DEN EMOSJONELLE TONESKALAEN
FRA SCIENTOLOGI-HÅNDBOKEN