanden på ett papper, och anger exakt tid och plats för när overten/undanhållandet ägde rum, och vad som gjordes och/eller undanhölls. När detta gjorts till fullo kan personen känna lättnad och få tillbaka sin ansvarskänsla. (Denna procedur för hur man skriver ner sina overtar och undanhållanden beskrivs till fullo i häftet ”Integritet och ärlighet”.)

En Scientologi-auditör kan hjälpa till att återställa kommunikationen mellan dem genom att lätta på bördan av deras överträdelser.

Det kan finnas tillfällen när det inte är tillräckligt att skriva ned overtar och undanhållanden, för att hantera missämjan mellan makarna. Om detta inträffar skall man kontakta en Scientologi -auditör för att få hjälp att rätta till saken. En auditör är en person som är utbildad och behörig att tillämpa Scientologi -processing för att hjälpa människor. Processing är en speciell form av personlig vägledning som är unik för Scientologin, där man hjälper en person att undersöka sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmågor.

Att kommunikationen är fri och öppen är absolut nödvändigt för en varaktig och tillfredsställande relation.

Ett annat sätt att återställa en hög kommunikationsnivå mellan gifta par är Scientologi-äktenskapsrådgivning. Detta ges också av en Scientologi-auditör.

Man och hustru kan dra nytta av god, ärlig inbördes kommunikation för att skapa och bibehålla ett lyckligt och givande äktenskap. Om båda parter anstränger sig att hålla överenskommelser och står fast vid moralkodexarna, och om de kommunicerar fritt och öppet sinsemellan, kommer deras förhållande att stärkas.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.