OPGAVE >> 21. Læs ”Anvendelse af public relations”.

PUBLIC RELATIONS ANVENDELSE

Uanset hvor godt, dit formål eller din aktivitet er, kan du ikke blot regne med andres enighed eller samarbejde. Medmindre dit formål er gjort kendt og virkeligt, er der ikke nogen særlig grund til, at andre skulle støtte dine bestræbelser.

Public relations er metoder, man kan bruge for at få denne støtte.

Der findes mange PR-redskaber. For eksempel har man undersøgelser, der kan afsløre, hvem ens publikum er, og hvad deres realitet og acceptniveau er for hver. Man har ARC-trekanten med tovejskommunikationscyklussen til at hæve affinitet og realitet. Der er kendskab til manerer, at skænke andre vigtighed og overholde deres ritualer, hvilket vil hjælpe en til at samvirke vellykket med dem.

Redskaberne er mange, men de skal kendes godt og anvendes med dygtighed for at tilvejebringe andres enighed.

Der er mange gode formål, som vil gøre verden til et bedre sted. Men ingen kan stå alene i samfundet, og hvis man ønsker sine formål opfyldt, er det altid nødvendigt med samarbejde fra andre.

Hvis du har et formål om at hjælpe andre og forbedre samfundet, kan du udnytte public relations til at gøre din opgave lettere.

Mange andre mennesker har lignende formål som dig, og med denne teknologi kan du nå ud til dem. Alt, som er værdifuldt er værd at få gjort – og du har ikke så stor chance for at gøre det alene. PR er hvordan du får andre til at arbejde sammen med dig.

det som er acceptabelt for personen eller graden, man er villig til at acceptere noget.

traditionsbestemt, symbolsk handling eller række af handlinger, der indgår i en religiøs ceremoni eller i social adfærd.