OPPGAVE >> 9. Les «Hubbards kart til evaluering av mennesker».

HUBBARDS KART TIL EVALUERING AV MENNESKER

Mennesket har i lang tid ønsket å vite nøyaktig hvordan man bedømmer sine medmennesker. I Scientologi har vi et kart som viser hvordan man nøyaktig kan evaluere menneskers atferd samt forutsi hva en person vil gjøre.

Det er Hubbards kart til evaluering av mennesker. (Last ned som en stor side eller flere sider til utskrift.)

Kartet viser graden av etikkog ansvar, hvor utholdende man er i en gitt retning, hvordan man håndterer sannhet og andre aspekter som kan brukes til å identifisere en person på de forskjellige nivåene av toneskalaen.

Du kan undersøke kartet og du vil i rutene finne folks forskjellige kjennetegn på disse nivåene når du ser langs det. Forferdelig nok har man funnet at disse kjennetegnene er konstante. Hvis du har 3,0 som ditt nivå, vil du befinne deg på 3,0 gjennom hele kartet.

Hvis du kan finne to eller tre kjennetegn på et bestemt nivå av denne skalaen, finner du nivået ved å se i tallkolonnen vis-à-vis disse kjennetegnene. Det kan være 2,5, det kan være 1,5. Uansett hva det er, så behøver du bare å se på alle kolonnene ved siden av det tallet du fant, og du vil se de gjenværende kjennetegnene.

Den eneste feilen du kan gjøre med hensyn til å evaluere noen andre på denne Toneskalaen, er å anta at vedkommende avviker fra den noe sted, og ligger høyere i en del enn i en annen. Kjennetegnet du er uenig i kan være skjult – men det er der.

Se på toppen av den første kolonnen. Slik får du et generelt bilde av personens atferd og fysiologi. Se på den andre kolonnen for den fysiske tilstanden. Se på den tredje kolonnen for den emosjonen personen uttrykker mest generelt. Fortsett bortover langs de forskjellige kolonnene. På et eller annet punkt vil du finne data om noen eller deg selv, som du kan være sikker på. Undersøk så ganske enkelt alle de andre rutene på nivået til dataene som du var sikker på. Dette området, det være seg 1,5 eller 3,0, vil fortelle deg historien om et menneske.

Etter som en person støter på gode og dårlige nyheter, gode dager og triste dager, forekommer det selvfølgelig kortvarige stigninger og fall på denne Toneskalaen. Men det finnes et kronisk nivå, en gjennomsnittsatferd for hvert individ.

Etter som et individ befinner seg lavere og lavere på dette kartet, er også dets årvåkenhet, dets bevissthet, lavere og lavere.

Individets kroniske stemning eller holdning overfor tilværelsen forfaller i direkte forhold til hvordan det ser på det fysiske universet og organismene rundt seg.

Det er ikke en fullstendig uttalelse bare å si at man setter seg fast når det gjelder hvordan man ser på det fysiske universet og organismene rundt seg. Dette fordi det finnes bestemte måter, i tillegg til bevissthet, som muliggjør at dette finner sted. Manifestasjonen er imidlertid et forfall i bevissthet med hensyn til et individs fysiske omgivelser. Reduksjonen i bevissthet er delvis grunnen til et gradvis fall nedover dette kartet, men det er illustrerende nok for våre formål i denne boken.

En persons posisjon på denne Toneskalaen varierer i løpet av dagen og gjennom årene, men er rimelig stabil i en gitt periode. Ens posisjon på kartet vil stige når man mottar gode nyheter, synke når man får dårlige. Dette er slik livet pleier å gi og ta. Alle har imidlertid en kronisk posisjon på kartet, og den kan ikke endres, utenom gjennom Scientologi-prosessing.

Scientologi-prosessing er en unik form for personlig rådgivning som hjelper et individ til å se på sin egen eksistens, og forbedrer dets evne til å konfrontere hva det er og hvor det er. Prosessing hever derfor den kroniske tonen til personen.

På den annen side kan nødvendighetsnivået på akutt basis (det å dra seg selv opp etter håret, slik som i krisesituasjoner) heve en person et godt stykke opp på dette kartet i korte perioder.

Ens omgivelser påvirker i svært stor grad ens posisjon på kartet. Alle omgivelser har sitt eget tonenivå. En mann som egentlig er på 3,0, kan begynne å oppføre seg som om han er på 1,1 i 1,1-omgivelser. En person på 1,1 oppfører seg imidlertid vanligvis ikke bedre enn omtrent 1,5 i omgivelser med en høy tone. Hvis man lever i lavtonede omgivelser, kan man forvente å bli lavtonet til slutt. Dette er også sant for ekteskap – man har en tendens til å tilpasse seg tonenivået til sin ektefelle.

Denne Toneskalaen er også gyldig for grupper. Vi kan undersøke en virksomhet eller en nasjon med hensyn til dens forskjellige standardreaksjoner, og vi kan avmerke disse. Dette vil vise en virksomhets eller en nasjons overlevelsespotensial.

Dette kartet kan også brukes når man ansetter folk, eller når man velger en partner. Det er en nøyaktig pekepinn om hva du kan forvente, og gir deg en mulighet til å forutsi hva mennesker vil gjøre, før du har noen stor erfaring med dem. Det gir deg også en viss idé om hva som kan skje med deg i visse omgivelser eller rundt visse folk, for de kan trekke deg ned eller skyve deg høyt opp.

Men ikke bruk dette kartet som et forsøk på å få noen til å underkaste seg. Ikke si til folk hvor de befinner seg på det. Det kan ødelegge dem. La dem gjøre sine egne tester.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

de handlingene en person gjør for å rette opp på atferd eller en situasjon som han er involvert i, som er i strid med sin gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller «har etikken sin inne», er det gjennom ens egen determinisme og gjøres av en selv.

om eller vedrørende funksjonene og aktivitetene til levende organismer og delene deres, herunder alle fysiske og kjemiske prosesser.

som forklarer.

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person med å se på sin egen eksistens og forbedre evnen sin til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, nøye systematisert aktivitet med nøyaktige fremgangsmåter.

stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der komfortabelt og sanse.

kort eller som har et kort forløp, i motsetning til kronisk, (langvarig, sagt om en tilstand som varer over en lang periode).

heve eller forbedre seg selv ved hjelp av sine egne anstrengelser uten annen hjelp.