OPGAVE >> 15. Læs ”At skrive overts og withholds ned”.

NEDSKRIVNING AF OVERTS OG WITHHOLDS

Det har længe været kendt i Scientologi, at der ikke forekommer nogen gevinster (forbedringer), når der optræder overts og withholds – de forkortes til ”O/Ws”.

Overts er den væsentligste årsag til, at en person holder sig tilbage og afholder sig selv fra handling.

En person, der har overts og withholds, bliver mindre i stand til at påvirke sit eget liv og mennesker i sin omgangskreds, og vedkommende holder op med at kommunikere med de mennesker og de ting, han har begået overts imod.

Det at nedskrive sine overts og withholds tilbyder en udvej. Ved at konfrontere sandheden kan et individ opnå lettelse og blive ansvarlig igen.

Grundlæggende teori

Teorien bag den handling at nedskrive sine overts og withholds er indeholdt i Scientologi Aksiomerne, der er udgivet i deres helhed i bogen Scientologi 0-8: Bogen om det grundlæggende. Et aksiom er en fremstilling af en naturlov på linje med dem i de fysiske videnskaber.

Uddrag af aksiom 38 fra aksiomerne i Scientologi er specielt relevante:

1: Dumhed er ukendskab til betragtning.

2: Mekanisk definition: Dumhed er ukendskabet til tid, sted, form og begivenhed.

1: Sandhed er den nøjagtige betragtning.

2: Sandhed er den nøjagtige tid, sted, form og begivenhed.

Således ser vi, at det ikke at opdage Sandhed afføder dumhed.

Således ser vi, at opdagelsen af Sandhed ville bevirke en As-isness ved faktisk eksperiment.

As-isness er den tilstand, i hvilken en person ser hvad som helst, præcist som det er, uden nogen forvrængninger eller løgne, og i det øjeblik forsvinder tingen og ophører med at eksistere.

Således ser vi, at en Højeste Sandhed ingen tid, sted, form eller begivenhed ville have.

Følgelig forstår vi så, at vi kun kan opnå en vedvarenhed, når vi camouflerer en sandhed.

Det at lyve er en forandring af tid, sted, begivenhed eller form.

Løgn bliver Alter-isness (en forandret eller ændret virkelighed af noget) bliver dumhed.

Alt, der varer ved, må undgå As-isness.

Således må alt for at vare ved indeholde en løgn.

Det at nedskrive sine overts og withholds kan frembringe en As-isness og derved befri en person for byrden af hans overtrædelser.

Fremgangsmåden for at skrive O/Ws

Når folk skriver O/Ws ned, kan der forekomme misbrug, hvis de nærmere enkeltheder i denne handling ikke kendes og bliver fulgt.

Det første skridt, man tager, inden man begynder på selve O/W-beskrivelsen, er at få klarlagt fremgangsmåden for, nøjagtigt hvordan man laver sådan en beskrivelse.

Erfaring har vist, at folk er løbet ind i problemer ved O/W-nedskrivninger, når fremgangsmåden (herunder nøgleord og udtryk) ikke er blevet ordopklaret, før man begyndte på handlingen. (Ordopklaring er den del af Scientologis procedurer, der anvendes til at finde de ord, en person har misforstået i emner, han har studeret, og at få disse defineret ved at slå dem op i en ordbog).

tid: øjeblikket for en begivenhed, et forløb eller en tilstand. Et præcist øjeblik, en time, en dag, eller et år, som vist af eller fastlagt ved hjælp af et ur eller en kalender; et nøjagtigt tidspunkt eller en nøjagtig dato; den periode hvor noget (såsom en handling) eksisterer eller fortsætter.

sted: der hvor en hændelse eller handling sker; en specifik placering; en særlig position eller sted i rum.

form: hvordan ting er arrangeret. Den særlige karakter, natur eller struktur af noget.

begivenhed: noget, der sker eller vil komme til at ske; en bestemt hændelse; en ting der sker.

