OPDRACHT >> 22. Lees het gedeelte “Speciale woordverheldering door hardop lezen”

SPECIALE WOORDVERHELDERING DOOR HARDOP LEZEN

Wanneer je werkt met kinderen of mensen die een andere taal als moedertaal hebben, of met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, gebruik je Speciale Woordverheldering door hardop lezen.

Net als bij de methode van hardop lezen, laat je de persoon hardop lezen om erachter te komen wat er aan de hand is.

Het is een hele eenvoudige methode.

Ook nu moet de Woordverhelderaar de tekst volgen in een tweede exemplaar, terwijl de persoon leest.

Je kunt verrassende dingen zien gebeuren.

De persoon laat bijvoorbeeld, iedere keer wanneer het in de tekst voorkomt, het woord “is” weg. Hij leest het gewoon niet. Hij kan er de een of andere vreemde betekenis aan hechten, zoals “Israël” (echt gebeurd).

De persoon kan iedere keer wanneer het voorkomt “zo’n” weglaten en als de reden wordt opgespoord kan blijken dat hij niet weet wat de apostrof (’) is (echt gebeurd).

Hij kan in plaats van één woord een heel ander woord zeggen, zoals “stop” voor “prop” of “groen” voor
“zoen”.

Hij kan bij bepaalde woorden aarzelen. De procedure is als volgt:

  1. Laat hem hardop lezen.
  2. Merk iedere weglating, woordverandering, aarzeling of frons op terwijl hij leest en neem het meteen in behandeling.
  3. Corrigeer het door het voor hem op te zoeken of het aan hem uit te leggen.
  4. Laat hem verdergaan met lezen en let op of hij weer iets weglaat of verandert, en of hij aarzelt of fronst.
  5. Herhaal de stappen 2 – 4.

Door deze procedure kan iemand op een punt worden gebracht dat hij goed kan lezen en schrijven.

Het volgende zou moeten zijn dat hij leert hoe men een woordenboek moet gebruiken en hoe men woorden op moet zoeken.

En daarna bestudeert hij een eenvoudig boek over grammatica.

Een student met een grote leerachterstand kan door deze Woordverhelderingsmethode een duwtje omhoog krijgen en goed leren lezen en schrijven.