FELADAT >> 1. Olvassa el „Az asszisztok tényezői” című részt.

AZ ASSZISZTOK TÉNYEZŐI

A Szcientológia assziszt olyan cselekvés, amelyet azért végzünk, hogy segítsünk egy személynek fizikai nehézségekkel szembenézni. Ha egy gyerek elesett és megsérült, egy assziszt segíthet neki a trauma enyhítésében. Ha valakinek fáj a foga, vagy kihúzták egy fogát, egy assziszt segíthet enyhíteni a fájdalmat. Ha az ember beteg, az asszisztok enyhíthetik a rossz közérzetét, és meggyorsíthatják a felépülést. Még a törött csontok is reagálnak az asszisztokra. Mindezek és sok más állapot jobbá tehető az „asszisztok” címszó alá sorolt eljárásmódok alkalmazásával.

Az asszisztot tehát így lehet leírni: egy Szcientológia processz, amit egy jelen idejű kényelmetlenség enyhítésére végeznek. Egy processz utasítások, illetve akciók pontos sora egy kívánatos eredmény eléréséhez. A Szcientológia anyagai sok processzt tartalmaznak, de az asszisztok önmagukban is a processzek külön osztályát alkotják.

Az összes Szcientológia processz a szellemre – magára a lényre – ható körülmények széles körét célozza meg és kezeli.

A szellemet a Szcientológiában thetánnak hívjuk. A thetán a személy maga – nem a teste vagy a neve, a fizikai univerzum, az elméje vagy bármi más; az, ami tudatában van annak, hogy tudatos; az identitás, ami maga az egyén.thetán szót azért alkottuk, hogy kiküszöböljünk bármilyen lehetséges keveredést a korábbi fogalmakkal. A théta egy görög betű, amit a görögök a gondolat vagy talán a szellem kifejezésére használtak, és hogy főnév legyen, egy n betűt teszünk hozzá abban a modern stílusban, amelyet szavak alkotásához használnak a mérnöki tudományokban.

A Szcientológia talán legnagyobb felfedezése és legjelentősebb hozzájárulása az Emberiség tudásához az emberi szellem elkülönítése, leírása és kezelése volt. A Szcientológiában demonstrálható, hogy az a dolog, ami maga a személy, a személyiség, tetszés szerint elválasztható a testtől és az elmétől, anélkül hogy ez a test halálát vagy az elme zavarát okozná.

Az elmúlt korokban jelentős vita folyt az emberi szellem vagy lélek témájában. És az Embernek a saját identitásával kapcsolatos szinte teljes tudatlansága következtében a kontrollálására tett különféle kísérletek hatásosak voltak.

Éppúgy, ahogy ön tudja e pillanatban, hogy ott van, ahol van, ugyanígy tudná azt is, ha önt, a szellemi lényt elválasztanák az elméjétől és a testétől. Az Ember ezt eddig nem fedezte fel, mivel a Szcientológia technológiái híján nagyon kis realitása volt arról, hogy ő az elméjétől és a testétől elkülönülten létezik. Ezért az Ember azt képzelte magáról, hogy ő – legalábbis részben – elme és test. A kommunizmus egész kultusza azon alapul, hogy az ember csak egyetlen életet él, hogy nincs Túlvilág, és hogy az egyénnek vallási szempontból nincs jelentősége. Általában véve az Ember, legalábbis ennek az utolsó évszázadnak a során, közel volt ehhez az állapothoz. Ez az állapot nagyon alacsonyrendű, és kizárja – mert valóban kizárja –, hogy az ember bármilyen mértékben is elismerje önmagát annak, ami.

A thetánt (szellemet) a Szcientológiában úgy írjuk le, mint aminek nincs tömege, hullámhossza, energiája, és nincs ideje vagy térbeli elhelyezkedése, csak konszideráció vagy posztulátum által. (Egyszerűen megfogalmazva, egy posztulátum egy döntés arról, hogy valami meg fog történni.)

A szellem tehát nem dolog. Ő a dolgok teremtője.

Szellemi eszközökkel – olyanokkal, amelyek olyan precízek, mint a matematika – az életben tapasztalható rossz állapotok közül rengeteg orvosolható a Szcientológiában. A betegségeket és rendellenességeket két általános osztályba lehet sorolni. Az elsőbe tartoznak azok, amelyek abból erednek, hogy a szellem közvetlenül hat az élet vagy a test kommunikációs hálózataira, a másodikba pedig azok, amelyeket a struktúra tisztán fizikai okok miatti megbomlása hoz létre.

A pszichoszomatikus kifejezés azt jelenti, hogy az elme beteggé teszi a testet, vagy hogy olyan betegségek jelennek meg a testben, amelyeket az elme zavarodottsága hozott létre. A pszicho- az elmére utal, a szomatikus pedig a testre.

