OPGAVE >> 9. Læs ”Rømninger”.

RØMNINGER

I Scientologi teknologi finder vi den reelle forklaring på, hvorfor folk pludseligt og forholdsvis uforklarligt forlader jobs, familier, steder og områder. At forlade det hele på den måde kaldes rømninger.

Dette er en af de ting, Mennesket troede, det vidste alt om og derfor aldrig ulejligede sig med at undersøge. Ikke desto mindre gav dette, blandt alle andre ting, Mennesket det største besvær. Mennesket havde det hele forklaret til sin egen tilfredshed, og dog reducerede dets forklaring ikke mængden af besvær, der kom fra følelsen af ”at være nødt til at gå sin vej”.

For eksempel har Mennesket været ude af sig selv over den høje skilsmisseprocent, over den høje personaleudskiftning på fabrikker, over arbejdskonflikter og mange andre ting, der alle stammer fra den samme kilde – folk, der pludselig eller gradvist går deres vej.

Man ser her en person, der har et godt arbejde og sandsynligvis ikke vil få et bedre, som pludselig beslutter sig for at sige op og tage af sted. Man har set en hustru med en helt igennem god mand og familie, der pludselig forlader det hele. Man har set en mand med en køn og tiltrækkende hustru, der bryder affiniteten og forlader hende.

Mennesket forklarede dette for sig selv ved at sige, at der blev gjort ting imod det, som det ikke ville tolerere, og derfor var det nødt til at gå sin vej. Men hvis det var forklaringen, ville det kun være nødvendigt for menneskeheden at sørge for, at alle arbejdsvilkår, ægteskabelige samliv, jobs, uddannelsesprogrammer etc. var helt i top, så ville problemet være løst. Men det viser sig tværtimod ved en nærmere undersøgelse af arbejdsvilkår og ægteskabelige forhold, at en forbedring af forholdene ofte forøger mængden af rømninger. Hershey, den berømte amerikanske chokoladefabrikant, er sandsynligvis den, der har gennemført de bedste arbejdsvilkår i verden for sine fabriksarbejdere; alligevel gjorde de oprør og skød endda efter ham. Det førte efterfølgende til en industriel filosofi, at jo værre arbejdere blev behandlet, des mere villige blev de til at blive, hvilket i sig selv er lige så usandt, som at jo bedre de bliver behandlet, jo hurtigere rømmer de.

Man kan behandle folk så godt, at de skammer sig så meget over sig selv (idet de ved, at de ikke fortjener det), at rømning fremskyndes. Og man kan helt sikkert behandle folk så dårligt, at de ikke har andet valg end at gå deres vej. Men begge situationer er ekstreme, og derimellem finder vi størstedelen af dem, der går deres vej: Hustruen gør sit bedste for at skabe et ægteskab, mens manden forsvinder i hælene på en skøge. Chefen prøver på at holde ting i gang, og arbejderen går sin vej. Det er disse uforklarede ting, der splitter organisationer og liv, og det er på tide, at vi forstår dem.

FOLK GÅR DERES VEJ PÅ GRUND AF DERES EGNE OVERTS OG WITHHOLDS.

Det er den faktiske realitet og den faste regel. Et menneske med et rent hjerte kan ikke skades. Manden eller kvinden, der skal-skal-skal være et offer og rejse, rejser på grund af sine egne overts og withholds. Det er lige meget, om en person forlader en by eller et arbejde eller en session. Grunden er den samme.

Når en person ophober tilstrækkeligt med overter og withholds over for en anden person eller over for et område – i dette tilfælde et ægteskab ...

... vil han blive kritisk og begynde at finde fejl ved den person eller det område ...

Hvilket retfærdiggør over for ham selv, at han forsvinder – en rømning. Folk går deres vej på grund af deres egne overts og withholds.

Næsten hvem som helst, uanset hvad dennes stilling er, kan udbedre en situation, lige meget hvad der er galt, hvis han eller hun virkelig vil. Når personen ikke længere ønsker at udbedre den, har vedkommendes egne overt-handlinger og withholds mod de andre, der er involveret i situationen, reduceret hans egen evne til at være ansvarlig for den. Det er derfor, han eller hun ikke udbedrer situationen. At forlade området er tilsyneladende den eneste løsning. For at retfærdiggøre at han eller hun forlod området, opdigter personen, der rømmer, ting, der er blevet gjort imod ham eller hende, i en bestræbelse på at formindske overten ved at fornedre dem, den blev gjort imod. De involverede mekanismer er ret simple.

Det er uansvarligt af os, når vi nu ved det her, hvis vi tillader uansvarlighed i den grad. Det eneste venlige man kan gøre, når en person truer med at forlade en by, en post, et job, eller et uddannelsesprogram, er at lette den person for overts og withholds. Ikke at gøre det sender personen af sted med en følelse af at være blevet fornedret og gjort fortræd.

Det er forbløffende, hvor ubetydelige de overts er, der vil få en person til at rømme. En medarbejder blev engang standset, lige inden han gik sin vej, og det kunne føres tilbage til den oprindelige overt mod organisationen, som var, at det ikke lykkedes ham at forsvare organisationen, da en kriminel sablede den ned. Dette mislykkede forsvar trak flere og flere overts og withholds med sig, såsom ikke at videregive meddelelser og undladelse af at gøre en opgave færdig, indtil det til sidst fuldstændigt fornedrede personen til at stjæle noget uden værdi. Dette tyveri fik personen til at mene, at han hellere måtte gå sin vej.

Det er en ret ædel kommentar om Mennesket, at når en person opdager, at han, tror han, er ude af stand til at afholde sig fra at skade en velgører, så vil personen forsvare den velgører ved at gå sin vej. Dette er den virkelige grund til, at personen rømmer. Hvis vi i dette lys forbedrede arbejdsvilkårene, ville vi se, at vi simpelthen havde forstørret personens overt-handlinger og gjort det til et sikkert faktum, at vedkommende ville gå sin vej. Hvis vi straffer, kan vi få velgørerens værdi til at falde en smule og derved mindske overtens værdi. Men hverken forbedring eller straf er løsninger. Løsningen ligger i Scientologi, nemlig i at auditere personen op til et ansvarsniveau, der er højt nok, til at han tager sig et job eller et virke og udfører det, så der ikke kommer alt dette underlige hokus pokus med: ”Jeg bliver nødt til at sige, at I gør ting imod mig, så jeg kan gå min vej og beskytte jer mod alle de dårlige ting, jeg gør mod jer”. Sådan er det, og det er meningsløst ikke at gøre noget ved det, nu da vi ved det.

Et hoved, der er plaget af dårlig samvittighed, hviler aldrig blødt. Afklar det, og du har en ny og bedre person.

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.