OPGAVE >> 17. Læs ”At lette menneskelige forbindelser”.

AT LETTE MENNESKELIGE FORBINDELSER

Der er et andet grundlæggende element til public relations, der ofte bliver overset og betragtet som mindre vigtigt, men når det anvendes korrekt, kan det give én grundlaget for succes i omgangen med andre.

Den oprindelige fremgangsmåde, mennesket har udviklet, som får forholdet mellem folk til at glide lettere, er ”gode manerer”. 

Der er forskellige andre udtryk, der beskriver denne fremgangsmåde: høflighed, sømmelighed, formalitet, etikette, dannelse, hensynsfuldhed, at være raffineret, politur, kultur, belevenhed, anstændighed og respekt. 

Selv de mest primitive kulturer har haft højt udviklede ritualer for forholdet mellem mennesker. En undersøgelse af 21 forskellige primitive folkeslag viste, at de formaliteter, der indgik i forholdene mellem personer, stammer og folkeslag, er ret imponerende. 

I alle folkeslag bliver ”dårlige manerer” fordømt. 

Dem, der har ”dårlige manerer”, bliver afvist.

”Manerer” var således public relations primære teknologi. 

Derfor vil en person eller gruppe, der anvender public relations-teknikkerne, få fiasko, hvis han ikke har indøvet og mestrer de manerer, der bliver godtaget som ”gode manerer” hos dem, der bliver kontaktet. En sådan person eller gruppe kender måske hele den overordnede PR-teknologi og mislykkes alligevel noget så gudsjammerligt, blot fordi der ”udvises dårlige manerer”. 

”Gode manerer” består af:

(a) at tillægge den anden person betydning og

(b) at bruge tovejskommunikationscyklussen. 

Når man har at gøre med folk, er det umuligt at få ens idéer forstået og opnå accept uden en tovejskommunikationscyklus. 

Med ”cyklus” menes et tidsrum med en begyndelse og en afslutning. I en kommunikationscyklus har vi en person, som kommer med en kommunikation til en anden person, der modtager kommunikationen, forstår den og anerkender den, hvilket afslutter cyklussen. I en tovejskommunikationscyklus kommer den anden person nu med en kommunikation til den første person, som modtager den, forstår den og anerkender den. Med andre ord tovejskommunikationscyklussen er en normal kommunikationscyklus mellem to personer. Det er ikke en tovejskommunikationscyklus, hvis nogen af personerne, når det er dennes tur, undlader at komme med en kommunikation, når han bør gøre det. 

Uanset hvad bevægelserne eller ritualerne er, så er de to faktorer – at tillægge den anden person betydning og at bruge tovejskommunikationscyklussen – en del af det. Således vil en person, der tilsidesætter dem, opdage, at han og hans program bliver forkastet. 

Arrogance og tvang kan vinde herredømme og kontrol, men de vil aldrig vinde accept og respekt. 

Trods al sin ”mentale teknologi” kunne psykiateren eller psykologen aldrig vinde bifald eller almindelig velvilje, fordi de personligt er (a) utroligt arrogante og (b) nærer en bidende foragt for andre (”mennesket er et dyr”, ”alle mennesker er sindssyge” osv.). 

De har simpelthen ikke ”gode manerer”; dvs. de (a) mener ikke, at andre har betydning, eller de giver dem ikke en følelse af betydning, og (b) de er fuldstændig fremmede over for en kommunikationscyklus. 

Succesfuld PR

Så al succesfuld public relations er bygget på et solidt fundament af gode manerer, da det er den første teknologi, der blev udviklet for at lette forholdet mellem mennesker. 

Gode manerer er meget mere udbredt og mere respekteret end public relations-teknologi. Derfor vil ingen public relations-teknologi have succes, hvis det element udelades.

At affeje folk, ”der kun er vagter”, som var de ikke værd at bemærke, når man prøver på at få et møde med deres chef, kan være skæbnesvangert. Hvem taler med deres chef? Det gør disse folk, ”der kun er vagter”. 

At lave en aftale og ikke overholde den; at sende en invitation for sent ud, så den ikke kan besvares i tide; ikke at tilbyde folk mad eller drikke; ikke at rejse sig, når en dame eller en vigtig person kommer ind; offentligt at behandle sine underordnede som lakajer; offentligt at hæve sin stemme og tale på en brysk måde; at afbryde det, som en anden er ved at fortælle ”for at gøre noget vigtigt”; ikke at sige ”tak” eller ”godaften”, er alt sammen ”dårlige manerer”. Folk, der gør den slags og tusind andre uhøflige ting, bliver mentalt afvist af dem, de kommer i kontakt med. 

Da public relations grundlæggende set er accept, bliver det fuldstændigt ødelagt af dårlige manerer. 

En person er nødt til at have gode manerer for at anvende PR-teknikkerne succesfuldt. 

Det er ikke svært. Man skal vurdere sin holdning over for andre og rette den. Er de individuelt betydningsfulde? Man skal have sin tovejskommunikationscyklus perfekt inde – så perfekt, at den er så naturlig, at den aldrig bemærkes. 

Når de to ting er inde, kan en PR-mand nu lære de små dele af ritualet, der tilsammen udgør den fremgangsmåde, der bliver anset for at være ”gode manerer” i den gruppe, han er tilknyttet. 

Såfremt public relations-teknologien bliver anvendt korrekt, har man succesfuld PR. 

