© 1999–2010 CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL.
ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

Takknemlig anerkjennelse gis til L. Ron Hubbard Library for tillatelse til å reprodusere utdrag fra L. Ron Hubbards copyrightbeskyttede verker.

Alle materialer på dette nettstedet er beskyttet av lover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Materialet er blitt lagt på denne internettsiden med godkjennelse av opphavsrettighetsinnehaveren utelukkende med formålet å stille det til rådighet for gjennomsyn av brukerne av dette nettstedet. Brukere har ikke rett til å laste ned eller overføre noe av materialet, eller på annet vis reprodusere det på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, inklusive data-oppbevaringssystemer, opptak, trykk eller fotokopiering.

STUDIETEKNOLOGI
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

TILVÆRELSENS DYNAMIKKER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

BESTANDDELENE I FORSTÅELSE
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

DEN EMOSJONELLE TONESKALAEN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

KOMMUNIKASJON
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

ASSISTER FOR SYKDOMMER OG SKADER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

LØSNINGER PÅ STOFFER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

HVORDAN LØSE KONFLIKTER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

INTEGRITET OG ÆRLIGHET
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

ETIKK OG TILSTANDENE
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

ÅRSAKEN TIL UNDERTRYKKELSE
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

LØSNINGER FOR ET FARLIG MILJØ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

EKTESKAP
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

BARN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

VERKTØY FOR ARBEIDSPLASSEN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

GRUNNLEGGENDE ORGANISERING
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

SIKTEMÅL OG MÅL
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

UNDERSØKELSER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

GRUNNELEMENTENE I PR
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt. Dette verket og hvert av dets bestanddeler er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendomsrett i hele verden. Brukeren har tillatelsen til å gjennomse eller laste ned et eller flere kapitler utelukkende til personlig bruk. En slik tillatelse utgjør ikke noen rett til ytterligere å reprodusere, distribuere, fremvise offentlig eller fremføre verket eller på annen måte overføre det helt eller delvis på noen måte. Enhver slik handling vil straks tilbakekalle alle privilegier eller tillatelser som er gitt uten å begrense noen av de andre rettighetene eller rettsmidlene eieren av opphavsretten måtte ha.

OPPLYSNINGER OM VAREMERKER

De følgende er varemerker og servicemerker fra Scientologi-religionen, og eies av Religious Technology Center, Los Angeles, California, USA. Scientologi-religionens tilknyttede organisasjoner har tillatelse til å bruke disse merkene, som er registrerte i mange land over hele verden:

DIANETICS, DIANETIKK, HUBBARD, L. RON HUBBARD, SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGI og FRIVILLIG PREST-symbolet.


Send oss e-post på vm@volunteerministers.org
eller ring på +1 323 960 1949.


Tilbake til hjemmesiden