© 1999-2011 CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Grote erkentelijkheid wordt betuigd aan de L. Ron Hubbard Library voor de toestemming om selecties uit de geregistreerde werken van L. Ron Hubbard te reproduceren.

Al het materiaal dat op deze site beschikbaar is gesteld, wordt door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtbepalingen beschermd. Onder gezag van de auteursrechthebbende staat dit materiaal op deze Internet site, met als enig doel dat de gebruikers van deze site dit materiaal kunnen bekijken. Gebruikers zijn niet gemachtigd om dit materiaal te downloaden, elektronisch te verzenden, of het anderszins in enige vorm of op enige wijze te reproduceren. Dit geldt ook voor elektronische of mechanische gegevensopslag en opvraagsystemen, of het vastleggen, drukken of fotokopiëren ervan.

DE TECHNOLOGIE VAN STUDEREN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

DE DRIJFVEREN VAN HET BESTAAN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

DE COMPONENTEN VAN BEGRIP
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

DE TOONSCHAAL VAN EMOTIES
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

COMMUNICATIE
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

ASSISTEN VOOR ZIEKTES EN VERWONDINGEN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

OPLOSSINGEN VOOR HET DRUGSPROBLEEM
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

HOE MEN CONFLICTEN MOET OPLOSSEN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

ETHIEK EN DE CONDITIES
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

DE OORZAAK VAN ONDERDRUKKING
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

OPLOSSINGEN VOOR EEN GEVAARLIJKE OMGEVING
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

HET HUWELIJK
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

KINDEREN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

HULPMIDDELEN BIJ HET DAGELIJKS WERK
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

DE GRONDBEGINSELEN VAN ORGANISEREN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

TAAKSTELLINGEN EN DOELEN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

FEITENONDERZOEK
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

DE GRONDSLAGEN VAN PUBLIC RELATIONS
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden. Dit werk en elk onderdeel ervan wordt beschermd door copyrights en andere geestelijke eigendomswetten over de gehele wereld. Het is de gebruiker alleen toegestaan om hoofdstukken te bekijken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming houdt niet in dat het is toegestaan om verder te reproduceren, distribueren, publiekelijk te vertonen of op welke manier dan ook door te geven, in het geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. In het geval van de genoemde acties zal elk voorrecht of toestemming ooit toegewezen onmiddellijk worden ingetrokken, zonder enige van de andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar heeft aan te tasten.

HANDELSMERK INFORMATIE

De volgende zijn dienst- en handelsmerken in het bezit van het Religious Technology Center, Los Angeles, Californië, USA. Voor deze merken zijn vergunningen verleent voor gebruik door aangesloten organisaties van de religie en zijn in vele landen in de wereld geregistreerd:

DIANETICS, HUBBARD, L. RON HUBBARD, SCIENTOLOGY en HET PASTORAAL WERKER symbool.

Scientologist (scientoloog) is een collectief lidmaatschapsmerk dat de leden van de aangesloten kerken en missies van Scientology aanduidt.


E-mail ons op vm@volunteersministers.org
of bel


Keer terug naar de homepage >>