Fremgangsmåde:

Fremgangsmåden for at skrive ens undladelses-overts og begåelses-overts eller withholds ned er følgende:

1. Skriv den nøjagtige overt eller det nøjagtige withhold ned.

2. Skriv derefter præcis, hvad detaljerne er angående handlingen eller den manglende handling, inklusive:

a. tid

b. sted

c. form

d. begivenhed.

Man er nødt til at få fat i tiden, stedet, formen og begivenheden, og man er nødt til at få ”noget, der er gjort” (ellers får man ikke en As-isness).

Eksempel:

”1. Jeg ramte en vens bil, da jeg bakkede ud fra min parkeringsplads på mit arbejde, og jeg forårsagede en skade til omkring 3.000 kr. på hans bil.

2. Den 30. juni 1980, da jeg forlod mit arbejde, bakkede jeg ud fra min parkeringsplads og ramte bagenden af min ven Oles bil. Der var ingen andre i nærheden, og parkeringspladsen var næsten tom. Jeg kørte væk uden at efterlade en besked eller fortælle det til Ole, selv om jeg vidste, jeg var skyld i en skade på hans bil til omkring 3.000 kr., som han måtte betale.”

Eksempel:

”1. Jeg bedrog min kone (Karen) ved at mødes med en anden kvinde, og jeg fortalte hende aldrig om det.

2. For 3 år siden, i begyndelsen af mit ægteskab med Karen, bedrog jeg hende ved at mødes med en anden kvinde. Jeg har aldrig fortalt Karen om det. En morgen i juni 1980, havde jeg fortalt Karen, at jeg ville tage hende med i biografen samme aften. På vej hjem fra arbejde, mens jeg var i Jensens Stormagasin, så jeg en gammel kæreste (Barbara). Jeg spurgte Barbara, om hun ville med ud at spise med mig den aften, og hun sagde ja (hun vidste ikke, at jeg var gift). Jeg fortalte hende, at jeg ville hente hende kl. 20 samme aften. Da jeg kom hjem fra stormagasinet, fortalte jeg Karen, at jeg var nødt til at tage tilbage til mit arbejde for at lave noget færdigt, og at jeg ikke kunne tage i biografen med hende. Jeg tog så Barbara med ud at spise middag i en anden by (på ’Landsbykroen’), så jeg ikke risikerede at møde nogen af mine venner.”

Administration af O/W-beskrivelser

Det at skrive sine overts og withholds ned er noget, man kan få alle til at gøre, og har ubegrænsede anvendelsesmuligheder.

Eksempler:

Der er en person, der ikke udfører sine pligter korrekt på sit arbejde, og en overordnet bliver nødt til at se bort fra ham og gøre jobbet for ham for at klare en klient eller en arbejdsopgave. Sådan en person bliver beordret til at skrive sine O/Ws ned.

En person, der er urimeligt kritisk, ønsker at forlade det uddannelsesprogram, han er på. Den person, der er ansvarlig for uddannelsesprogrammet, får ham til at nedskrive sine O/Ws.

En person, der er meget kritisk og diskussionslysten, vil kunne opnå lettelse ved at nedskrive sine O/Ws.

Følgende punkter viser fremgangsmåden i at få en person til at foretage en O/W-beskrivelse:

1. Det første, den person, der står for O/W-nedskrivningen, skal gøre, er: (a) at studere og ordopklare dette kapitel (med ”ordopklaring” menes det at definere ethvert ord, der ikke er fuldt ud forstået, ved at bruge en ordbog og ordlisten bagest i bogen), (b) at opklare de ord, der er omfattet af trin 4 herunder, (c) at ordopklare fremgangsmåden for O/W-beskrivelser.

Den mekaniske definition på sandhed består i at kende den nøjagtige tid, sted, form og begivenhed i en eller anden hændelse.

For at afsløre ens overter og withholds er det nødvendigt at skrive den nøjagtige tid, sted, form og begivenhed ned.

