OPDRACHT >> 5. Lees het gedeelte “De tweede barrière: een te steile gradiënt”

STUDIEBARRIÈRES

De tweede barrière: een te steile gradiënt

Een gradiënt is een geleidelijke benadering van iets, stap voor stap, niveau voor niveau. Elke stap of elk niveau is dan op zich gemakkelijk haalbaar. Moeilijke en ingewikkelde activiteiten kunnen op die manier uiteindelijk betrekkelijk gemakkelijk ondernomen worden. De term gradiënt: is ook van toepassing op elk van de stappen die bij een dergelijke benadering worden genomen.

Als iemand tegen een te steile gradiënt aanloopt bij het bestuderen van een onderwerp, dan resulteert dat in een soort verwarring of draaierigheid. Dat is de tweede studiebarrière.

De remedie voor de barrière van de te steile gradiënt is de gradiënt te verlagen. Zoek uit op welk punt de persoon nog niet verward was over wat hij aan het bestuderen was en zoek dan uit welke nieuwe actie hij toen ondernam. Zoek uit wat hij dacht nog goed te begrijpen, net vóór het punt waarop hij zo in de war raakte.

U zult merken dat er in dit gebied – het gedeelte waarvan hij dacht dat hij het nog goed had begrepen – iets is wat hij toch niet echt begrepen had.

Als de student dit heeft opgehelderd, zal hij weer in staat zijn verder te gaan.

Als je ziet dat iemand zeer verward is geraakt bij de tweede actie die hij moest kennen of uitvoeren, kunt je gerust aannemen dat hij nooit werkelijk een goed begrip heeft gekregen van de eerste actie.

Deze barrière is het best herkenbaar en het meest toepasbaar wanneer je met een bepaalde doendheid bezig bent – in tegenstelling tot alleen maar theoretische of intellectuele studie.

het uitvoeren van een bepaalde actie of activiteit.