OPDRACHT >> 14. Lees in het artikel “De verschillende methoden woordverheldering” het gedeelte “Elementaire Woordverheldering”

METHODES VAN WOORDVERHELDERING

Er zijn in Scientology negen verschillende methoden ontwikkeld voor het ophelderen van de betekenissen van woorden.

Ze omvatten verschillende manieren om de verkeerd begrepen woorden op te sporen die aan de basis liggen van de moeilijkheden van de persoon. Daaronder vallen zowel het vinden van verkeerd begrepen woorden in de tekst die je aan het bestuderen bent, als het ophelderen van de belangrijkste woorden die met uw werk te maken hebben, en zelfs het achterhalen van de woorden die verkeerd begrepen waren in onderwerpen die je al jaren terug bestudeerd heeft!

Hier worden drie van deze Woordverhelderingsmethoden behandeld; deze zijn bijzonder geschikt voor de meest voorkomende situaties.

Elementaire Woordverheldering

Elementaire Woordverheldering is de methode waarbij je een verkeerd begrepen woord vindt door terug te gaan in de tekst tot vóór het punt waar je problemen heeft en daar te zoeken naar een verkeerd begrepen woord. Dit is de meest elementaire methode van Woordverheldering die in Scientology wordt gebruikt.

Een student moet weten hoe hij met goede resultaten de vaart erin kan houden bij zijn studie. Hij zou in staat moeten zijn om alles op te lossen wat zijn voortgang afremt of in de weg staat. Om zichzelf daarbij te helpen, past hij de studietechnologie toe.

Een student die studietechnologie gebruikt, zal elk woord waar hij tegenaan loopt dat hij niet begrijpt, opzoeken en hij zal een woord waar hij de betekenis niet van kent, nooit laten voor wat het is.

Als hij toch in moeilijkheden komt, gebruikt de student zelf, of zijn studiepartner of zijn instructeur (in Scientology een supervisor genoemd) Elementaire Woordverheldering om datgene op te lossen wat zijn voortgang in de weg heeft gestaan.

Als je wacht tot je suf wordt of “wegzakt” (u zich moe, slaperig of wazig voelt, alsof je verdoofd bent) voordat je er iets aan doet, dan heeft je te lang gewacht, want dat is niet het eerste en enige teken dat wijst op verkeerd begrepen woorden. Als je wel eens een student boven zijn boek in slaap hebt zien vallen, dan weet je wat er met wegzakken wordt bedoeld. Lang vóór dat gebeurde, had iemand de student al moeten laten zoeken naar een verkeerd begrepen woord. Het moment om naar het verkeerd begrepen woord te zoeken, is al aangebroken zo gauw de student langzamer gaat of niet meer zo “opgewekt” is als vijftien minuten daarvóór. En dan gaat het niet om een verkeerd begrepen zin of idee of gedachtegang, maar om een verkeerd begrepen WOORD. Dit is altijd het geval vóórdat het onderwerp op zich niet wordt begrepen.

Elementaire Woordverheldering wordt als volgt gedaan:

1. De student zelf of iemand anders merkt op dat hij niet meer zo goed opschiet en niet meer zo “opgewekt” is als hij was; hij kan ook gebrek aan enthousiasme vertonen of te lang over zijn cursus doen of zitten te gapen of ongeïnteresseerd zijn of poppetjes zitten te tekenen of aan het dagdromen zijn, enz.

2. De student moet dan terug gaan in de tekst om te zoeken naar een verkeerd begrepen woord. Dat is er altijd; er zijn geen uitzonderingen. Het is mogelijk dat men wel twee of meer bladzijden terug moet gaan om het verkeerd begrepen woord te vinden, maar het bevindt zich altijd eerder in de tekst dan waar de student nu is.

3. Het woord wordt gevonden. De student herkent het bij het terugzoeken in de tekst. Of je kunt, in het geval dat de student het niet kan vinden, woorden uit de tekst kiezen die het verkeerd begrepen woord zouden kunnen zijn en hem vragen: “Wat betekent _____?” om te zien of de student de juiste definitie geeft.

4. Het gevonden woord wordt door de student opgezocht in een woordenboek en opgehelderd volgens de al eerder beschreven stappen voor het ophelderen van een verkeerd begrepen woord. Hij gebruikt het woord in verscheidene zelfgemaakte zinnen, totdat hij, door de manier waarop hij zijn zinnen samenstelt, duidelijk heeft gedemonstreerd dat hij het woord begrijpt.

5. De student leest nu het stukje tekst waar het woord in staat dat verkeerd begrepen was. Hij zou nu weer “opgewekt” moeten zijn, weer zin moeten hebben om verder te gaan, zich beter moeten voelen, enz.; als dat niet het geval is, dan is er eerder in de tekst nog een ander verkeerd begrepen woord. Dit wordt gevonden door de stappen 2 tot en met 5 te herhalen.

6. Als de student nu opgewekt is en zich beter voelt, dan gaat hij voort met studeren vanaf het punt waar hij het verkeerd begrepen woord had gevonden tot het gedeelte van het onderwerp waar hij het niet meer begreep (waar stap 1 begon).

De student zal nu enthousiast zijn over zijn studie van het onderwerp, en dat is het eindresultaat van Elementaire Woordverheldering. (Dat resultaat zal niet verkregen worden als er een verkeerd begrepen woord over het hoofd werd gezien, of als er zich eerder in de tekst een verkeerd begrepen woord bevindt. Als dat het geval is, herhaal dan de stappen 2 t/m 5.) Als de student nu enthousiast is, laat hem dan doorgaan met studeren.

Goede Woordverheldering is een systeem van terugtraceren. Men moet terug gaan tot vóór het punt waarop de student suf of verward raakte en daar kijken; men zal ontdekken dat er een woord is dat hij niet begrijpt ergens vóór hij in moeilijkheden kwam. Als hij niet opgewekter wordt op het moment dat het woord gevonden en opgehelderd is, dan zal er op een eerder punt dan dat woord nog een ander verkeerd begrepen woord zijn.

Dit zal je heel duidelijk worden als je begrijpt dat als het niet lukt om het op te lossen, datgene waar de student schijnbaar problemen mee heeft, niet echt datgene is waar de student problemen mee heeft. Anders zou het wel lukken om het op te lossen, waar of niet? Als hij wist wat hij niet begreep, zou hij het zelf op kunnen lossen. Dus als je met hem praat over wat hij denkt dat hij niet begrijpt, bereikt je niets. De moeilijkheid zit dan eerder.

Inzoomen op het woord

De formule is: ontdekken waar je helemaal geen moeilijkheden had en waar je nu wel moeilijkheden hebt; het verkeerd begrepen woord zal er ergens tussenin zitten. Het zal zich aan het uiteinde bevinden van het gedeelte waar hij geen moeilijkheden had.

Elementaire Woordverheldering is enorm effectief wanneer het op de hier beschreven wijze wordt gedaan.

Scientology is een praktische religie die zich bezig houdt met de studie van kennis, welke door de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen in levensomstandigheden kan voortbrengen. Ze werd door L. Ron Hubbard gedurende dertig jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

zich moe voelen, slaperig of wazig voelen alsof je onder de dope of drugs zit.

een methode of procedure om iets te bereiken.