Tag den næste overt eller det næste withhold på samme måde.

Efterhånden som personen gør dette, vil man få mere og mere sandhed slået fast ...

... hvilket frigør al den fastlåste opmærksomhed, personen måtte have på sine tidligere misgerninger, og bringer personen lettelse.


2. Vær sikker på, at der er et sted til rådighed, hvor personen uforstyrret kan skrive sine overts og withholds ned.

3. Sørg for papir og kuglepen.

4. Få personen til at opklare følgende ord, sådan som de er defineret i begyndelsen af dette kapitel: overt, withhold, motivator, retfærdiggørelse, overt-motivator-sekvens.

5. Få personen til at læse dette kapitel og ordopklare O/W-beskrivelsens fremgangsmåde, til der er fuld forståelse som nævnt ovenfor.

6. Få personen til at skrive sine O/Ws ned, nøjagtigt ifølge ovenstående fremgangsmåde for O/W-beskrivelse.

Når man foretager en O/W-beskrivelse, skriver personen sine overts og withholds ned, indtil han er tilfreds med, at de er komplette. Personen vil føle sig vældig godt tilpas med det og opleve en lettelse. Man fortsætter ikke med en O/W-beskrivelse efter dette punkt.

Når personen er færdig, så få ham til at give dig O/W-beskrivelsen. Læs beskrivelsen igennem, forvis dig om at fremgangsmåden er blevet fulgt, og tak ham for at have skrevet det ned. Denne anerkendelse er vigtig, da det meddeler personen, at hans kommunikation er blevet modtaget af nogen. Dog skal man ikke komme med nogen kommentarer eller meninger vedrørende indholdet af det, han har skrevet ned.

Så snart man har anerkendt personen, kan man aflevere beskrivelsen til ham igen.

At skrive sine overts og withholds ned er en enkel procedure, der har ubegrænset anvendelse. En mand og kone kunne skrive deres overts og withholds ned vedrørende ægteskabet. En ansat kunne skrive sine O/Ws ned vedrørende sit arbejde. En oprørsk studerende kunne skrive sine overtrædelser ned vedrørende skolen.

Man kan rette op på alle områder i livet, ved en gang for alle at få has på sine overtrædelser af de forskellige moralkodekser, som man har givet sit samtykke og senere brudt. Den lettelse, der kan følge af, at man kommer af med sine misgerninger, er tit meget stor. Man kan igen føle sig som en del af en gruppe eller et forhold, genvinde sin selvrespekt, genvinde andres tillid og venskab samt en hel del personlig lykke.

Dette er en yderst nyttig teknologi.

kaldes ”mekanisk,” da den defineres udtrykt i afstand og position. Mekanisk i denne betydning betyder ”fortolke eller forklare universets fænomener ved at henvise til årsagsbestemte fysiske kræfter; mekanistisk”. ”Mekanisk” gælder også for ”at handle eller opføre sig som en maskine – automatisk”. Således ville en mekanisk definition være en, der definerede udtrykt i rum eller placering, såsom ”bilen ovre ved det gamle egetræ” eller ”manden, der bor i det store hus”. Her er ”det gamle egetræ” og ”det store hus” faste genstande, og de ikke-faste genstande (”bil”, ”mand”) er en slags synspunkt. Man har identificeret ting ved lokalisering.

As-isness er den tilstand, i hvilken en person ser hvad som helst, præcist som det er, uden nogen forvrængninger eller løgne, og i det øjeblik forsvinder tingen og ophører med at eksistere.

en forandret eller ændret virkelighed af noget. Se også realitet i denne ordliste.

det emne og den aktivitet at fjerne uvidenhed, misforståelser og forkerte definitioner på ord samt det, der forhindrer den korrekte brug af ord.

ved hjælp af en ordbog at definere eller få defineret ethvert ord, der ikke er fuldstændig forstået i materialet, som en person studerer.