Bizonyítható, hogy az ember nem egy test, hanem valójában szellemi lény, ahogyan a Szcientológiában nevezzük: thetán.

A boldogtalanságot, a gyógyulásra való képtelenséget és a pszichoszomatikus betegségeket (amelyek közé az Ember betegségeinek mintegy 70 százaléka tartozik) legjobban a thetán közvetlen kezelésével lehet megoldani. A felismerhető baktériumok által okozott betegségeket és a baleseti sérüléseket legjobban fizikai úton lehet kezelni. Ezek határozottan az orvostudomány területére tartoznak, és nem tartoznak a Szcientológia hatáskörébe, leszámítva azt, hogy a baleseteket, betegségeket és bakteriális fertőzéseket majdnem minden esetben valamilyen szellemi rendellenesség és nyugtalanság szabja meg előre, a balesetek során létrejött állapotokat pedig határozottan meghosszabbítja bármilyen rendellenes szellemi működés. Tehát az orvostudomány területe kezeli a közvetlen sérüléseket (az olyan sebészi kérdéseket, mint a szülés vagy az akut fertőzések, és az olyan dolgokat, mint a balesetekből származó zúzódások és horzsolások), továbbá a gyógyszerek és antibiotikumok adását, hogy életveszélyben megakadályozzák a páciens halálát. Ez az orvostudomány szerepe.

Ahol betegségre vagy sérülésre való hajlam áll fenn, ahol a betegség vagy a sérülés elhúzódik, ahol a boldogtalanság és az aggodalom szellemi vagy fizikai zavart okoz, ott a Szcientológia birodalmában járunk. Ugyanis az ilyen dolgokat úgy lehet a legjobban meggyógyítani, a legjobban megelőzni, illetve a legjobban helyrehozni, ha azonnal és közvetlenül a thetánt vesszük célba, illetve annak a testre kifejtett hatását.

Ebben az univerzumban az egyetlen tényleges gyógyító tényező a szellem. A Szcientológiában ezt alaposabban kimutattuk, és nagyobb a bizonyossága, mint a fizikai tudományoknak vagy a matematikának. A szcientológus képes csupán az emberi szellem kezelésével boldog és jó állapotba hozni az egyént.

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

egy processz, amellyel enyhíthetjük egy személy jelen idejű kényelmetlenségét, és segíthetünk a személynek gyorsabban felépülni egy balesetből, betegségből vagy zaklatottságból.

a szervezetet hirtelen érő erős testi vagy lelki hatás, sérülés, megrázkódtatás.

utasítások pontos sora, illetve akciók pontos sorrendje egy kívánatos eredmény eléréséhez.

maga a személy – nem a teste vagy a neve, a fizikai univerzum, az elméje vagy bármi más –, az, ami tudatában van annak, hogy tudatos; az az identitás, amely maga az egyén. A thetán szót azért alkották, hogy kiküszöböljenek bármilyen lehetséges keveredést a korábbi, érvénytelen fogalmakkal. Egy görög betűből, a thétából származik, amit a görögök a gondolat vagy talán a szellem kifejezésére használtak, és hogy főnév legyen, egy n betűt teszünk hozzá abban a modern stílusban, amelyet szavak alkotásához használnak a mérnöki tudományokban.

gondolat vagy élet. A kifejezés a görög théta () betűből ered, amit a görögök a gondolat vagy talán a szellem jelölésére használtak. A théta az értelem, a derűs nyugalom, a stabilitás, a boldogság, a jókedv, a kitartás és a többi olyan tényező, amelyet az Ember általában kívánatosnak gondol.

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

az a politikai elmélet vagy rendszer, amelyben minden tulajdon a közösség minden tagjának birtokában van egy osztály nélküli társadalomban. Kiterjedt, káros irányítást gyakorol a személyes szabadságjogokra, és a tömegek közös szükségletei felette állnak az egyéni jogoknak.

zártkörű csoport, amelynek tagjai túlzott mértékben, már-már vallásos tiszteletet mutatva dicsőítenek valamely személyt, dolgot, eszmét stb.

a halál utáni élet (színhelye).

összeállt, összesűrűsödött energiarészecskék; anyag.

egy következtetés, döntés vagy elhatározás valamivel kapcsolatban.

egysejtű élőlények, amelyek némelyike betegséget okoz.

olyan anyagok, amelyek képesek a testben lévő baktériumok elpusztítására vagy hatástalanítására. Az antibiotikumokat mikroorganizmusokból (parányi élőlényekből) vagy mesterséges anyagokból állítják elő.