OPPGAVE >> 3. Les «Den fullstendige toneskalaen».

DEN FULLSTENDIGE TONESKALAEN

Som man kan se nederst på denne siden begynner den fullstendige Toneskalaen langt under apati. Med andre ord føler en person i det hele tatt ingen emosjon overfor et emne. Et eksempel på dette var den amerikanske holdningen angående atombomben. Noe de burde ha vært svært bekymret over, var så langt utenfor deres evne til å kontrollere, og kunne så lett gjøre slutt på eksistensen deres, at de var under apati med hensyn til det. De følte faktisk ikke at det var noe større problem. Å føle seg i apati ville være et fremskritt i forhold til slett ikke å ha noen som helst følelser overfor et emne som burde bekymre en inngående. Med andre ord befinner mennesker seg faktisk langt under apati overfor mange emner og problemer.

Der begynner Toneskalaen – totalt livløst, null, langt under selve døden. Når man går opp til bedre toner, støter man på nivåene:

   KROPPENS DØD
   APATI
   SORG
   FRYKT
   SINNE
   ANTAGONISME
   KJEDSOMHET
   ENTUSIASME
   AVKLARETHET, i den rekkefølgen.

Det finnes mange mindre trinn mellom disse tonene, men en som vet noe som helst om mennesker, bør definitivt kjenne disse bestemte emosjonene.

En person som er på apati, føler sorg når tonen hans forbedrer seg.

En person på sorg føler frykt når tonen hans forbedrer seg.

En person på frykt føler sinne når tonen hans forbedrer seg.

En person på sinne føler antagonisme når tonen hans forbedrer seg.

En person på antagonisme føler kjedsomhet når tonen hans forbedrer seg.

Når en person som er på kjedsomhet forbedrer tonen sin, blir han entusiastisk.

Når en entusiastisk person forbedrer tonen sin, føler han avklarethet.

Faktisk er nivået under apati så lavt at det utgjør en sinnstilstand bestående av ingen-affinitet, ingen-emosjon, intet-problem og ingen-konsekvenser med hensyn til ting som faktisk er utrolig viktige.

DEN FULLSTENDIGE TONESKALAEN

en ekstremt ødeleggende type bombe. Dens styrke stammer fra den enorme mengden energi som plutselig frigjøres når atomkjerner spaltes.

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.