KURSUPPGIFT >> 10. Läs ”ARC-triangeln”.

ARC-TRIANGELN

Varje hörn av ARC-triangeln är beroende av de andra två, och varje par hörn är beroende av det tredje. Man kan inte minska på ett utan att minska på de andra två, och man kan inte förbättra ett utan att de andra två förbättras. Den positiva sidan av det är att man kan förbättra vilket hörn av triangeln som helst genom att förbättra vilket annat hörn som helst.

Affinitet, verklighet och kommunikation bildar ARC-triangeln, där varje punkt är beroende av de andra två. Detta är beståndsdelarna i förståelse.

Förhållandet mellan hörnen i triangeln blir genast uppenbart om man frågar: ”Har du någonsin försökt tala med någon som är arg?” Utan en hög grad av gillande och utan någon form av samtycke som utgångspunkt finns det ingen kommunikation. Utan kommunikation och ett visst emotionellt gensvar som grund kan det inte finnas någon verklighet. Utan ett visst underlag av samtycke och kommunikation kan det inte finnas någon affinitet. Därför kallar vi dessa tre ting för en triangel. Har vi inte två hörn av en triangel kan det inte bli ett tredje hörn. Vill man ha ett hörn av triangeln måste man ta med de andra två också.

Triangeln är inte liksidig triangel. Affinitet och verklighet är av mycket mindre betydelse än kommunikation. Man kan säga att triangeln börjar med kommunikation, vilket frambringar verklighet och affinitet.

Eftersom var och en av dessa tre aspekter av tillvaron är beroende av de andra två, kommer även allt som påverkar en av dem att på liknande sätt påverka de andra. Det är mycket svårt att lida av en motgång i fråga om affinitet utan att också lida av en kommunikationsblockering och en efterföljande försämring av verklighet. 

Tänk på ett kärlekspar som grälar: Den ene erbjuder affinitet på ett visst sätt till den andra. Den här affiniteten stöts antingen bort eller blir inte bekräftad. Den förste känner sig förnärmad och börjar avbryta kommunikationen. Den andra, som inte förstår avbrytandet känner sig också förnärmad och gör avbrottet i kommunikationen ännu större. Överenskomna områden mellan de två försvagas oundvikligen och verkligheten i deras förhållande börjar gå ner. Eftersom de inte längre är överens i fråga om verklighet, är möjligheten för affinitet mindre mellan dem och den nedåtgående krympande spiralen fortsätter.

Man kan vända den här spiralen på tre sätt. Ett är genom att höja individens nödvändighetsnivå. Ett annat är genom att någon yttre kraft ingriper och tvingar kärleksparet att komma överens eller kommunicera. Det tredje är genom Scientologi-processing.

Scientologi-processing är en precis, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer. Det är en mycket unik form av personlig vägledning som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och förbättrar sin förmåga att konfrontera vad han är och var han är.

En persons ARC kan vara låg ...

... men kan snabbt ökas genom kommunikation från någon som man har hög ARC med.

Om inte ett av dessa tre sätt används för att vända på den nedåtgående krympande spiralen, kommer till slut all den verklighet som utvecklats av paret i förhållandet att försvinna, och hela deras verklighet, hela deras förmåga att kommunicera och hela deras förmåga att känna affinitet kommer att skadas.

Lyckligtvis fungerar spiralen åt båda hållen. Det som kommer att höja nivån av affinitet kommer också att öka förmågan att kommunicera och lägga till perceptionen för verklighet.

Att bli förälskad är ett bra exempel på en ökning av förmågan att kommunicera och på en ökad känsla för verklighet som orsakas av den plötsliga ökningen i affinitet. Har det hänt dig, kommer du säkert ihåg luftens underbara doft, känslan av tillgivenhet för den stadiga fasta marken, stjärnorna som verkade lysa starkare och den plötsliga nya förmågan att uttrycka dig.

Om du någon gång har varit ensam och i en nedåtgående krympande spiral, sedan bara får ett telefonsamtal och hör rösten av en vän – då har du fått uppleva hur den nedåtgående krympande spiralen brutits genom en förbättring i kommunikation. Detta gäller framför allt om vännen råkar vara någon som du har lätt att prata med och som verkar förstå den kommunikation du försöker ge honom. Efter en sådan upplevelse är du förmodligen medveten om att du är mycket mer intresserad av saker och ting runt omkring dig (verklighet) och att känslan av affinitet inom dig har ökat.

Ett trupptransportfartyg med trupper som hade varit utomlands i flera månader närmade sig sakta Golden Gate-bron. Medan fartyget närmade sig bron, spred sig en tystnad bland de ombordvarande och till slut sa ingen någonting alls. Precis när fören på fartyget passerat under bron bröt männen plötsligt, som på en given signal, ut i ett otroligt jubel, som spred sig genom hela fartyget allteftersom det passerade under bron. Plötsligt talade alla livligt med varandra. Män dunkade varandra i ryggen som om de vore bröder fastän de knappt kände varandra. Amerika återfick lite av sin verklighet för dessa män och kommunikationen och affiniteten gick plötsligt upp. Snabbt!

Affinitet, verklighet och kommunikation ingår i vardagslivet – alltifrån ett barn som går i skolan, till familjerelationer och hur man styr ett land. Och okunnigheten om deras existens och tillämpning är precis lika utbredd; annars skulle man inte ständigt bli dränkt av kaotiska dagsnyheter, konflikter och lidanden enbart på grund av en brist på förståelse.

Emellertid kommer man inte längre än så enbart med kunskap om dessa beståndsdelar. De måste tillämpas. Men hur gör man det?

Hur man höjer ARC
En viktig tillämpning av ARC är att öka affiniteten, verkligheten och kommunikationen, och således förståelsen, mellan en själv och en annan person. Hur talar man med någon annan?
Man gör det genom att etablera verklighet genom att hitta någonting som man själv och den andra personen kan vara överens om.
Sedan försöker man vidmakthålla en så hög affinitetsnivå som möjligt genom att veta att det finns något som man kan tycka om hos den andre.
ARC-triangelns alla tre hörn kommer att ha etablerats och då kan du kommunicera med honom. Förståelse kommer att vara möjlig eftersom livets tre beståndsdelar – affinitet, verklighet och kommunikation – är på plats.

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.