OPGAVE >> 17. Læs ”Ærlige mennesker har også rettigheder”.

ÆRLIGE MENNESKER HAR OGSÅ RETTIGHEDER

Efter du har opnået evner på et højt niveau, vil du være den første til at insistere på din ret til at leve med ærlige mennesker.

Når du kender teknologien om sindet, vil du vide, at det er en fejltagelse at bruge ”individuelle rettigheder” og ”frihed” som argumenter for at beskytte dem, der kun ville ødelægge.

Individuelle rettigheder opstod ikke for at beskytte kriminelle, men for at give ærlige mennesker frihed. De, der behøvede ”frihed” og ”individuelle rettigheder” til at dække over deres egne tvivlsomme aktiviteter, dykkede derefter ind i dette område af beskyttelse.

Frihed er for ærlige mennesker. Intet menneske, der ikke selv er ærligt, kan være frit – det er dets egen fælde. Når ens egne gerninger ikke kan bringes for dagen, så er man fanget. Man er nødt til at holde sig tilbage fra sine medmennesker, og man er gjort til slave af sin egen dårlige samvittighed. Man må gøre sig fortjent til frihed, før nogen frihed er mulig.

At beskytte uærlige mennesker er at fordømme dem til deres eget helvede. Ved at gøre ”individuelle rettigheder” ensbetydende med ”beskyt de kriminelle”, hjælper man med at skabe en slavestat for alle. For når ”individuel frihed” misbruges, vil der opstå en utålmodighed, hvilket til sidst vil feje os alle bort. Alle disciplinære love er rettet mod de få, der træder ved siden af. Desværre rammer og begrænser sådanne love også alle dem, der ikke træder ved siden af. Hvis alle var ærlige, ville der ikke findes disciplinære trusler.

For en uærlig person findes der kun én udvej – at vedkende sig sit ansvar i samfundet og igen komme i kommunikation med sine medmennesker, sin familie og verden som helhed. Ved at forsøge at påkalde sig sine ”individuelle rettigheder” for at værne sig mod en undersøgelse af ens gerninger, formindsker en person i netop den grad individuel frihed i fremtiden – for han er ikke selv fri. Men han inficerer andre, der er ærlige, ved at bruge deres ret til frihed til at beskytte sig selv.

Et hoved, der er plaget af dårlig samvittighed, hviler aldrig blødt. Og det vil ikke hvile blødere ved at søge at dække over sine misgerninger med påstande om at: ”Frihed betyder, at du aldrig må se på mig”. En persons ret til at overleve er direkte forbundet med hans ærlighed.

Frihed for Mennesket betyder ikke frihed til at skade Mennesket. Ytringsfrihed betyder ikke frihed til at skade med løgne.

Mennesket kan ikke være frit, mens de, der er slave af deres egne rædsler, findes blandt os.

Et teknologisk rumfartssamfunds mission er at underordne individet og kontrollere det gennem økonomisk og politisk pres. Det eneste offer i en maskinalder er individet og dets frihed.

For at bevare denne frihed, må man ikke tillade mennesker at skjule deres onde hensigter under beskyttelsen af selv samme frihed. For at være frit skal et menneske være ærligt over for sig selv og sine medmennesker. Hvis et menneske bruger sin egen ærlighed til at protestere imod afsløringen af uærlighed, er dette menneske sin egen friheds fjende.

Vi kan kun stå i solen, så længe vi ikke lader andres gerninger formørke den.

Frihed er for ærlige mennesker. Individuel frihed eksisterer kun for dem, der har evnen til at være frie.

I dag, med Scientologi, ved vi, hvem der indespærrer personen – han selv. Og vi kan genskabe retten til at stå i solen ved at udrydde den ondskab, mennesker udøver imod sig selv.

Så sig ikke, at en undersøgelse af en person eller hans fortid er et skridt imod slaveri. For i Scientologi er et sådant skridt det første i retning af at befri et menneske for dets egen skyldfølelse.

Hvis det var en scientologs hensigt at straffe de skyldige, da og kun da, ville det være forkert at undersøge en andens fortid.

Men vi er ikke politi. Vor søgen er det første skridt mod at åbne dørene – for de er alle blokeret indefra.

Hvem ville straffe, hvis han kunne redde? Kun en galning ville slå en ønsket genstand itu, når han kunne reparere den – og vi er ikke gale.

Individet må ikke dø i denne maskinalder – rettigheder eller ingen rettigheder. Den kriminelle og galningen må ikke sejre med deres nyfundne midler til ødelæggelse.

Den mindst frie person er den, der ikke kan afsløre sine egne handlinger, og som protesterer imod afsløringen af andres utilbørlige handlinger. Det er med sådanne personer, at et fremtidigt politisk slaveri vil blive bygget, hvor vi alle har numre – og vor skyld – medmindre vi gør noget.

Det er fascinerende, at afpresning og straf er grundprincipperne i alle lyssky foretagender. Hvad ville der ske, hvis disse to ”varer” ikke længere fandtes? Hvad ville der ske, hvis alle mennesker var frie nok til at tale? Da og kun da, ville man have frihed.

Den dag, vi fuldt ud kan stole på hinanden, vil der blive fred på Jorden.

Stå ikke i vejen for denne frihed. Vær selv fri.

en række handlinger eller en organiseret kampagne, der er ond, uærlig eller bevidst skadelig.