KURSUPPGIFT >> 4. Läs avsnittet ”Verklighet” i artikeln ”Affinitet, verklighet och kommunikation”.

AFFINITET, VERKLIGHET OCH KOMMUNIKATION

Verklighet

Verklighet skulle kunna definieras som ”det som synes vara”. Verklighet är i grund och botten överenskommelse. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

Verklighet, det fysiska universums verklighet, uppfattas genom olika kanaler; vi ser någonting med våra ögon, vi hör någonting med våra öron, vi luktar någonting med vår näsa, vi tar i någonting med våra händer, och således beslutar vi oss för att där finns någonting. Men det är endast genom våra sinnen som vi känner till detta och dessa sinnen är artificiella kanaler. Vi står inte i direkt kontakt med fysiska universum. Vi står i kontakt med det genom våra sinneskanaler.

Dessa sinneskanaler kan trubbas av. Exempel: En man förlorar sin syn, och vad honom anbelangar finns det inget ljus eller form eller färg eller djupare perception till fysiska universum. Det har fortfarande en verklighet för honom, men det är inte samma verklighet som någon annan persons. Med andra ord är han oförmögen att uppfatta ett fysiskt universum fullständigt utan syn. Man kan inte uppfatta dessa saker utan sinnen. Så det fysiska universum ses igenom de här sinnena.

Två män kan ta en titt på ett bord och komma överens om att det är ett bord. Det är tillverkat av trä, det är brunt. Männen är överens om det. Man måste naturligtvis förstå att när han säger ”brun” och den andra hör ”brun” kan brun faktiskt för den första mannen vara lila men han har gått med på att det är brunt, för i hela hans liv har folk pekat på den här färgvibrationen och sagt ”brun”. Den kanske faktiskt är röd för den andre mannen, men han känner igen den som brun. Så båda männen är överens även om de kanske ser det olika. Men de är överens att det är brunt, det är trä, det är ett bord. En tredje man kommer in genom dörren, kommer fram och tittar på den här saken och säger: ”Ha! En elefant!”

En man säger: ”Det är ett bord, ser du inte det? Elefanter är ...”

”Nej, det är en elefant”, svarar den tredje mannen.

Så de andra två männen säger att den tredje är tokig. Han är inte överens med dem. Försöker de ha någon ytterligare kommunikation med honom? Nej. Han är inte överens med dem. Han måste vara överens om den här verkligheten. Har de någon affinitet för honom? Nej. De säger: ”Den där killen är knäpp.” De tycker inte om honom. De vill inte vara i hans närhet.

Antag att två personer grälar, och den ena säger: ”Det där bordet är tillverkat av trä”, och den andre säger: ”Nej, det är det inte. Det är tillverkat av metall som målats för att se ut som trä.” De börjar gräla om det; de försöker nå en överenskommelse men de lyckas inte med det. En annan kille kommer fram och tar en titt på bordet och säger: ”Faktum är att benen är målade för att se ut som trä, men bordsskivan är trä och den är brun och det är ett bord.” De två första männen når då en överenskommelse. De känner en affinitet. Plötsligt känner de sig vänskapliga och de känner sig vänskapliga mot den tredje mannen. Han löste problemet. De två individerna har nått en överenskommelse och de börjar kommunicera.

En människas verklighet består endast av hennes tolkning av de sinnesförnimmelser som hon tar emot. Den relativa otillförlitligheten hos dessa data framgår klart och tydligt genom de olika rapporter som alltid ges när det gäller en beskrivning av, låt oss säga, en bilolycka. Folk som har studerat det här fenomenet rapporterar att beskrivningen av samma situation skiljer sig otroligt mellan olika observatörer. Med andra ord, verkligheten i den här situationen skiljer sig beträffande detaljer för var och en av observatörerna. Faktum är att det finns en bred överenskommelse, mycket bred, mänsklighetens gemensamma överenskommelse. Det här är jorden. Vi är människor. Bilar är bilar. De drivs genom explosion av vissa kemikalier. Luft är luft. Solen finns på himlen. Det finns vanligtvis en överenskommelse om att en olycka har inträffat. Förutom det här grundläggande området av överenskommelse finns det olika tolkningar av verklighet.

I själva verket består verklighet av dina perceptioner av den, och dina perceptioner av verklighet består, till stor del, av vad du kan kommunicera till andra människor.