Vigtighed

Folk bliver fortørnede på dem, der ikke tillægger dem vigtighed. En afgørende del af ”gode manerer” er at tillægge andre vigtighed.
At se og anerkende eksistensen af folk er at tildele dem vigtighed.

Du har ingen idé om, hvor vigtige folk er. Der findes et omvendt forhold – de, der er i bunden, føler en betydningsfuldhed, der er langt større, end de der er i toppen, og som er vigtige. En rengøringskones idé om sin egen betydningsfuldhed er langt større end en succesfuld direktørs! 

Ignorér folk på eget ansvar. 

Smiger er ikke særlig brugbar, den bliver ofte mistroet, fordi den ikke stammer fra en ærlig overbevisning, og falskheden i den kan alle og enhver opfatte – undtagen et fjols. 

En persons betydning bliver gjort tydelig for ham ved, at man viser ham respekt eller blot forsikrer ham om, at han er synlig og acceptabel. 

At se og anerkende en eller andens eksistens er at tillægge ham betydning. 

At kende deres navne og deres forbindelser tilvejebringer også betydning. 

At hævde sin egen betydning er omtrent lige så acceptabelt som en død kat til et bryllup.

Folk har værdi, og de er vigtige. Hvad enten de er store eller små, er de vigtige. 

Hvis du ved det, så har du allerede høsten halvvejs i hus mht. gode manerer. 

På den måde kan public relations finde sted. 

Kommunikation

Tovejskommunikationscyklussen er vigtigere end dens indhold. 

Indholdet i kommunikationen, den idé, man skal sende over til en anden eller til andre, er underordnet det faktum, at der eksisterer en tovejskommunikationscyklus. 

En kommunikation, som kun bevæger sig i en retning, opretter aldrig en tovejskommunikationscyklus. I sociale situationer vil accept af personen ikke optræde uden det.

Gode manerer kræver en tovejskommunikationscyklus mellem en selv og den anden person.

Kommunikation eksisterer for at blive besvaret eller brugt. 

Kommunikation – med kommunikationscyklussen til stede først – skal eksistere, før den kan videregive et budskab af nogen art. 

Budskaber kommer ingen vegne uden nogen kommunikationslinje. Linjen eller vejen, langs med hvilken en kommunikation bevæger sig fra en person til en anden, skal være der. 

Annoncering overtræder altid dette. ”Køb Rødbånd!” – lige ud i det blå. Noget andet må så etablere linjen. Linjen skal desuden være af en sådan art, at man får et svar, enten i form af brug, køb eller en tilbagemelding. 

Et morsomt eksempel var en sælger, som uden indledning eller begrundelse fortalte folk, at de skulle købe en pakke til mange tusinde kroner – endog uden en forklaring på brugen eller værdien af den. Ingen respons. Ingen kommunikationslinje. Han skrev til et navn, men egentlig ikke rigtig til nogen. 

I socialt samkvem skal der etableres en kommunikationscyklus, før nogen accept af den talende vil finde sted. Så kan man måske få et budskab formidlet. 

Gode manerer kræver en tovejskommunikationscyklus. Det gælder endog for almindelige breve og telefonsamtaler folk imellem. 

Heraf kan man udlede, ”at man siger godnat til værtinden, når man går hjem”. 

Det er helt nødvendigt, at man forstår tovejskommunikationscyklussen for at have virkelig gode manerer. 

Uden en tovejskommunikationscyklus er public relations temmelig ringe. 

Ritualer

Når indianernes rådslagningsritual kunne være så præcist og detaljeret, når tusind andre primitive folk havde præcis social opførsel og præcise tiltaleformer, er det ikke for meget forlangt, at det moderne menneske også skal have gode manerer. 

Men ”gode manerer” er mindre fremtrædende i vore tider, end de har været tidligere. Grunden er, at så mange folkeslag og skikke er blevet blandet sammen, at det har haft en tilbøjelighed til at ødelægge de rituelle mønstre, der engang var så veletablerede i de mindre enheder. 

Så det ser ud til, at dette er en tidsalder, der er sjusket mht. manerer. 

Det er ingen undskyldning for at have dårlige manerer. 

Man kan have fremragende manerer blot ved at respektere: 

a. Folks betydning

b. Tovejskommunikationscyklussen

c. lokale ritualer, der anses for at være passende opførsel.

Disse er de første nødvendige trin, når man anvender PR teknologi.

På det grundlag kan man opbygge en acceptabel public relations tilstedeværelse, som får PR til at lykkes. 

PR TEKNOLOGI HJÆLPER DIG TIL AT SKABE EN BEDRE VERDEN
Man kan påvirke samfundet som et hele med public relations-teknologi.
En undersøgelse udført på et tilstrækkeligt antal folk ...
... afslører den bekymring, der er mest virkelig for folk.
Et program kan derefter blive skitseret for gruppen, en plan som fremmer deres mål, og som nu får støtte i samfundet.
Resultatet er forøget samarbejde med handlinger, der forbedrer tilstandene i samfundet og verden.

som lever op til bestemte sociale, moralske eller etiske normer.

1. som er højt udviklet og kompleks, ofte på en spændende og elegant vis. 2. elegance mht. følelse, smag, manerer, sprog osv.

overfladisk dække der giver indtryk af høflighed og dannelse, men ikke er udtryk for personens egentlige væsen.

traditionsbestemt, symbolsk handling eller række af handlinger, der indgår i en religiøs ceremoni eller i social adfærd.

det at kunne bestemme over el. styre nogen el. noget.

som virker hård og sårende.

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

et opfundet navn.