OPGAVE >> 3. Læs ”Den manglende bestanddel”.

DEN MANGLENDE BESTANDDEL

Der har manglet en bestanddel i public relations-teknologilige så længe, public relations har eksisteret. Det, der manglede, har været en af nøglefaktorerne, der har gjort, at public relations var et ukomplet emne og derfor en potentiel belastning for brugeren.

Den bestanddel er realitet.

Det, vi opfatter med vores sanser, er virkeligt. Realitet er i grunden enighed om sansninger og data i det fysiske univers. Det er graden af enighed opnået mellem mennesker. Man er enten enig med sine medmennesker eller uenig med dem, og som man er enig og uenig, sådan er éns realitet.

Det, man er enig med sine medmennesker om, er virkeligt. Det, man er uenig om, er ikke virkeligt.

Scientologi har vist, at realitet er forbundet med to andre komponenter: affinitet og kommunikation.

Ordet affinitet ligger betydningsmæssigt tæt op af udtrykket at holde af. Affinitet er dog et tovejsforetagende. Ikke alene holder du af noget, men du føler, at det holder af dig. Affinitet er også meget lig ordet elske, når elske bruges som et universelt udtryk. Ordet inkluderer både elske og holde af og er bredere end dem begge.

Kommunikation er udvekslingen af ideer over en afstand. Et menneskes indvirkning på verden har været direkte proportionalt med hans udvikling af kommunikationsmetoder. Kommunikationen i dens bredeste forstand inkluderer selvfølgelig alle de måder, en person eller ting bliver opmærksom på en anden person eller ting.

Disse tre komponenter – affinitet, realitet og kommunikation – udgør ARC-trekanten (udtales A-R-C) i Scientologi, og sammen udgør de bestanddelene i forståelse.

Hvis et hjørne af trekanten (for eksempel A) hæves, vil de to andre stige. Hvis et hjørne sænkes, vil de to andre falde.

Hvis man har høj affinitet, har man altså også høj realitet og høj kommunikation. Med en lav affinitet har man også en lav realitet og en lav kommunikation.

Med en høj eller lav R har man en høj eller lav A og C.

Og sådan kører det. Hele trekanten højnes eller mindskes som helhed. Man kan ikke have lav R og høj A og C.

Det er meningen, at PR skal være en kommunikationsteknik. PR kommunikerer idéer. Lad os sige, man forsøgte at kommunikere en R, som var helt hen i vejret; i det tilfælde ville kommunikationen måske i første omgang nå ud, men siden hen ville den give bagslag på grund af sin R.

Hele samspillet mellem affinitet, realitet og kommunikation er selvfølgelig et fremskridt fra teknologien i Scientologi. Den var ikke tilgængelig for de tidlige PR-pionerer; så de spyttede primært løgne ud (og det gør de for øvrigt stadig).

Ældre PR-udøvere foretrak løgne. De brugte overdrivelser eller skjulte angreb med brug af sladder eller falske påstande om personens omdømme. Deres mål var at forbløffe eller fascinere, og den letteste måde var at råbe op om ”kendsgerninger” (med udråbstegn), som faktisk var løgne.

PR-folk inden for ”Psykisk sundhed” fandt på ”statistikker” over de sindssyge; statistikker som var grebet ud af den blå luft. ”Ni ud af femten englændere vil blive sindssyge på et eller andet tidspunkt i deres liv” er fuldstændig løgn. Der vælter strømme af den slags fabrikerede løgne ud af PR-lobbyister, så de kan hente nogle hurtige penge hos regeringen.

Skændige, utilslørede løgne har været fast repertoire for PR-folk, uanset om de har været hyret af Stalin, Hitler, den amerikanske præsident eller Verdensbanken.

En amerikansk præsident har engang på to måneder angivet to forskellige tal for den procentvise stigning i regeringens årlige udgifter. Hans PR-mand forsøgte at påvirke Kongressen.

”Efterbrænder”, der blev valgt som ”Århundredets bil”, faldskærmsshowet ”rekordforsøg i frit fald” og ambassadørens pressekonference om ”Vore mål for Mellemøsten” er alle public relations funktioner – og er gennemsyret af løgne.

Om det er avisen, man samler op, eller noget man hører på gaden, er det PR-PR-PR – løgn hele vejen igennem.

Et slagskib er udelukkende udrustet til at destruere den by, det kommer på ”goodwill besøg” i; her får du flere løgne.

Den kommunikation, vi får fra aviserne, bladene, radioen, tv og de moderne ”massemedier”, har en enorm magt; den bliver styret af PR-folk med specielle interesser, og de styrer med løgne.

Derfor er public relations blevet forvrænget til ”en teknik i at lyve overbevisende”.

Det skaber en kynisk verden. Det har smadret idealisme, patriotisme og moralitet.

Hvorfor?

Når en påtvungen kommunikationskanal kun bringer løgne, sker der et sammenbrud af affiniteten, og det man får, er had. R’en er blevet fordærvet.

Den PR, der helliger sig en falsk realitet bestående af løgne, bliver således til lav A, lav C, og den giver så bagslag for udøveren.

Så den første lektion, vi kan lære, er: HOLD EN HØJ R. Det sætter os i stand til at bruge PR med sikkerhed.

Jo flere løgne du bruger i public relations, jo mere er den tilbøjelig til at give bagslag.

Deraf loven:

BRUG ALDRIG LØGNE I PR.

Det vanskelige ved PR var således manglen på realitet. En løgn er selvfølgelig en falsk realitet.

Vanskeligheden ved PR var R!

Hvis du skal have en pressemeddelelse ud om en ny dåseåbner, som nemt kan åbne dåser, og det, du ønsker at sige, er: ”Et barn vil kunne bruge den”, så find ud af, om det er en kendsgerning. Giv den til et barn og få barnet til at åbne en dåse. Nuvel det er sandt. Brug nu sætningen og fortæl om det barn, der kunne. Lad være med at kalde den for ”Århundredets dåseåbner”. Det vil ikke kommunikere.

Bare fordi det vælter ud af radio, tv og presse, betyder det ikke, at de kommunikerer. Kommunikation indebærer, at man når ud til nogen.

Enhver løgn vil enten svække C’en (kommunikation) eller ende med, at C en dag stoppes med væmmelse.

Der findes altså en teknik, der hedder public relations. Og det betyder en stor hæmsko for PR og en nedværdigelse for den, der praktiserer det, hvis man misbruger PR ved at bruge løgne.

Men hvis man hele vejen igennem sørger for de værdier, der ligger i sandhed og affinitet, vil man være i stand til at kommunikere, og man vil kunne klare presset.

Når man ved det, bliver public relations et langt mere brugbart og udviklet emne.

Det næste, man skal vide, er hvem eller hvilket publikum, man forsøger at kommunikere til. Uden den viden har man frugtesløse bestræbelser inden for public relations.

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

Josef Stalin (1879-1953), Sovjetunionens regeringsleder fra 1941 til 1953. Han regerede med terror, tillod ikke nogen at modsætte sig sine beslutninger, og millioner blev henrettet eller sendt i arbejdslejre.

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det tredje tyske rige. Han overtog magten i Tyskland ved et kup i 1933, og som diktator startede han 2. Verdenskrig (1939-1945) og underlagde sig en stor del af Europa samt stod for udslettelsen af millioner af jøder og andre ”underlegne” folkeslag. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

en organisation under FN, som udlåner penge til medlemsstater og private firmaer, først og fremmest til udviklingsprojekter såsom kunstvanding, uddannelse og boliger.