ASSZISZTOK BETEGSÉGEKRE ÉS SÉRÜLÉSEKRE

SZÓJEGYZÉK
antibiotikumok:

olyan anyagok, amelyek képesek a testben lévő baktériumok elpusztítására vagy hatástalanítására. Az antibiotikumokat mikroorganizmusokból (parányi élőlényekből) vagy mesterséges anyagokból állítják elő.

apostol:

Jézus első követőinek egyike, aki elvitte a világba a kereszténység üzenetét.

assziszt:

egy processz, amellyel enyhíthetjük egy személy jelen idejű kényelmetlenségét, és segíthetünk a személynek gyorsabban felépülni egy balesetből, betegségből vagy zaklatottságból.

axiómák:

természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek például a fizikában, a kémiában találhatók.

baktériumok:

egysejtű élőlények, amelyek némelyike betegséget okoz.

csontkovács:

a testszerkezet, különösen a gerincoszlop és egyéb csontok helyretételével gyógyító személy. Tevékenysége azon az elméleten alapul, hogy a betegségek a rendellenes idegműködésből fakadnak.

duplikál:

újra megcsinál; megismétel.

felismerés:

ráeszmélés valamire az élettel kapcsolatban. A személy olyan kommunikációja, amely azt jelzi, hogy „tudatára ébredt” valaminek. Valami, amit a pc hirtelen megértett vagy érez. Ez egy „Nahát, én...” típusú kijelentés.

gradiens:

valaminek a fokozatos megközelítése lépésről lépésre, szintről szintre, amelynek során minden lépés vagy szint könnyen elérhető, és így végül bonyolult és nehéz tevékenységek is viszonylag könnyen végrehajthatók. A gradiens kifejezést használjuk az egyes lépésekre is az ilyen megközelítés esetén.

Helymeghatározó processzing:

olyan processz, amely segít a személynek orientálódni és kommunikációba kerülni a környezetével.

hullámhossz:

a hullámhossz a mozgás jellemzője. A szabályos hullámhossz a mozgás egy áramlása. A hullámhegyei (a hullám csúcsai vagy legmagasabb pontjai) között szabályosan ismétlődő távolság van. Vegyünk egy kötelet vagy a kerti öntözőcsövet, fektessük ki teljes hosszában, majd emeljük fel az egyik végét, aztán rántsuk le. Egy hullámot fogunk látni, amely végighalad rajta. Az energiának – akár elektromos, akár fény-, akár hangenergiáról van szó – ehhez hasonló mintázata van. Ez egy szabályosan haladó hullám. Hullámhosszát a hullámhegyek között mérjük. Mérésére hosszúságegységeket (pl. centiméter, méter) használunk.

humán tudományok:

az emberi gondolkodással és az emberi viszonyokkal foglalkozó szakterületek, megkülönböztetve a természettudományoktól, különösen az irodalom, filozófia, történelem stb. (Eredetileg ez olyan oktatást jelentett, amely által az egyén képessé vált a szabad gondolkodásra és az ítélőképessége használatára, szemben a műszaki ismeretek szűk látókörű tanulmányozásával.)

indikátor:

egy processz során felmerülő olyan állapot vagy körülmény, amely indikálja (jelzi, mutatja), hogy a processz jól vagy rosszul halad. Például, ha a processzinget kapó személy élénkebbnek vagy vidámabbnak látszik, az jó indikátornak minősül. Lásd még processz.

jelen idő:

az az idő, amely most van, és majdnem olyan gyorsan múlttá lesz, ahogy a megfigyelés történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a most létező környezetre alkalmazzuk.

jelenség:

olyan dolog, ami megjelenik, amit érzékelnek vagy megfigyelnek; egy önmagában álló tény, történés vagy változás, ahogyan azt bármelyik érzék vagy az elme érzékeli; főleg olyan tényre vagy történésre vonatkozik, amelynek oka vagy magyarázata megfigyelés alatt áll, illetve amelyről tudományos leírás készül.

kelés:

fájdalmas vörös duzzanat a bőrön, amelyet genny tölt meg.

kézrátétel:

módszer, amelynél a gyógyító ráhelyezi a kezét a gyógyítandó személy testére, ahogy azt a hitgyógyítás során teszik, amelynél egy beteg személyt a hit és ima erejével kezelnek.

kommunizmus:

az a politikai elmélet vagy rendszer, amelyben minden tulajdon a közösség minden tagjának birtokában van egy osztály nélküli társadalomban. Kiterjedt, káros irányítást gyakorol a személyes szabadságjogokra, és a tömegek közös szükségletei felette állnak az egyéni jogoknak.

konfrontál:

meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenéz. A konfrontálás képessége tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott vagyunk, és észlelünk.

kultusz:

zártkörű csoport, amelynek tagjai túlzott mértékben, már-már vallásos tiszteletet mutatva dicsőítenek valamely személyt, dolgot, eszmét stb.

nyugtáz:

olyasmit mond vagy tesz, ami tájékoztatja a másik személyt arról, hogy a kijelentését vagy akcióját észrevették, megértették és fogadták.

posztulátum:

egy következtetés, döntés vagy elhatározás valamivel kapcsolatban.

processz:

utasítások pontos sora, illetve akciók pontos sorrendje egy kívánatos eredmény eléréséhez.

processzing:

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.

realitás:

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

szerves része:

nélkülözhetetlen vagy szükséges része valaminek. A szerves szó jelentése itt: valamivel belső, szoros kapcsolatban lévő.

szomatika:

a Szcientológiában használt szó bármilyen testi érzés, betegség, fájdalom vagy kényelmetlenség jelölésére. A szóma görögül „test”-et jelent.

szorítókötés:

szoros, a kar vagy láb köré tekert kötés, amelyet vészhelyzet esetén alkalmaznak, hogy más módon nem kezelhető, súlyos vérzést állítsanak el vele.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

théta:

gondolat vagy élet. A kifejezés a görög théta () betűből ered, amit a görögök a gondolat vagy talán a szellem jelölésére használtak. A théta az értelem, a derűs nyugalom, a stabilitás, a boldogság, a jókedv, a kitartás és a többi olyan tényező, amelyet az Ember általában kívánatosnak gondol.

thetán:

maga a személy – nem a teste vagy a neve, a fizikai univerzum, az elméje vagy bármi más –, az, ami tudatában van annak, hogy tudatos; az az identitás, amely maga az egyén. A thetán szót azért alkották, hogy kiküszöböljenek bármilyen lehetséges keveredést a korábbi, érvénytelen fogalmakkal. Egy görög betűből, a thétából származik, amit a görögök a gondolat vagy talán a szellem kifejezésére használtak, és hogy főnév legyen, egy n betűt teszünk hozzá abban a modern stílusban, amelyet szavak alkotásához használnak a mérnöki tudományokban.

tömeg:

összeállt, összesűrűsödött energiarészecskék; anyag.

trauma:

a szervezetet hirtelen érő erős testi vagy lelki hatás, sérülés, megrázkódtatás.

Túlvilág:

a halál utáni élet (színhelye).

ülés:

az az időtartam, amely alatt a processzing folyik. Lásd még processzing ebben a szójegyzékben.